Hướng dẫn giải bài bác 3. Vận động thẳng biến đổi đều sgk thiết bị Lí 10. Nội dung bài xích Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk đồ Lí 10 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, câu hỏi và bài bác tập, kèm theo công thức, định lí, chuyên đề tất cả trong SGK để giúp các em học viên học giỏi môn đồ dùng lý 10, ôn thi tốt nghiệp thpt quốc gia.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 10 trang 22

LÍ THUYẾT

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. Gia tốc tức thời – chuyển động thẳng biến đổi đều

1. Tốc độ tức thời:

Vận tốc ngay lập tức của một thiết bị tại một điểm mang đến ta biết tại điểm này vật chuyển động nhanh tuyệt chậm.

(v=dfracDelta sDelta t)

2. Véctơ vận tốc

Véc tơ gia tốc của một vật dụng tại một điểm là một trong đại lượng véc tơ có:

– cội tại vật đưa động

– Phương với chiều là phương với chiều của gửi động

– Độ dài trình diễn độ khủng của tốc độ theo một tỉ lệ xích như thế nào đó.

Véctơ gia tốc được dùng để làm đặc trưng cho vận động về sự nhanh, lừ đừ và về phương, chiều.

Lưu ý: Khi nhiều vật chuyển động trên một đường thẳng theo hai phía ngược nhau, ta phải lựa chọn 1 chiều dương trê tuyến phố thẳng đó và quy mong như sau:

+ Vật chuyển động theo chiều dương tất cả v > 0.

+ Vật vận động ngược chiều dương có v

a) Khái niêm gia tốc.

Gia tốc của chuyển động là đại lượng xác minh bằng thương số thân độ biến đổi thiên gia tốc ∆v và khoảng thời gian vận tốc phát triển thành thiên ∆t.

Gia tốc của đưa động cho thấy vận tốc biến hóa thiên nhanh hay chậm rãi theo thời gian.

Ta có: (a= dfracDelta vDelta t)

Đơn vị của gia tốc là mét bên trên giây bình phương (m/s2).

b) Véc tơ gia tốc:

Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều của một vật, véc tơ vận tốc có cội ở vật chuyển động, bao gồm phương với chiều trùng cùng với phương với chiều của véc tơ tốc độ và tất cả độ dài tỉ lệ cùng với độ mập của gia tốc theo một tỉ xích như thế nào đó.

Ta có: (overrightarrow a = dfracoverrightarrow v – overrightarrow v_0 t – t_0 = dfracDelta overrightarrow v Delta t)

Và (overrightarrow a) thuộc chiều với các véc tơ vận tốc.

2. Vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều

a) phương pháp tính vận tốc

(v=v_0+at)

Trong kia (a) thuộc dấu với (v) với (v_0)

b) Đồ thị tốc độ – thời gian

Đồ thị vận tốc – thời hạn là hình vẽ biểu diễn sự biến thiên của vận tốc tức thời theo thời gian và có dạng là một đoạn thẳng.

3. Bí quyết tính đường đi của vận động thẳng nhanh dần đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Ta thấy đường đi trong hoạt động thẳng cấp tốc dần đều là 1 trong những hàm số bậc hai của thời gian.

4. Công thức tương tác giữa gia tốc, tốc độ và đường đi của hoạt động thẳng cấp tốc dần đều

(v^2-v_0^2= 2as)

5. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

(x_0): tọa độ ban đầu

(v_0): vận tốc ban đầu

(a): gia tốc

(x): tọa độ ở thời điểm t

III. Chuyển động chậm dần dần đều

1. Gia tốc của vận động thẳng chững dần đều

Ta gồm ( a=dfracv-v_0t)

Nếu lựa chọn chiều dương là gửi động, ta gồm a âm (nghĩa là a với v trái dấu)

Véc tơ tốc độ của chuyển động thẳng chậm rãi dần rất nhiều ngược chiều với véc tơ vận tốc.

