Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông mới bao gồm 27 môn học và các hoạt động giáo dục. Những năm học 2021-2022 khối lớp 2 và lớp 6 sẽ thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới. Để thống nhất với chương trình giáo dục phổ thông mới Bộ giáo dục và đào tạo đã phát hành Thông bốn 27/2020/TT-BGDĐT với Thông tứ 22/2021/TT-BGDĐT về phía dẫn review xếp loại học sinh tiểu học tập và học viên THCS, THPT.

Bạn đang xem: Giáo dục phổ thông 2018

Nội dung chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông tổng thể

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ

(Ban hành cố nhiên Thông bốn số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 mon 12 năm 2018 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU .........................................................................................................................3

I. Quan liêu ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG............................ 5

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG.................................................. 6

III. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC ...................................................7

IV. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC ....................................................................................................7

V. ĐỊNH HƯỚNG VỀ NỘI DUNG GIÁO DỤC ......................................................................14


VI. ĐỊNH HƯỚNG VỀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC 32

VII. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG .........................33

VIII. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG......................................... 35

GIẢI THÍCH CHƯƠNG TRÌNH .............................................................................................35

LỜI NÓI ĐẦU

Sau hơn 30 năm đổi mới, nước nhà ta đã vượt qua không ít khó khăn, thách thức, có được những thành công to lớn, có ý nghĩa sâu sắc lịch sử. Việt nam đã thoát thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển, lao vào nhóm nước đang cách tân và phát triển có thu nhập trung bình. Tuy nhiên, số đông thành tựu về tài chính của việt nam chưa vững vàng chắc, quality nguồn nhân lực và sức đối đầu và cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, môi trường thiên nhiên văn hoá còn tồn tại những hạn chế, chưa kết đúc đủ các nhân tố để cách tân và phát triển nhanh với bền vững.

Cũng trong khoảng thời gian trước cùng sau khi nước ta tiến hành đổi mới, thế giới chứng kiến những thay đổi sâu nhan sắc về đầy đủ mặt. Những cuộc phương pháp mạng công nghiệp lần thứ cha và lần thứ tư thông liền nhau ra đời, kinh tế tri thức trở nên tân tiến mạnh đem lại thời cơ phát triển vượt bậc, bên cạnh đó cũng đưa ra những thách thức không nhỏ đối với từng quốc gia, tuyệt nhất là các quốc gia đang trở nên tân tiến và lờ đờ phát triển. Khía cạnh khác, những biến đổi về khí hậu, tình trạng hết sạch tài nguyên, ô nhiễm môi trường, mất thăng bằng sinh thái với những dịch chuyển về thiết yếu trị, xã hội cũng đề ra những thử thách có tính toàn cầu. Để bảo đảm phát triển bền vững, nhiều nước nhà đã không xong đổi mới giáo dục đào tạo để nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực, trang bị cho các thế hệ tương lai căn nguyên văn hoá vững chắc và năng lực thích ứng cao trước mọi biến động của vạn vật thiên nhiên và xã hội. Đổi bắt đầu giáo dục đã trở thành nhu cầu thiết yếu và xu thế mang tính chất toàn cầu.


Trong bối cảnh đó, hội nghị lần vật dụng 8 Ban Chấp hành tw Đảng cùng sản nước ta (khoá XI) đã trải qua Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 4 mon 11 năm 2013 về đổi mới căn bản, trọn vẹn giáo dục và đào tạo thỏa mãn nhu cầu yêu cầu công nghiệp hoá, tiến bộ hoá trong điều kiện kinh tế thị trường kim chỉ nan xã hội công ty nghĩa với hội nhập quốc tế; Quốc hội đã phát hành Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 về thay đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục đào tạo phổ thông, góp phần thay đổi căn bản, toàn vẹn giáo dục với đào tạo. Ngày 27 mon 3 năm 2015, Thủ tướng cơ quan chính phủ đã phát hành Quyết định số 404/QĐ-TTg phê chăm chút Đề án thay đổi chương trình, sách giáo khoa giáo dục và đào tạo phổ thông.

