... (P) mặt phẳng qua điểm M,N B a) Tìm giao tuyến (P) ∩ (SAB) (P) ∩ (SBC) b )Tìm giao điểm I đường thẳng SO với mặt phẳng (P) giao điểm K đường thẳng SD với mặt phẳng (P) c)Xác định giao tuyến mặt phẳng ... với mặt phẳng α phần chung hình chóp với mặt phẳng α Phương pháp: để dựng thiết diện hình chóp với mặt phẳng α t ta làm sau Bước 1:Dựng giao tuyến α với mặt hình chóp Bước 2: Giới hạn đoạn giao tuyến ... a)Xác định giao tuyến (SAD) ∩ (SBC) b )Tìm giao điểm SD với mặt phẳng (AIJ) c)Dựng thiết diện hình chóp với mặt phẳng (AIJ) 10.Cho tứ diện ABCD .Trong tam giác ABC BCD lấy điểm I,J .Tìm giao điểm...


Bạn đang xem: Giao tuyến của 2 mặt phẳng trong không gian oxyz

*

*

*

... ( 2) IV GÓC GI A HAI M T PH NG Góc gi a m t ph ng (α 1): A1 x + B1 y + C1 z + D1 = ( 2) : A2 x + B y + C z + D = ϕ (0 ≤ ϕ ≤ 90°) th a mãn: cos ϕ = n1 n2 n1 n2 = A1 A2 + B1 B2 + C1C2 2 A 12 + B 12 ... t ; − + 2t ) ; AB ( 2; − 2; 2) ;  AM ; AB  = ( 6t −16; − 2t + 4; 4t − 12)   2 S AMB =  AM ; AB  = ( 6t − 16 ) + ( −2t + ) + ( 4t − 12 ) = 56t − 304t + 416   2 304 = 19 , ó M − 12 ; ; 38 ... (MA + MB) Tìm M∈ ( ∆ ) : x + = = −1 A(1 ;2; −1) y 2 z 2  Bài Cho  Tìm M∈ ( ∆) : x + = cho (MA + MB) = 2 B ( 7; 2; 3)  Bài Cho A (2; 3; 0) B ( 0; − 2; ) x + y + z − = cho (MA + MB) Tìm M∈...
*

*Xem thêm: Top 18 Cách Cài Driver Của Usb Wifi Tp-Link Tl-Wn727N, Tải Về Cho Tl

... Định lý Nếu ba mặt phẳng phân biệt đôi cắt theo ba giao tuyến phân biệt ba giao tuyến đồng quy đôi song song với Hệ Nếu hai mặt phẳng phân biệt chứa hai đường thẳng song song giao tuyến chúng (nếu ... C B * S thuộc giao tuyến hai mặt phẳng (SAB) (SDC)  Giao tuyến mp(SAB) mp(SDC) đường thẳng qua S song song với AB CD Ví dụ 2: Cho tứ diện ABCD Gọi I J trung điểm BC BD (P) mặt phẳng qua IJ cắt ... đường thẳng trùng với hai đường thẳng Hình 32 Hình 33 Hình 34 a Hình 34 b Ví dụ 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành ABCD Xác định giao tuyến mặt phẳng (SAB) (SDC) ∈ S * AB // DC (do ABCD...