2. Gia tốc của vận động thẳng chậm dần đều

a) cách làm vận tốc

(v=v_0+at)

(Lưu ý: a ngược vệt với v0 và v).

b) Đồ thị tốc độ thời gian

Tương trường đoản cú như chuyển động thẳng nhanh dần phần đông nhưng thiết bị thị sẽ dốc xuống khi chọn chiều dương là chiều đưa động.

3. Công thức tính đường đi và phương trình hoạt động của chuyển động thẳng chậm dần đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

TỔNG QUÁT:

– gửi động chuyển đổi đều là hoạt động có tốc độ không đổi

– cách làm tính vận tốc: (v=v_0+at)

+ chuyển động thẳng cấp tốc dần đều: (a) thuộc dấu cùng với (v_0)

+ chuyển động chậm dần dần đều: (a) ngược vệt với (v_0)

– công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng BĐĐ:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

– Phương trình vận động của hoạt động thẳng BĐĐ:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

– Công thức contact giữa gia tốc, tốc độ và quãng đường đi được:

(v^2-v_0^2=2as)

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời câu hỏi C1 trang 16 thứ Lý 10

Tại một điểm M trê tuyến phố đi, đồng hồ tốc độ của một dòng xe sản phẩm công nghệ chỉ 36 km/h. Tính xem trong khoảng thời gian 0,01 s xe cộ đi được quãng đường bao nhiêu?

Trả lời:

Đồng hồ tốc độ của xe trang bị chỉ độ khủng của vận tốc tức thời tại thời gian M.

Áp dụng: (v = dfracDelta sDelta t)

( Rightarrow Delta s = v.Delta t = 10.0,01 = 0,1,,left( m ight),,left( 36,,km/h = 10,,m/s ight))

2. Trả lời thắc mắc C2 trang 17 thiết bị Lý 10

Hãy so sánh độ lớn vận tốc tức thời của xe tải và xe bé ở Hình 3.1. Từng đoạn trên vector tốc độ tương ứng cùng với 10 km/h. Nếu như xe con đang đi theo hướng Nam – Bắc thì xe mua đang đi theo hướng nào?

Trả lời:

Độ lớn gia tốc tức thời của mỗi xe là:

– xe pháo tải: 30 km/h

– Xe nhỏ là 40 km/h

⇒ Độ lớn vận tốc tức thời của xe con lớn hơn xe tải.

Nếu xe con đang đi theo hướng Nam – Bắc thì xe thiết lập đang đi theo hướng Tây – Đông.

3. Trả lời thắc mắc C3 trang 19 đồ Lý 10

Hãy viết phương pháp tính gia tốc ứng với thứ thị ở Hình 3.5

*

Trả lời:

Từ đồ thị ta thấy: (v_0 = 3,,m/s)

(a = dfracv – v_0t = dfrac8 – 310 = 0,5,,m/s^2)

Vậy phương trình vận tốc là:

(v = 3 + 0,5t,,left( m/s ight))

4. Trả lời thắc mắc C4 trang 19 đồ Lý 10

Hình 3.6 là trang bị thị tốc độ – thời gian của một thang sản phẩm công nghệ trong 4s đầu kể từ lúc xuất phát. Hãy xác định gia tốc của thang máy trong giây đầu tiên.

*

Trả lời:

Từ đồ vật thị hình 3.6 ta có:

– Tại thời khắc (t=0) thì (v_0=0m/s)

– Tại thời khắc (t=1s) thì (v=0,6m/s)

Ta suy ra, tốc độ của thang sản phẩm công nghệ trong giây thứ nhất là:

(a=dfracv-v_0t-t_0=dfrac0,6-01-0=0,6m/s^2)

5. Trả lời câu hỏi C5 trang 19 đồ Lý 10

Hãy tính quãng đường nhưng thang sản phẩm công nghệ đi được vào giây lắp thêm nhất, kể từ lúc xuất phát ở câu C4.