Mục tiêu thay đổi được quyết nghị 88/2014/QH13 của Quốc hội quy định: “Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển đổi căn bản, toàn diện về unique và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy tín đồ và lý thuyết nghề nghiệp; góp thêm phần chuyển nền giáo dục và đào tạo nặng về truyền thụ kỹ năng sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm hóa học và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mĩ với phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.”

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và đưa ra quyết định của Thủ tướng chủ yếu phủ, chương trình giáo dục đào tạo phổ thông bắt đầu được gây ra theo lý thuyết phát triển phẩm chất và năng lượng của học tập sinh; tạo môi trường xung quanh học tập với rèn luyện giúp học viên phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, từ tin, biết áp dụng các phương pháp học tập lành mạnh và tích cực để hoàn chỉnh các trí thức và tài năng nền tảng, bao gồm ý thức lựa chọn công việc và nghề nghiệp và học tập suốt đời; gồm có phẩm chất xuất sắc đẹp cùng năng lực quan trọng để trở thành bạn công dân gồm trách nhiệm, tín đồ lao động bao gồm văn hoá, đề nghị cù, sáng sủa tạo, thỏa mãn nhu cầu nhu cầu cải tiến và phát triển của cá nhân và yêu thương cầu của việc nghiệp xây dựng, đảm bảo an toàn đất nước vào thời đại thế giới hoá và phương pháp mạng công nghiệp mới.

Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông bao gồm chương trình tổng thể và toàn diện (khung chương trình), những chương trình môn học tập và hoạt động giáo dục.


Việc xuất bản chương trình giáo dục phổ thông được tiến hành theo cơ chế của Luật giáo dục và đào tạo và pháp luật liên quan. Bộ giáo dục và Đào chế tác đã thực hiện tổng kết, review chương trình cùng sách giáo khoa hiện nay hành nhằm khẳng định những điểm mạnh cần thừa kế và số đông hạn chế, không ổn cần tự khắc phục; phân tích bối cảnh tởm tế, thiết yếu trị, thôn hội và văn hoá trong nước cùng quốc tế; xúc tiến nghiên cứu, xem sét một số thay đổi về nội dung, phương thức giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục; tổ chức tập huấn về lí luận và kinh nghiệm tay nghề trong nước, quốc tế về kiến tạo chương trình giáo dục đào tạo phổ thông. Trước khi phát hành chương trình, Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành đã tổ chức các hội thảo, tiếp thụ ý kiến từ nhiều cơ quan, các nhà khoa học, cán cỗ quản lí giáo dục, gia sư trong cả nước cũng như từ bỏ các chuyên viên tư vấn nước ngoài và công bố dự thảo công tác trên Cổng tin tức điện tử của Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tác để xin ý kiến các tầng lớp nhân dân. Chương trình đã được những Hội đồng tổ quốc Thẩm định chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông xem xét, reviews và thông qua.

I. Quan liêu ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

1. Chương trình giáo dục phổ thông là văn bạn dạng thể hiện kim chỉ nam giáo dục phổ thông, quy định những yêu cầu phải đạt về phẩm chất và năng lượng của học tập sinh, nội dung giáo dục, cách thức giáo dục và cách thức đánh giá kết quả giáo dục, làm căn cứ quản lí unique giáo dục phổ thông; đôi khi là cam kết của đơn vị nước nhằm bảo đảm chất lượng của cả hệ thống và từng cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông được tạo ra trên cơ sở quan điểm của Đảng, công ty nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thừa kế và cách tân và phát triển những ưu điểm của những chương trình giáo dục phổ thông đã bao gồm của Việt Nam, mặt khác tiếp thu thành tựu phân tích về khoa học giáo dục và đào tạo và kinh nghiệm xây dựng chương trình theo quy mô phát triển năng lượng của phần nhiều nền giáo dục và đào tạo tiên tiến trên rứa giới; đính với nhu yếu phát triển của đất nước, những tân tiến của thời đại về kỹ thuật - công nghệ và xóm hội; cân xứng với điểm lưu ý con người, văn hoá Việt Nam, những giá trị truyền thống lâu đời của dân tộc bản địa và các giá trị chung của nhân loại cũng như các sáng tạo độc đáo và triết lý phát triển bình thường của UNESCO về giáo dục; tạo cơ hội bình đẳng về quyền được bảo vệ, chăm sóc, học tập với phát triển, quyền được lắng nghe, tôn trọng với được thâm nhập của học sinh; đặt căn nguyên cho một xã hội nhân văn, phát triển bền bỉ và phồn vinh.

3. Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông đảm bảo phát triển phẩm chất và năng lượng người học trải qua nội dung giáo dục đào tạo với đầy đủ kiến thức, tài năng cơ bản, thiết thực, hiện đại; hài hoà đức, trí, thể, mĩ; chú ý thực hành, vận dụng kiến thức, tài năng đã học để giải quyết và xử lý vấn đề trong học tập tập cùng đời sống; tích hòa hợp cao ở những lớp học dưới, phân hoá dần dần ở các lớp học trên; trải qua các phương pháp, bề ngoài tổ chức giáo dục đào tạo phát huy tính dữ thế chủ động và tiềm năng của mỗi học sinh, các cách thức đánh giá tương xứng với phương châm giáo dục và cách thức giáo dục nhằm đạt được mục tiêu đó.


4. Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông bảo đảm kết nối chặt chẽ giữa những lớp học, cấp cho học với nhau cùng liên thông với chương trình giáo dục đào tạo mầm non, công tác giáo dục nghề nghiệp và chương trình giáo dục và đào tạo đại học.

5. Chương trình giáo dục phổ thông được xây dựng theo phía mở, ví dụ là:

a) Chương trình bảo đảm định phía thống độc nhất và số đông nội dung giáo dục và đào tạo cốt lõi, bắt buộc đối với học sinh toàn quốc, mặt khác trao quyền dữ thế chủ động và trọng trách cho địa phương, công ty trường trong bài toán lựa chọn, bổ sung cập nhật một số nội dung

giáo dục và tiến hành kế hoạch giáo dục tương xứng với đối tượng giáo dục và điều kiện của địa phương, ở trong nhà trường, góp phần đảm bảo an toàn kết nối hoạt động vui chơi của nhà trường với gia đình, chính quyền và xóm hội.

b) công tác chỉ nguyên lý những nguyên tắc, định hướng chung về yêu cầu bắt buộc đạt về phẩm chất và năng lượng của học tập sinh, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục và việc đánh giá hiệu quả giáo dục, không lý lẽ quá chi tiết, để tạo điều kiện cho tác giả sách giáo khoa và giáo viên phát huy tính chủ động, sáng chế trong tiến hành chương trình.

c) Chương trình đảm bảo tính bình ổn và kĩ năng phát triển trong quy trình thực hiện cho tương xứng với văn minh khoa học

- technology và yêu ước của thực tế.

II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

Chương trình giáo dục phổ thông ví dụ hoá kim chỉ nam giáo dục phổ thông, giúp học sinh thống trị kiến thức phổ thông, biết vận dụng kết quả kiến thức, năng lực đã học tập vào đời sống và tự học tập suốt đời, có định hướng lựa chọn công việc và nghề nghiệp phù hợp, biết tạo và trở nên tân tiến hài hoà những mối quan hệ xã hội, bao gồm cá tính, nhân biện pháp và đời sống trung tâm hồn phong phú, nhờ đó bao gồm được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp góp lành mạnh và tích cực vào sự cải tiến và phát triển của nước nhà và nhân loại.

Chương trình giáo dục tiểu học giúp học viên hình thành và cách tân và phát triển những yếu tố căn bạn dạng đặt nền móng cho sự cách tân và phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; kim chỉ nan chính vào giáo dục đào tạo về giá chỉ trị bản thân, gia đình, xã hội và hầu hết thói quen, nền nếp quan trọng trong học tập tập và sinh hoạt.

