- Chọn bài -Bài 1: Hàm sốBài 2: Hàm số y = ax + bBài 3: Hàm số bậc haiÔn tập chương 2

Xem toàn thể tài liệu Lớp 10: tại đây

Sách giải toán 10 bài xích 1: Hàm số khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 10 để giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lí và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống với vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 32: Hãy nêu một ví dụ cụ thể về hàm số.

Bạn đang xem: Giải toán 10 bài hàm số

Lời giải

Sự nhờ vào về quãng đường đi được của 1 xe khách hàng với vận tốc và thời gian.

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 33: Hãy chỉ ra những giá trị của hàm số trên tại x = 2001; 2004; 1999

Lời giải

x = 2001 ⇒ y = 375

x = 2004 ⇒ y = 564

x = 1999 ⇒ y = 339

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 33: Hãy chỉ ra các giá trị của mỗi hàm số bên trên tại những giá trị x ∈ D

D = 1995; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001

Lời giải

Hàm số: tổng cộng công trình tham gia giải thưởng

x 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
y 39 43 56 78 108 116 141

Hàm số: tổng cộng công trình giành giải thưởng

x 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
y 10 17 23 28 29 35 43

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài bác 1 trang 33: Hãy kể các hàm số vẫn học sinh sống Trung học cơ sở

Lời giải

Các hàm số đã học là; hàm số số 1 y = ax + b; hàm số y = ax2

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài bác 1 trang 34: tìm tập khẳng định của những hàm số sau

*

Lời giải

a) Biểu thức g(x) = 3/(x + 2) xác định khi x + 2 ≠ 0 ⇔ x ≠ -2

TXĐ của hàm số là D = R-2

*

TXĐ của hàm số là D = <-1;1>

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài xích 1 trang 34: Tính quý hiếm của hàm số ở chú ý trên trên x = -2 và x = 5.

*

Lời giải

x = -2 ⇒ y = -(-2)2 = -4


x = 5 ⇒ y = 2.5 + 1 = 11

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 1 trang 35: nhờ vào đồ thị của nhì hàm số đã mang lại trong hình 14

y = f(x) = x + 1 cùng y = g(x) = một nửa x2

Hãy:

a) Tính f(-2), f(-1), f(0), f(2), g(-1), g(-2), g(0);

b) tìm kiếm x, thế nào cho f(x) = 2;

Tìm x, làm sao để cho g(x) = 2;

Lời giải

a) f(-2) = -1; f(-1) = 0; f(0) = 1; f(2) = 3

g(-1) = 0,5; g(-2) = 2; g(0) = 0

b) f(x) = 2 ⇒ x = 1

g(x) = 2 ⇒ x = 2 hoặc x = -2

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 1 trang 38: Xét tính chẵn lẻ của những hàm số

a)y = 3x2 – 2; b) y = 1/x; c) y = √x

Lời giải

a) y = f(x) = 3x2 – 2

TXĐ:D = R ⇒ x ∈ D thì-x ∈ D

Ta có: f(-x) = 3(-x)2 – 2 = 3x2 – 2 = f(x)

Vậy hàm số y = f(x) = 3x2 – 2 là hàm số chẵn

b) y = f(x) = 1/x

TXĐ: D = R ⇒ x ∈ D thì-x ∈ D

f(-x) = 1/(-x) = -1/x = -f(x)

Vậy y = f(x) = 1/x là hàm số lẻ.

c) y = √x

TXĐ: D = <0; +∞) ⇒ x ∈ D thì -x ∉ D

Vậy hàm số trên ko là hàm số chẵn cũng không là hàm số lẻ.

Bài 1 (trang 38 SGK Đại số 10): tra cứu tập xác định của hàm số:


*

Lời giải:

a) gồm nghĩa lúc 2x + 1 ≠ 0 ⇔ x ⇔ –1/2.

Vậy tập khẳng định của hàm là D = R -1/2.

b)
khẳng định khi x2 + 2x – 3 ≠ 0.

Giải phương trình x2 + 2x – 3 = 0 ⇔ (x-1)(x+3) = 0 ⇔

*

Vậy tập khẳng định của hàm số là D = R 1;-3

c)
khẳng định khi

*

Vậy tập xác minh của hàm số là

*

Bài 2 (trang 38 SGK Đại số 10): mang đến hàm số

*

Tính quý giá của hàm số đó tại x = 3; x = -1; x = 2.

Xem thêm: Công Thức Đồng 2 Nitrat Cu(No3)2, Đồng(Ii) Nitrat

Lời giải:

– Ta gồm : x = 3 > 2 nên f(3) = 3 + 1 = 4.

– Ta bao gồm : x = -1 2 – 2 = –1.

– Ta tất cả : x = 2 nên f(2) = 2 + 1 = 3.

Bài 3 (trang 39 SGK Đại số 10): mang lại hàm số y = 3x2 – 2x + 1. Những điểm sau gồm thuộc trang bị thị của hàm số không ?

a) M(-1 ; 6)