Trả lời:

Ta có, tốc độ của thang thứ trong giây thứ nhất là (0,6m/s^2) (đã tính ở câu C4)

⇒ Quãng đường mà thang trang bị đi được vào giây sản phẩm công nghệ nhất, kể từ thời điểm xuất vạc là:

(s = v_0t + dfracat^22 = 0 + dfrac0,6.1^22 = 0,3,,left( m ight))

6. Trả lời câu hỏi C6 trang trăng tròn Vật Lý 10

Cho một hòn bi xe đạp lăn xuống một máng nghiêng nhẵn, đặt dốc vừa phải (xem hình 3.1 làm việc đầu bài học này). Hãy kiến tạo một phương án nghiên cứu và phân tích xem chuyển động của hòn bi có phải là hoạt động thẳng cấp tốc dần phần nhiều hay không? để ý rằng chỉ bao gồm thước để đo độ dài và đồng hồ đeo tay để đo thời gian.

Trả lời:

Từ phương trình chuyển động của chuyển động thẳng cấp tốc dần đều:

(x = x_0 + v_0t + dfracat^22)

Nếu lựa chọn gốc tọa độ tại điểm thả bi và thả bi nhẹ, không vận tốc đầu thì: xo = 0 với vo = 0.

Khi đó:

(x = dfracat^22) tức x tỉ trọng thuận với (t^2) (vì a không đổi)

Vậy, ta tất cả cách tiến hành thí nghiệm như sau:

– lựa chọn gốc tọa độ trên điểm thả lăn bi cùng thả bi không có vận tốc đầu .

– sử dụng thước đo với ấn định các quãng đường mà lại bi sẽ lăn hết (t).

– Dùng đồng hồ đo thời gian bi lăn hết quãng con đường đo. (S = x).

– Xét coi S có tỉ lệ thuận cùng với t2 giỏi không, nếu tất cả thì bi đã vận động thẳng cấp tốc dần đều.

7. Trả lời câu hỏi C7 trang 21 đồ dùng Lý 10

Trở lại ví dụ làm việc mục III.2a. Tính quãng mặt đường mà xe đạp đi được tự lúc ban đầu hãm phanh mang lại lúc giới hạn hẳn

Ví dụ mục III.2a: Một xe đạp đang đi liền mạch với tốc độ 3 m/s bất chợt hãm phanh và đi chững lại đều. Từng giây tốc độ giảm 0,1 m/s. Tính quãng mặt đường mà xe đạp điện đi được tự lúc bắt đầu hãm phanh đến lúc giới hạn hẳn

Trả lời:

Ta có, thời gian từ thời điểm vật bắt đầu hãm phanh cho đến khi dừng hẳn là:

(t = dfracv – v_0a = dfrac0 – 3 – 0,1 = 30,,left( s ight))

Quãng đường đi được trong thời gian trên là:

(eginarraylS = v_0t + dfracat^22 = 3.30 + dfrac – 0,1.30^22\ o S = 90 – 45 = 45,,left( m ight)endarray)

8. Trả lời câu hỏi C8 trang 21 vật Lý 10

Dùng phương pháp (3.4) để kiểm tra kết quả thu được của câu C7.

Trả lời:

Ta có:

(eginarraylv^2 – v_0^2 = 2a.S\ Rightarrow S = dfracv^2 – v_0^22a = dfrac0 – 3^22left( – 0,1 ight) = dfrac – 9 – 0,2 = 45,,left( m ight)endarray)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đó là phần gợi ý Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk trang bị Lí 10 không thiếu thốn và gọn nhẹ nhất. Nội dung chi tiết bài giải (câu trả lời) các câu hỏi và bài bác tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài xích 1 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Viết phương pháp tính tốc độ tức thời của một vật chuyển động tại một điểm bên trên quỹ đạo. Cho biết yêu cầu về độ lớn của các đại lượng trong công thức đó.

Trả lời:

Công thức tính tốc độ tức thời: (v =dfracΔsΔt)

Yêu cầu về độ lớn của các đại lượng trong bí quyết ta đề nghị xem vào khoảng thời gian rất ngắn Δt xe pháo dời được một đoạn đường Δs rất ngắn bằng bao nhiêu.

