*
*
*
*
*
*
*
*

Trái cây được bảo quản lâu hơn trong môi trường thiên nhiên vô trùng. Vào thực tế, fan ta áp dụng nước ozon để bảo quản trái cây. Ứng dụng trên dựa vào tính hóa học nào sau đây?


Cho các phản ứng chất hóa học sau:

(a) S + O2 $xrightarrowt^ circ $ SO2

(b) S + 3F2 $xrightarrowt^ circ $ SF6

(c) S + Hg$xrightarrow$HgS

(d) S + 6HNO3 (đặc) $xrightarrowt^ circ $ H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

Số bội phản ứng trong các số đó S trình bày tính khử là :


Khí X làm đục nước vôi vào và được dùng làm hóa học tẩy trắng bột mộc trong công nghiệp giấy. Chất X là


Dẫn chủng loại khí thải của một xí nghiệp sản xuất qua dung dịch Pb(NO3)2 dư thì thấy lộ diện kết tủa màu đen. Hiện tượng lạ đó chứng minh trong khí thải nhà máy sản xuất có khí làm sao sau đây?


Trong điều kiện thích hợp, xảy ra các phản ứng sau:

(a) 2H2SO4 + C $xrightarrow$ 2SO2$ uparrow $ + CO2 $ uparrow $+ 2H2O.

Bạn đang xem: H2so4 loãng tác dụng với chất nào

(b) H2SO4 + Fe(OH)2 $xrightarrow$ FeSO4 + 2H2O.

(c) 4H2SO4 + 2FeO$xrightarrow$ Fe2(SO4)3 + SO2 $ uparrow $+ 4H2O.

(d) 6H2SO4 + 2Fe $xrightarrow$ Fe2(SO4)3 + 3SO2 $ uparrow $+ 6H2O.

Xem thêm: Cách Chia Đơn Thức Cho Đơn Thức Cho Đơn Thức Cực Hay, Có Lời Giải Chi Tiết

Trong những phản ứng trên, làm phản ứng xảy ra với dung dịch H2SO4 loãng là


Khi nhiệt độ phân trọn vẹn 100 gam mỗi chất sau: KClO3 (xúc tác MnO2), KMnO4, KNO3 và AgNO3. Chất tạo thành lượng O2 lớn số 1 là


Nhiệt phân 4,385 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm KClO3 cùng KMnO4, thu được O2 với m gam hóa học rắn bao gồm K2MnO4, MnO2 với KCl. Toàn cục lượng O2 chức năng hết cùng với cacbon lạnh đỏ, thu được 0,896 lít các thành phần hỗn hợp khí Y (đktc) bao gồm tỉ khối so với H2 là 16. Yếu tố % theo trọng lượng của KMnO4 vào X là


Chỉ từ những chất: Fe, S, dung dịch FeSO4 với dung dịch H2SO4 rất có thể có bao nhiêu cách thức điều chế khí H2S bằng 2 bội nghịch ứng?


Nung nóng các thành phần hỗn hợp bột X gồm a mol Fe cùng b mol S trong khí trơ, năng suất phản ứng bằng 50%, thu được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Mang lại Y vào dung dịch HCl dư, sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với H2 bởi 5. Tỉ trọng a : b bằng


Trộn 5,6 gam bột sắt với 2,4 gam bột lưu huỳnh rồi nung lạnh (trong điều kiện không tồn tại không khí), thu được hỗn hợp rắn M. đến M công dụng với lượng dư hỗn hợp HCl, giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một trong những phần không rã G. Để đốt cháy trọn vẹn X với G yêu cầu vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc). Quý hiếm của V là


Hòa tan không còn 1,69 gam oleum có công thức H2SO4.3SO3 vào nước dư. Trung hòa dung dịch thu được yêu cầu V ml hỗn hợp KOH 1M . Cực hiếm của V là


Cho 0,015 mol một loại hợp chất oleum vào nước thu được 200 ml dung dịch X. Để trung hoà 100ml hỗn hợp X buộc phải dùng 200 ml dung dịch NaOH 0,15M. Phần trăm về cân nặng của nguyên tố diêm sinh trong oleum trên là


Cho FeS (1); Cu (2); MgO (3); fe (4); Fe3O4 (5); Cr (6). Dung dịch H2SO4 sệt nguội không tính năng với


Nếu cho H2SO4 quánh với số mol tương đồng phản ứng hoàn toản với các chất thì làm phản ứng nào thu được lượng CuSO4 không nhiều nhất?


Hoà tan hoàn toàn 4,0 gam tất cả hổn hợp Mg, Fe, Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 2,24 lít khí SO2 duy nhất (đktc) và dung dịch đựng m gam muối. Quý hiếm của m là


Hoà tan hoàn toàn 17,5 gam hỗn hợp Al, Zn, fe trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 11,2 lít H2 (đktc) với dung dịch đựng m gam muối. Giá trị của m là


Cho 0,25 mol fe tan vừa hết trong 0,6 mol H2SO4 quánh nóng thu được dung dịch chỉ đựng m gam muối. Cực hiếm của m là


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.