Chương trình giáo dục đào tạo trung học các đại lý giúp học sinh phát triển những phẩm chất, năng lực đã được sinh ra và trở nên tân tiến ở cấp cho tiểu học, từ bỏ điều chỉnh bản thân theo các chuẩn chỉnh mực bình thường của làng mạc hội, biết vận dụng các phương thức học tập tích cực để hoàn chỉnh tri thức và năng lực nền tảng, có những hiểu biết ban sơ về các ngành nghề và gồm ý thức hướng nghiệp để liên tục học lên trung học phổ thông, học tập nghề hoặc gia nhập vào cuộc sống đời thường lao động.

Chương trình giáo dục và đào tạo trung học rộng lớn giúp học sinh tiếp tục cải cách và phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với những người lao động, ý thức cùng nhân giải pháp công dân, khả năng tự học cùng ý thức học tập suốt đời, tài năng lựa chọn nghề nghiệp cân xứng với năng lực và sở thích, đk và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc gia nhập vào cuộc sống đời thường lao động, năng lực thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hoá và giải pháp mạng công nghiệp mới.

III. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC

1. Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông sinh ra và cải cách và phát triển cho học viên những phẩm chất đa phần sau: yêu nước, nhân ái, chuyên chỉ, trung thực, trách nhiệm.

2. Chương trình giáo dục đào tạo phổ thông sinh ra và cải cách và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi sau:

a) Những năng lực chung được hình thành, cải tiến và phát triển thông qua tất cả các môn học tập và vận động giáo dục: năng lượng tự công ty và từ học, năng lực tiếp xúc và hợp tác, năng lực xử lý vấn đề cùng sáng tạo;


b) Những năng lực đặc thù được hình thành, cải cách và phát triển chủ yếu ớt thông qua một trong những môn học tập và hoạt động giáo dục độc nhất định: năng lượng ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực khoa học, năng lượng công nghệ, năng lực tin học, năng lực thẩm mĩ, năng lực thể chất.

Bên cạnh câu hỏi hình thành, trở nên tân tiến các năng lượng cốt lõi, chương trình giáo dục đào tạo phổ thông còn góp thêm phần phát hiện, tu dưỡng năng khiếu của học sinh.

3. Những yêu cầu buộc phải đạt cụ thể về phẩm chất đa phần và năng lực cốt lõi được chế độ tại Mục IX Chương trình toàn diện và tại những chương trình môn học, chuyển động giáo dục.

IV. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông được tạo thành hai giai đoạn: quy trình giáo dục cơ bản (từ lớp 1 tới trường 9) và giai đoạn giáo dục kim chỉ nan nghề nghiệp (từ lớp 10 đi học 12).

Hệ thống môn học và hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông gồm những môn học tập và chuyển động giáo dục bắt buộc, những môn học gạn lọc theo lý thuyết nghề nghiệp (gọi tắt là những môn học tập lựa chọn) và những môn học tập tự chọn.

Thời gian thực học tập trong một năm học tương tự 35 tuần. Các cơ sở giáo dục hoàn toàn có thể tổ chức dạy học 1 buổi/ngày hoặc 2 buổi/ngày. Cửa hàng giáo dục tổ chức triển khai dạy học tập 1 buổi/ngày với 2 buổi/ngày phần lớn phải triển khai nội dung giáo dục và đào tạo bắt buộc phổ biến thống nhất với tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.

1. Quy trình giáo dục cơ bản

1.1. Cấp tiểu học

a. Câu chữ giáo dục

Các môn học tập và hoạt động giáo dục bắt buộc: giờ Việt; Toán; Đạo đức; ngoại ngữ 1 (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội (ở lớp 1, lớp 2, lớp 3); lịch sử hào hùng và Địa lí (ở lớp 4, lớp 5); công nghệ (ở lớp 4, lớp 5); Tin học và công nghệ (ở lớp 3, lớp 4, lớp 5); giáo dục đào tạo thể chất; thẩm mỹ (Âm nhạc, Mĩ thuật); vận động trải nghiệm.

