Giải bài xích tập trang 9 bài 1 năng lượng điện định chế độ cu-lông Sách giáo khoa (SGK) vật lí 11. Câu 1: Điện tích lũy là gì...

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 11 trang 10


Bài 1 - Trang 9 - SGK thiết bị lí 11

Điện tích điểm là gì ?

Giải.

Điện tích trữ là một vật tích điện có form size rất nhỏ so với khoảng cách tớiđiểm mà ta xét. Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau. Các điện tích khác dấu thì hút nhau..

Bài 2 - Trang 9 - SGK đồ gia dụng lí 11

Phát biểu định cơ chế Cu-lông.

Bài làm.

*

Bài 3 - Trang 9 - SGK đồ dùng lí 11

Lực shop giữa những điện tích khi để trong một điện môi sẽ lớn hơn hay nhỏ dại hơn khi để trong chân ko ?

Giải.

 Lực xúc tiến giữa những điện tích lúc đặt trong một điện môi sẽ nhỏ dại hơn ε hay bé dại hơn lúc đặt trong chân không. (ε là hằng số điện môi )

Bài 4 - Trang 10 - SGK đồ vật lí 11

Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì ?

Giải.

Lực ảnh hưởng giữa các vật với điện phụ thuộc vào môi trường thiên nhiên xung xung quanh chúng. Thí nghiệm chứng tỏ rằng, nghỉ ngơi một khoảng cách nhất định, lực Coulomb giữa hai năng lượng điện tích đặt trong điện môi đồng chất nhỏ dại hơn lực tác dụng giữa chúng trong chân không ε lần (đọc là epxilon). Đây là một trong hằng số phụ thuộc vào vào tính chất của năng lượng điện môi nhưng mà không dựa vào vào độ béo và khoảng cách giữa những điện tích. Nó được gọi là hằng số điện môi của môi trường, đặc thù cho đặc thù điện của môi trường xung quanh đó. 

Bài 5- Trang 10 - SGK thứ lí 11

Chọn câu đúng.

Khi tăng đồng thời độ phệ của hai năng lượng điện điểm và khoảng giải pháp giữa bọn chúng lên gấp rất nhiều lần thì lực tương tác thân chúng.

A. Tạo thêm gấp đôi.

B. Giảm đi một nửa.

C. Sụt giảm bốn lần.

D. Không cầm đổi.

Hướng dẫn giải.

Đáp án D.

Áp dụng công thức (F=k.fracvarepsilon r^2), khi tăng bên cạnh đó độ khủng của hai năng lượng điện điểm và khoảng cách giữa bọn chúng lên gấp đôi thì lực ảnh hưởng giữa chúng sẽ không thay đổi.

Bài 6- Trang 10 - SGK trang bị lí 11

Trong các trường phù hợp nào sau đây, ta có thể coi các thứ nhiễm năng lượng điện là những điện tích điểm ?

A. Hai thanh nhựa để cạnh nhau.

B. Một thanh nhựa và một quả ước đặt cạnh nhau.

C. Hai quả cầu bé dại đặt xa nhau.

D. Nhị quả cầu khủng đặt gần nhau.

Hướng dẫn giải.

Đáp án C.

Bài 7- Trang 10 - SGK đồ lí 11

 Nêu điểm tương tự nhau và khác nhau giữa định phương tiện Cu-lông cùng định quy định vạn trang bị hấp dẫn.

Hướng dẫn giải.

Hai định chính sách giống nhau về hiệ tượng phát biểu tương tự như biểu thức toán học, và hầu như tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng cách nhưng khác nhau về câu chữ (một định luật nói đến lực cơ học, còn định biện pháp kia nói đến lực điện). Những đại lượng đồ dùng lí thâm nhập vào hai định quy định đó có bản chất khác hẳn nhau.

Bài 8- Trang 10 - SGK trang bị lí 11

Hai quả cầu nhỏ tuổi mang hai điện tích bao gồm độ lớn bằng nhau, đặt biện pháp nhau 10cm trong chân ko thì công dụng lên nhau một lực là 9.10-3N. Khẳng định điện tích của nhị quả ước đó.

Hướng dẫn giải.

Áp dụng công thức (F=9.10^9.fracvarepsilon r^2), trong những số đó ta biết :

F = 9.10-3N, r = 10.10-2m ε =1. Ta biết |q1| = |q2| = q.

Xem thêm: Cuộc Thi Quốc Tế Upu Lần Thứ 50 Đã Có Kết Quả, Cuộc Thi Viết Thư Quốc Tế Upu

Từ đó ta tính được : (q=sqrtfracvarepsilon .r^2.F9.10^9=sqrtfrac10^-2.9.10^-39.10^9) = ± 10-7 C.