2. Giải bài xích 2 trang 22 đồ Lý 10

Véctơ gia tốc tức thời trên một điểm của một chuyển động thẳng được xác định như thay nào?

Trả lời:

Véc tơ vận tốc tức thời tại một điểm của một chuyển động thẳng tất cả độ lớn số 1 định, bao gồm phương và chiều xác định, có:

– Gốc đặt ở vật gửi động.

– Phương cùng chiều là phương với chiều của đưa động.

– Độ dài biểu diễn độ lớn của gia tốc theo một tỉ xích nào đó.

Khi các vật hoạt động trên một mặt đường thẳng theo hai chiều ngược nhau, ta phải chọn một chiều dương trên tuyến đường thẳng trên với quy cầu như sau:

– Vật hoạt động theo chiều dương gồm v > 0.

– Vật chuyển động ngược chiều dương có v

3. Giải bài xích 3 trang 22 vật Lý 10

Chuyển rượu cồn thẳng cấp tốc dần đều, lừ đừ dần rất nhiều là gì?

Trả lời:

– chuyển động thẳng nhanh dần phần lớn là chuyển động thẳng gồm độ khủng của gia tốc tức thời tăng mạnh theo thời gian.

– hoạt động thẳng chậm rì rì dần phần nhiều là chuyển động thẳng bao gồm độ khủng của vận tốc tức thời giảm dần theo thời gian.

4. Giải bài xích 4 trang 22 trang bị Lý 10

Viết cách làm tính vận tốc của hoạt động thẳng nhanh, chậm lại đều. Nói rõ dấu của những đại lượng gia nhập vào bí quyết đó.

Trả lời:

Công thức tính tốc độ của chuyển động thẳng nhanh, chững dần đều:

(v=v_0+at)

Trong đó:

– chuyển động thẳng cấp tốc dần đều: (a) cùng dấu cùng với (v_0)

– vận động thẳng chậm lại đều: (a) ngược dấu với (v_0)

5. Giải bài xích 5 trang 22 vật dụng Lý 10

Gia tốc của vận động thẳng nhanh, chậm rì rì dần đều sở hữu dặc điểm gì? gia tốc được đo bằng đơn vị nào? Chiều của véctơ gia tốc của các hoạt động này có đặc điểm gì?

Trả lời:

– gia tốc của chuyển động cho thấy vận tốc đổi thay thiên cấp tốc hay đủng đỉnh theo thời gian

– Đơn vị của tốc độ là m/s2

– Chiều của véctơ gia tốc:

+ Véctơ gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều có phương và chiều trùng cùng với phương và chiều của véc tơ vận tốc.

+ Véctơ gia tốc của vận động thẳng chậm chạp dần hầu hết ngược chiều với véc tơ vận tốc.

6. Giải bài 6 trang 22 thứ Lý 10

Viết phương pháp tính quãng đường đi được của vận động nhanh, chững lại đều. Phân tích dấu của các đại lượng thâm nhập vào công thức đó. Quãng lối đi được vào các vận động này nhờ vào vào thời gian theo hàm số dạng gì?

Trả lời:

Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh, chững dần đều:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– hoạt động thẳng nhanh dần đều: (a) cùng dấu với (v_0)

– chuyển động thẳng chững lại đều: (a) ngược dấu với (v_0)

– Quãng đường đi được vào các chuyển động này phụ thuộc vào vào thời gian theo hàm số bậc hai.

7. Giải bài bác 7 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Viết phương trình chuyển động của hoạt động thẳng nhanh, chững lại đều?

Trả lời:

Phương trình hoạt động của hoạt động thẳng nhanh, chậm lại đều:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– vận động thẳng cấp tốc dần đều: a cùng dấu với (v_0)

– chuyển động thẳng chậm dần đều: a ngược vết với (v_0)

8. Giải bài bác 8 trang 22 đồ dùng Lý 10

Thiết lập phương pháp tính vận tốc của chuyển động thẳng đổi khác đều theo gia tốc quãng lối đi được?