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc bản địa thiểu số, ngoại ngữ 1 (ở lớp 1, lớp 2).

b. Thời lượng giáo dục

Thực hiện dạy dỗ học 2 buổi/ngày, từng ngày sắp xếp không vượt 7 ngày tiết học; mỗi tiết học 35 phút. Cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tổ chức dạy dỗ học 2 buổi/ngày triển khai kế hoạch giáo dục và đào tạo theo lý giải của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

Bảng tổng hòa hợp kế hoạch giáo dục và đào tạo cấp tiểu học

Nội dung giáo dục

Số tiết/năm học

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Môn học bắt buộc

Tiếng Việt

420

350

245

245

245

Toán

105

175

175

175

175

Ngoại ngữ 1

140

140

140

Đạo đức

35

35

35

35

35

Tự nhiên với Xã hội

70

70

70

Lịch sử cùng Địa lí

70

70

Khoa học

70

70

Tin học với Công nghệ

70

70

70

Giáo dục thể chất

70

70

70

70

70

Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)

70

70

70

70

70

Hoạt động giáo dục và đào tạo bắt buộc

Hoạt hễ trải nghiệm

105

105

105

105

105

Môn học tự chọn

Tiếng dân tộc thiểu số

70

70

70

70

70

Ngoại ngữ 1

70

70

Tổng số tiết/năm học tập (không kể các môn học tập tự chọn)

875

875

980

1050

1050

Số huyết trung bình/tuần (không kể các môn học tự chọn)

25

25

28

30

30

1.2. Cấp cho trung học tập cơ sở

a) câu chữ giáo dục

Các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; Toán; nước ngoài ngữ 1; giáo dục và đào tạo công dân; lịch sử dân tộc và Địa lí; công nghệ tự nhiên; Công nghệ; Tin học; giáo dục đào tạo thể chất; nghệ thuật và thẩm mỹ (Âm nhạc, Mĩ thuật); vận động trải nghiệm, phía nghiệp; Nội dung giáo dục đào tạo của địa phương.

Các môn học tập tự chọn: Tiếng dân tộc bản địa thiểu số, nước ngoài ngữ 2.

b) Thời lượng giáo dục

Mỗi ngày học 1 buổi, mỗi buổi không sắp xếp quá 5 huyết học; mỗi tiết học tập 45 phút. Khuyến khích các trường trung học cơ sở đủ điều kiện thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.

Bảng tổng hòa hợp kế hoạch giáo dục đào tạo cấp trung học cơ sở

Nội dung giáo dục

Số tiết/năm học

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Môn học tập bắt buộc

Ngữ văn

140

140

140

140

Toán

140

140

140

140

Ngoại ngữ 1

105

105

105

105

Giáo dục công dân

35

35

35

35

Lịch sử với Địa lí

105

105

105

105

Khoa học tự nhiên

140

140

140

140

Công nghệ

35

35

52

52

Tin học

35

35

35

35

Giáo dục thể chất

70

70

70

70

Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật)

70

70

70

70

Hoạt động giáo dục đào tạo bắt buộc

Hoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệp

105

105

105

105

Nội dung giáo dục và đào tạo của địa phương

35

35

35

35

Môn học tập tự chọn

Tiếng dân tộc bản địa thiểu số

105

105

105

105

Ngoại ngữ 2

105

105

105

105

Tổng số ngày tiết học/năm học (không kể những môn học tự chọn)

1015

1015

1032

1032

Số tiết học tập trung bình/tuần (không kể những môn học tự chọn)

29

29

29,5

29,5


2. Quá trình giáo dục kim chỉ nan nghề nghiệp

2.1. Câu chữ giáo dục

Các môn học tập và chuyển động giáo dục bắt buộc: Ngữ văn; Toán; nước ngoài ngữ 1; giáo dục đào tạo thể chất; giáo dục quốc phòng với an ninh; vận động trải nghiệm, hướng nghiệp; Nội dung giáo dục của địa phương.

Các môn học lựa chọn có 3 team môn:

– team môn khoa học xã hội: kế hoạch sử, Địa lí, Giáo dục tài chính và pháp luật.

