Hãy vẽ thêm mũi tên cho mỗi êlectrôntự do này để chỉ chiều dịch chuyển có hướng của chúng.

Kết luận

Các ..... trong kim loại ..... tạo thành dòng điện chạy qua nó.


Êlectrôntự do mang điện tích âm bị cực âm của pin đẩy, bị cực dương của pin hút. Chiều mũi tên như hình vẽ