Trả lời thắc mắc 1 bài bác 1 trang 29 Toán 9 Tập 2

Trả lời thắc mắc Bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2. Điền vào hầu hết ô trống những giá trị tương xứng của y trong hai bảng sau:

Xem giải thuật
Bạn đang xem: Giải toán 9 bài hàm số y=ax2

Trả lời thắc mắc 2 bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 bài 1 trang 29 Toán 9 Tập 2. Đối cùng với hàm số y=ax^2, nhờ vào các báo giá trị vừa tính được, hãy cho biết...

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 3 bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 30 Toán 9 Tập 2 . Đối với hàm số y = 2x2, khi x

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 bài bác 1 trang 30 Toán 9 Tập 2

Cho nhì hàm số y=1/2x^2 và y=-1/2x^2...

Xem lời giải


bài bác 1 trang 30 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài xích 1 trang 30 SGK Toán 9 tập 2. Diện tích S của hình tròn trụ được tính vị công thức

Xem giải mã


bài xích 3 trang 31 sgk Toán 9 tập 2

Giải bài bác 3 trang 31 SGK Toán 9 tập 2. Lực F của gió khi thổi vuông góc vào cánh buồm tỉ lệ thuận cùng với bình phương

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài 1 - Chương 4 - Đại số chín

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 1 - bài bác 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem giải mã


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 1 - Chương 4 - Đại số cửu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài bác 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài xích 1 - Chương 4 - Đại số chín

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - bài xích 1 - Chương 4 - Đại số cửu

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài xích 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài xích 1 - Chương 4 - Đại số chín

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài bác 1 - Chương 4 - Đại số 9

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*Xem thêm: Dàn Ý Vợ Nhặt Chi Tiết Tác Phẩm: Vợ Nhặt ( Kim Lân), Dàn Ý Chi Tiết Tác Phẩm: Vợ Nhặt ( Kim Lân)

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép briz15.com gởi các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.