– đội môn công nghệ tự nhiên: vật dụng lí, Hoá học, Sinh học.

– đội môn technology và nghệ thuật: Công nghệ, Tin học, nghệ thuật và thẩm mỹ (Âm nhạc, Mĩ thuật). Học viên chọn 5 môn học tập từ 3 nhóm môn học trên, mỗi team chọn tối thiểu 1 môn học.

Các siêng đề học tập: từng môn học tập Ngữ văn, Toán, lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế tài chính và pháp luật, vật lí, Hoá học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, nghệ thuật có một số trong những chuyên đề học tập tạo nên thành các chuyên đề tiếp thu kiến thức của môn học nhằm thực hiện tại yêu mong phân hoá sâu, góp học sinh bức tốc kiến thức và tài năng thực hành, áp dụng kiến thức, kỹ năng đã học xử lý những vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu kim chỉ nan nghề nghiệp. Thời lượng dành cho từng chuyên đề học tập là 10 tiết hoặc 15 tiết; tổng thời lượng giành riêng cho cụm chăm đề tiếp thu kiến thức của một môn học là 35 tiết/năm học. Ở từng lớp 10, 11, 12, học viên chọn 3 các chuyên đề học hành của 3 môn học cân xứng với nguyện vọng của phiên bản thân và kĩ năng tổ chức của nhà trường.

Các trường rất có thể xây dựng những tổ đúng theo môn học tập từ 3 đội môn học tập và chuyên đề tiếp thu kiến thức nói trên nhằm vừa đáp ứng nhu ước của tín đồ học vừa bảo đảm phù phù hợp với điều khiếu nại về đội ngũ giáo viên, cửa hàng vật chất, thiết bị dạy học của phòng trường.

Các môn học tự chọn: Tiếng dân tộc bản địa thiểu số, ngoại ngữ 2.

2.2. Thời lượng giáo dục

Mỗi ngày học tập 1 buổi, mỗi buổi không bố trí quá 5 huyết học; từng tiết học tập 45 phút. Khuyến khích các trường trung học thêm đủ điều kiện tiến hành dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Bảng tổng hợp kế hoạch giáo dục đào tạo cấp trung học phổ thông

Nội dung giáo dục

Số tiết/năm học/lớp

Môn học tập bắt buộc

Ngữ văn

105

Toán

105

Ngoại ngữ 1

105

Giáo dục thể chất

70

Giáo dục quốc phòng với an ninh

35

Môn học tập lựa chọn

Nhóm môn kỹ thuật xã hội

Lịch sử

70

Địa lí

70

Giáo dục kinh tế tài chính và pháp luật

70

Nhóm môn kỹ thuật tự nhiên

Vật lí

70

Hoá học

70

Sinh học

70

Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật

Công nghệ

70

Tin học

70

Âm nhạc

70

Mĩ thuật

70

Chuyên đề học tập tập gạn lọc (3 nhiều chuyên đề)

105

Hoạt động giáo dục đào tạo bắt buộc

Hoạt hễ trải nghiệm, hướng nghiệp

105

Nội dung giáo dục của địa phương

35

Môn học tự chọn

Tiếng dân tộc bản địa thiểu số

105

Ngoại ngữ 2

105

Tổng số ngày tiết học/năm học (không kể những môn học tự chọn)

1015

Số tiết học tập trung bình/tuần (không kể các môn học tập tự chọn)

29

V. ĐỊNH HƯỚNG VỀ NỘI DUNG GIÁO DỤC

Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông thực hiện kim chỉ nam giáo dục hình thành, cải cách và phát triển phẩm chất và năng lực cho học viên thông qua những nội dung giáo dục ngữ điệu và văn học, giáo dục và đào tạo toán học, giáo dục và đào tạo khoa học tập xã hội, giáo dục khoa học tự nhiên, giáo dục và đào tạo công nghệ, giáo dục đào tạo tin học, giáo dục và đào tạo công dân, giáo dục đào tạo quốc phòng với an ninh, giáo dục nghệ thuật, giáo dục và đào tạo thể chất, giáo dục và đào tạo hướng nghiệp. Từng nội dung giáo dục đào tạo đều được thực hiện ở tất cả các môn học tập và vận động giáo dục, trong số đó có một trong những môn học và vận động giáo dục đảm nhiệm vai trò cốt lõi.