Trả lời:

Ta có:

– bí quyết tính tốc độ của chuyển động biến hóa đều: (v=v_0+at) (1)

– cách làm tính quãng mặt đường trong đưa động chuyển đổi đều: (s=v_0t+dfrac12at^2) (2)

Từ (1) ta có: (t=dfracv-v_0a) cố kỉnh vào (2) ta được:

(s=v_0.dfracv-v_0a +dfrac12a(dfracv-v_0a)^2)

(=dfracv.v_0-v_0^2a+dfrac12dfracv^2-2vv_0+v_0^2a)

(=dfracv^2-v_0^22a)

Ta suy ra: (a=dfracv^2-v_0^22s)

Công thức tính tốc độ của chuyển động thẳng đổi khác đều theo gia tốc quãng lối đi được:

(a=dfracv^2-v_0^22s)

?

1. Giải bài xích 9 trang 22 đồ dùng Lý 10

Câu như thế nào đúng?

A. Vận tốc của hoạt động thẳng cấp tốc dần đều bao giờ cũng to hơn gia tốc của chuyển động thẳng chững lại đều.

B. Hoạt động thẳng nhanh dần đều sở hữu gia tốc bự thì có vận tốc lớn.

C. Vận động thẳng biến đổi đều có vận tốc tăng, bớt theo thời gian.

D. Gia tốc trong vận động thẳng nhanh dần đều phải có phương, chiều và độ phệ không đổi.

Bài giải:

D – đúng vì: lúc vật vận động nhanh dần dần đều, véctơ vận tốc có cội ở vật đưa động, tất cả phương cùng chiều trùng cùng với phương với chiều của véctơ vận tốc. Và vận tốc của hoạt động thẳng cấp tốc dần đa số là đại lượng không đổi.

⇒ Đáp án D.

2. Giải bài 10 trang 22 đồ Lý 10

Trong công thức tính gia tốc của vận động thẳng nhanh dần các v = v0 + at thì

A. V luôn luôn dương.

B. A luôn luôn luôn dương.

C. A luôn luôn luôn cùng dấu với v.

D. A luôn luôn ngược vệt với v.

Chọn đáp án đúng.

Bài giải:

Trong bí quyết tính gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đầy đủ v = v0 + at thì a luôn luôn luôn cùng dấu cùng với v.

⇒ Đáp án C.

3. Giải bài 11 trang 22 thiết bị Lý 10

Công thức nào dưới đây là công thức tương tác giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường đi được của hoạt động nhanh dần đều?

A. (v + v_0 = sqrt 2as )

B. V2 + v02 = 2as

C. (v – v_0 = sqrt 2as )

D. V2 – v02 = 2as

Bài giải:

Công thức liên hệ: v2 – v02 = 2as

⇒ Đáp án D.

4. Giải bài xích 12 trang 22 trang bị Lý 10

Một đoàn tàu tránh ga chuyển động thẳng cấp tốc dần đều. Sau 1 phút tàu đạt vận tốc 40 km/h.

a) Tính gia tốc của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong 1 phút đó.

c) Nếu tiếp tục tăng tốc bởi thế thì sau bao thọ nữa tàu đạt tốc độ 60 km/h.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ, gốc thời gian là lúc tàu bước đầu rời ga, chiều dương là chiều gửi động.

a) Ta có:

(v = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s); (v_0 = 0;t = 60s)

Công thức tính vận tốc: (v=v_0+at)

Ta suy ra, gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = displaystyle100 over 9 – 0 over 60 = 0,185left( m/s^2 ight))

b) Quãng đường tàu đi được trong 1 phút đó:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 = 0.1-0,185.60^2 over 2 = 333m)

(Chú ý: Đổi phút ra giây 1 phút = 60 giây)

c) Ta có:

