- Chọn bài -Bài 1: những định nghĩaBài 2: Tổng cùng hiệu của nhị vectơBài 3: Tích của vectơ với 1 sốBài 4: Hệ trục tọa độÔn tập chương 1

Xem cục bộ tài liệu Lớp 10: trên đây

Sách giải toán 10 bài xích 1: những định nghĩa giúp đỡ bạn giải các bài tập trong sách giáo khoa toán, học giỏi toán 10 sẽ giúp bạn rèn luyện tài năng suy luận hợp lí và hòa hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học bài xích 1 trang 4: Với nhì điểm A, B tách biệt ta đã có được bao nhiêu vectơ tất cả điểm đầu với điểm cuối là A hoặc B.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán hình 10 bài 1

Lời giải

Với nhị điểm A, B riêng biệt ta đạt được 2 vectơ có điểm đầu cùng điểm cuối là A hoặc B

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học bài 1 trang 5: Hãy nhận xét về địa chỉ tương đối của các giá của các cặp vectơ sau:

*

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 10 Hình học bài bác 1 trang 6: khẳng định sau đúng xuất xắc sai:

Nếu tía điểm khác nhau A, B, C thẳng mặt hàng thì nhị vectơ (AB→ với BC→ cùng hướng.

Lời giải

Khẳng định bên trên sai, bọn chúng chỉ thuộc phương, không thuộc hướng.

Trả lời thắc mắc Toán 10 Hình học bài bác 1 trang 6: call O là trung ương hình lục giác phần lớn ABCDEF. Hãy chỉ ra các vectơ bằng vectơ OA→

Lời giải


*

Vectơ bởi vectơ OA→ là vectơ DO→

Bài 1 (trang 7 SGK Hình học tập 10): Cho ba vectơ a→, b→, c→ đầy đủ khác vectơ . Các xác minh sau đúng tốt sai?

a) nếu như hai vec tơ a→, b→ thuộc phương với c→ thì a→ và b→ cùng phương.

b) giả dụ a→, b→ cùng ngược hướng với c→ thì a→ và b→ cùng hướng.

Lời giải:

a) điện thoại tư vấn Δ1, Δ2, Δ3 lần lượt là giá của cha vectơ a→, b→, c→

+ Vectơ a thuộc phương cùng với vectơ c ⇒ Δ1 //≡ Δ3

+ Vectơ b thuộc phương với vectơ c ⇒ Δ2 //≡ Δ3

⇒ Δ1 //≡ Δ2

⇒ Vectơ a→ cùng phương với b→ (theo định nghĩa).

b) a→, b→ cùng ngược hướng với c→

⇒ a→, b→ phần đông cùng phương với c→

⇒ a→ và b→ thuộc phương.


⇒ a→ và b→ chỉ rất có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

Mà a→ và b→ đa số ngược hướng với c→ đề xuất a→ cùng b→ thuộc hướng.

Bài 2 (trang 7 SGK Hình học tập 10): trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vectơ cùng phương, thuộc hướng, ngược phía và những vectơ bởi nhau.

*

Lời giải:

– những vectơ cùng phương:

a→ với b→ thuộc phương

u→ và v→ cùng phương

x→, y→, w→ cùng z→ thuộc phương.

– những vectơ cùng hướng:

a→ với b→ thuộc hướng

x→, y→ với z→ thuộc hướng

– những vectơ ngược hướng:

u→ cùng v→ ngược phía

w→ ngược hướng với những vec tơ x→, y→ với z→

– những vectơ bởi nhau: u→ = v→

Bài 3 (trang 7 SGK Hình học 10): cho tứ giác ABCD. Minh chứng rằng tứ giác sẽ là hình bình hành khi còn chỉ khi
*

Lời giải:


*
*

Bài 4 (trang 7 SGK Hình học tập 10):
đến lục giác số đông ABCDEF tất cả tâm O.

Xem thêm: Ký Tên Logo Toán Học (Math), 512 Hình Ảnh Miễn Phí Của Biểu Tượng Toán Học

a) Tìm các vectơ không giống vectơ O→ và thuộc phương với vectơ OA→.