Căn cứ mục tiêu giáo dục cùng yêu cầu yêu cầu đạt về phẩm chất, năng lượng ở từng quy trình tiến độ giáo dục cùng từng cấp cho học, chương trình mỗi môn học và hoạt động giáo dục xác minh mục tiêu, yêu thương cầu phải đạt về phẩm chất, năng lực và nội dung giáo dục đào tạo của môn học, chuyển động giáo dục đó. Tiến trình giáo dục cơ phiên bản thực hiện tại phương châm giáo dục toàn diện và tích hợp, bảo đảm trang bị cho học sinh tri thức ít nhiều nền tảng, đáp ứng yêu mong phân luồng mạnh bạo sau trung học cơ sở; quy trình tiến độ giáo dục triết lý nghề nghiệp thực hiện phương châm giáo dục đào tạo phân hoá, đảm bảo học sinh được tiếp cận nghề nghiệp, chuẩn bị cho tiến độ học sau phổ thông có chất lượng. Cả hai quá trình giáo dục cơ phiên bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp đều phải sở hữu các môn học tập tự chọn; tiến trình giáo dục lý thuyết nghề nghiệp bao gồm thêm các môn học và chuyên đề học tập lựa chọn, nhằm đáp ứng nguyện vọng, cải cách và phát triển tiềm năng, ưa thích của mỗi học sinh.

1. Giáo dục ngữ điệu và văn học

Giáo dục ngôn ngữ và văn học bao gồm vai trò đặc biệt trong việc bồi dưỡng tình cảm, tứ tưởng cùng hình thành, cải cách và phát triển phẩm chất, năng lượng cho học sinh. Trải qua ngôn ngữ và mẫu nghệ thuật, đơn vị trường tu dưỡng cho học sinh những phẩm hóa học chủ yếu, đặc biệt là tinh thần yêu thương nước, lòng nhân ái, tính trung thực và ý thức trách nhiệm; hình thành, phát triển cho học viên các năng lượng chung cùng hai năng lực đặc thù là năng lực ngôn ngữ, năng lượng văn học.

Ngoài trách nhiệm hình thành, trở nên tân tiến năng lực tiếp xúc bằng giờ Việt, nước ngoài ngữ với tiếng dân tộc bản địa thiểu số, giáo dục ngôn ngữ và văn học còn làm học sinh sử dụng hiệu quả những phương tiện giao tiếp khác như hình ảnh, biểu tượng, kí hiệu, sơ đồ, đồ dùng thị, bảng biểu,...

Giáo dục ngữ điệu được tiến hành ở toàn bộ các môn học tập và vận động giáo dục, trong số ấy Ngữ văn, nước ngoài ngữ cùng Tiếng dân tộc thiểu số tất cả vai trò nhà đạo. Giáo dục và đào tạo văn học tập được triển khai chủ yếu nghỉ ngơi môn Ngữ văn.

Xem thêm: 23 Dạng Bài Tập Về Lập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất, Bài Tập Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất: Phần 2

1.1. Môn Ngữ văn

Ngữ văn là môn học yêu cầu từ lớp 1 đến lớp 12. Ở cấp tiểu học, môn học mang tên là giờ Việt, ở cấp trung học các đại lý và cung cấp trung học phổ thông, môn học mang tên là Ngữ văn. Văn bản cốt lõi của môn học bao hàm các mạch con kiến thức, kĩ năng cơ bản, cần thiết về tiếng Việt và văn học, đáp ứng các yêu cầu đề xuất đạt về phẩm hóa học và năng lượng của học sinh ở từng cung cấp học; được phân loại theo nhì giai đoạn: quy trình tiến độ giáo dục cơ bản và quá trình giáo dục định hướng nghề nghiệp.