Ngược lại, nếu $\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}$ thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.Bạn đang xem: 2 góc phụ nhau là gì

Lưu ý:

a) Ta có thể dùng mệnh đề tương đương sau với tính chất trên:

b) Cộng liên tiếp. Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot; tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ot thì:

$\widehat{xOy}+\widehat{yOz}+\widehat{tOz}=\widehat{xOt}$
Bạn đang xem: Góc phụ nhau là góc như thế nào

*

2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau

- Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ chứa cạnh chung.

- Hai góc phụ nhau là hai góc có tông số đo bằng $90{}^\circ $

- Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng $180{}^\circ $

Lưu ý:

a) Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng $180{}^\circ $

b) Hai góc cùng phụ (hoặc cùng bù) với một góc thứ 3 thì bằng nhau.

 

Bài viết gợi ý: 1. Bài: Số đo góc, so sánh hai góc – Góc vuông, góc nhọn, góc tù 2. Bài: Khái niệm về mặt phẳng – Nửa mặt phẳng – Tia nằm giữa hai tia 3. Bài: Biểu đồ hình cột – Biểu đồ ô vuông – Biểu đồ hình quạt 4. KHÁI NIỆM TỈ SỐ CỦA HAI SỐ - TỈ SỐ PHẦN TRĂM – TỈ LỆ XÍCH 5. Bài: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó 6. Bài: Tìm giá trị phân số của một số cho trước 7. Khái niệm: Hỗn số - Số thập phân - Phần trăm Từ khóa: / cộng số đo hai góc / hai góc bù nhau / hai góc kề nhau / hai góc phụ nhau Bình luận briz15.com 0 bình luận Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp 10 tháng trước
*

Chính thức công bố đề Minh Họa Toán năm học 2020 1 năm trước
*

Chuyên đề Câu so sánh trong Tiếng Anh 1 năm trước
*Xem thêm: What Is The Ntuser

Chuyên đề: Tính từ và Trạng từ ( Adjectives and Adverbs) 1 năm trước Chuyên đề: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ - Từ hạn định (Subject - verb agreement - Determiners) 1 năm trước Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 mới nhất : 99% Đỗ Tốt Nghiệp 589990 lượt xem MẸO NHỚ SỐ ĐỈNH, CẠNH, MẶT CỦA 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU LOẠI {p;q} 536287 lượt xem Chính thức công bố đề Minh Họa Toán lần 2 năm học 2019 386537 lượt xem Phương pháp xác định tâm đường tròn nội tiếp, ngọai tiếp tam giác 372390 lượt xem ĐIỀU KIỆN VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 313429 lượt xem Tài liệu Đề thi Bài viết briz15.com Team