Hãy vẽ thêm mũi tên cho từng êlectrôntự vị này nhằm chỉ chiều dịch rời có vị trí hướng của chúng.

Kết luận

Các ..... Trong sắt kẽm kim loại ..... Chế tạo ra thành cái điện chạy qua nó.


Êlectrôntự vày mang năng lượng điện âm bị rất âm của sạc pin đẩy, bị cực dương của pin hút. Chiều mũi tên như hình vẽ

-->