(v’ = 60km/h = displaystyle60.1000 over 3600 = 50 over 3left( m/s ight))

Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì khoảng thời gian tàu đạt tốc độ (60 km/h) là:

(t = displaystylev’ – v over a = displaystyle50 over 3 – 100 over 9 over 0,185 = 30s)

5. Giải bài bác 13 trang 22 đồ vật Lý 10

Một ô tô đang chạy thẳng gần như với vận tốc 40 km/h bỗng dưng tăng ga chuyển động nhanh dần dần đều. Tính vận tốc của xe pháo biết rằng sau thời điểm chạy được quãng con đường 1km thì xe hơi đạt tốc độ 60 km/h.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ với gốc thời gian lúc ô tô bắt đầu tăng ga, chiều dương là chiều gửi động.

Đổi 1-1 vị, ta được:

(eqalign& v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s cr& v = 60km/h = 60.1000 over 3600 = 50 over 3m/s cr )

(s = 1 km = 1000 m)

Áp dụng cách làm liên hệ, ta có:

(v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = left(displaystyle 50 over 3 ight)^2 – left( displaystyle100 over 9 ight)^2 over 2.1000\ = 0,077left( m/s^2 ight))

14. Giải bài bác 14 trang 22 trang bị Lý 10

Một đoàn tàu đang làm việc với tốc độ 40 km/h thì hãm phanh, vận động thẳng chậm trễ dần phần đông để vào ga. Sau nhị phút thì tàu tạm dừng ở sảnh ga.

a) Tính tốc độ của đoàn tàu

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong thời gian hãm.

Bài giải:

Chọn nơi bắt đầu tọa độ, gốc thời gian lúc tàu bước đầu hãm phanh, chiều dương là chiều hoạt động của đoàn tàu.

Đổi đối kháng vị: (v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = displaystyle100 over 9m/s;)

Vận tốc thời gian sau: (v = 0) (Vì sau 2 phút tàu dừng lại nên tốc độ lúc sau của tàu bằng 0)

Thời gian từ thời gian hãm phanh đến khi dừng lại: (t=2 ext phút=120;s)

a) gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = 0 – displaystyle100 over 9 over 120 \= – 0,0925left( m/s^2 ight))

b) Quãng đường tàu đi được trong thời gian hãm:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 )

(= displaystyle100 over 9.120 + left( – 0,0925 ight).120^2 over 2 \= 667,3m)

6. Giải bài 15 trang 22 đồ vật Lý 10

Một xe máy sẽ đi với vận tốc 36 km/h bỗng người lái xe thấy có một cái hố trước mặt, cách chiếc xe 20 m. Bạn ấy phanh gấp và xe đến cạnh bên miệng hố thì giới hạn lại.

a) Tính vận tốc của xe.

b) Tính thời hạn hãm phanh.

Xem thêm: Mẹ Vuông Con Tròn Mỗi Lứa Sòn Sòn Đẻ 20 Đứa, Mẹ Vuông, Con Tròn, Mỗi Lứa Sòn Sòn, Đẻ 20 Đứa

Bài giải:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Ta có:

– Vận tốc ban sơ của xe: (v_o=36 km/h=10m/s)

– gia tốc lúc sau của xe: (v = 0)

– Quãng đường nhưng mà xe đi được từ lúc phanh đến khi dừng lại: (s = 20m)

a) Áp dụng công thức: (v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = 0^2 – 10^2 over 2.20 = – 2,5left( m/s^2 ight))

(Ở đây ta không vận dụng trực tiếp cách làm tính gia tốc vì chưa biết thời gian từ lúc hãm mang lại lúc xe dừng lại hẳn)

b) Áp dụng công thức:

(v = v_0 + at Rightarrow t = displaystyle m v – v_0 over a = 0 – 10 over – 2,5 = 4s)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần lí giải Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk đồ Lí 10 đầy đủ, gọn ghẽ và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúc các bạn làm bài môn trang bị lý 10 giỏi nhất!