Axit Clo hidric HCl là hóa học lỏng không màu, dễ bay hơi trong lúc đó Hiđro clorua (HCl) là chất khí, không màu, mùi xốc tan những trong nước tạo nên thành dung dịch axit bạo dạn HCl.

Bạn đang xem: Hcl tác dụng với muối


Axit Clohidric HCl có rất đầy đủ tính hóa học hoá học bình thường của một axit tốt không, gồm gì không giống so với các axit sunfuric H2SO4 axit photphoric H3PO4 hay axit nitric HNO3,… bọn họ hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết này.

A. Hiđro Clorua – Axit Clo hiđric HCl

Bạn vẫn xem: tính chất hoá học tập của axit Clohidric HCl, Hiđro clorua với muối Clorua – hoá 10 bài 23


I. đặc thù vật lý của Hiđro Clorua và Axit Clohiđric HCl

Hiđro clorua là hóa học khí, không màu, hương thơm xốc tan những trong nước chế tác thành hỗn hợp axit táo tợn HCl; nặng rộng không khí.

Axit clohđric HCl là chất lỏng ko màu, dễ bay hơi. Dung dịch axit HCl không màu, HCl sệt bốc khói trong không khí ẩm.

II. Tính chất hoá học của HiđroClorua cùng Axit Clo hiđric HCl


1. HCl bao gồm tính axit mạnh

– làm quỳ tím gửi thành màu sắc đỏ.

* lưu lại ý: Khí HCl không làm cho quỳ tím (khô) chuyển màu đỏ và không chức năng với CaCO3,…

a) Axit Clohidric tác dụng với kim loại đứng trước H → muối trong các số đó kim loại gồm hóa trị phải chăng + H2.

* Chú ý: Pb đứng trước Hidro nhưng không tung trong hỗn hợp HCl vì PbCl2 không tan.

HCl + Fe

 Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

b) Axit Clohidric công dụng với oxit kim loại → muối (trong kia kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O.

• HCl + Fe3O4

 Fe3O4 + 8HCl → 4H2O + FeCl2 + 2FeCl3

c) Axit Clohidric công dụng với bazơ → muối (trong kia kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2­O.

• HCl + NaOH

 NaOH + HCl → NaCl + H2O

• HCl + Fe(OH)2

 Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

d) Axit Clohidric công dụng với muối → muối mới + axit mới

• HCl + Na2CO3

 Na2CO­3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑

• HCl + CaCO3

 CaCO­3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2↑

• HCl + AgNO3

 AgNO­3 + 2HCl → AgCl↓ trắng + HNO3

2. HCl bao gồm tính lão hóa – khử

Axit Clohidric biểu đạt tính thoái hóa khi chức năng với các kim các loại đứng trước H2 (xem phần tính axit).

 Axit Clohidric nhập vai trò hóa học khử khi công dụng với chất bao gồm tính oxi hóa bạo gan như KMnO4, K2Cr2O7, MnO2, KClO3, …

 2HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2↑ + H2O

 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O

 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2↑ + 7H2O

 6HCl + KClO3 → KCl + 3Cl2↑ + 3H2O

III. Điều chế axit clohiđric HCl

– phương thức sunfat (trong phòng thí nghiệm):

NaCl rắn + H2SO4 đặc 

*
Na2SO­4 + 2HCl

B. Muối hạt Clorua

1. Muối bột Clorua MCln

– muối bột của axit clohiđric được gọi là muối bột clorua.

– phương pháp tổng quát: MCln.

– các muối clorua đa số đều chảy trừ PbCl2 và AgCl, CuCl, Hg2Cl2.

2. Nhận ra ion clorua Cl–

– nhỏ dung dịch bạc tình nitrat vào hỗn hợp muối clorua hoặc dung dịch axit clohiđric sẽ có được kết tủa trắng bạc clorua xuất hiện, kết tủa này không tan trong các axit mạnh.

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ trắng + NaNO3

AgNO3 + HCl → AgCl↓ trắng + HNO3

– Vậy AgNO3 là thuốc thử để nhận thấy ion clorua Cl–

C. Bài tập về Axit Clohiđric, Hidroclorua

Bài 1 trang 106 sgk hóa 10: Cho 20g hỗn hợp bột Mg cùng Fe chức năng với hỗn hợp HCl dư thấy bao gồm 1g khí H2 bay ra. Trọng lượng muối clorua tạo thành trong dung dịch là từng nào gam?

A. 40,5g. B. 45,5g. C. 55,5g. D. 65,5g.

Lời giải bài bác 1 trang 106 sgk hóa 10:

* Đáp án: C đúng

– Theo bài ra, ta có: nH2 = m/M = 50% = 0,5 (mol).

– PTPƯ khi đến Mg cùng Fe vào dd HCl:

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑

– trả sử: nMg = x; nFe = y.

– Theo PTPƯ ta có: nH2 = x + y = 0,5 (mol). (1)

 mà theo bài xích ra: mhh = 24x + 56y = 20 (g). (2)

 Giải hệ phương trình (1) với (2) ta tất cả x = y =0,25 mol.

⇒ mMgCl2 = n.M = 0,25.95 = 23,75g.

⇒ mFeCl2 = n.M = 0,25.127 = 31,75g

⇒ Khối lượng muối clorua là: m = mMgCl2 + mFeCl2 = 23,75 + 31,75= 55,5

Bài 3 trang 106 sgk hóa 10: Có những chất sau: axit sunfuric đặc, nước, kali clorua rắn. Hãy viết những phương trình phản ứng để điều chế hidro clorua.

Lời giải bài bác 3 trang 106 sgk hóa 10:

– Phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng pha trộn hidro clorua

2NaCl tinh thể + H2SO4 đđ 

*
 Na2SO4 + 2HCl

2KCl + 2H2O –đpnc, màng ngăn→ 2KOH + H2 + Cl2↑

H2 + Cl2 

*
 2HCl.

Bài 6 trang 106 sgk hóa 10: Sục khí Cl2 đi qua hỗn hợp Na2CO3 thấy tất cả khí CO2 thoát ra. Hãy viết phương trình hóa học của những phản ứng đang xảy ra.

Lời giải bài xích 6 trang 106 sgk hóa 10:

Cl2 + H2O 

*
HCl + HClO

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ + H2O.

Bài 7 trang 106 sgk hóa 10: Tính mật độ của hai dung dịch axit clohiđric trong những trường hợp sau:

a) cần phải dùng 150ml hỗn hợp HCl nhằm kết tủa trọn vẹn 200g hỗn hợp AgNO3 8,5%.

b) Khi mang lại 50g hỗn hợp HCl vào một cốc đựng NaHCO3 (dư) thì nhận được 2,24 lít khí nghỉ ngơi đktc.

Lời giải bài 7 trang 106 sgk hóa 10:

a) Theo bài ra, ta có nAgNO3 =

– Phương trình làm phản ứng:

HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

– Theo PTPƯ thì: nHCl = nAgCl = 0,1 (mol)

CM (HCl) = n/V = 0,1/0,15 = 0,667 (mol/l).

Xem thêm: Các Cách Chứng Minh Hình Thang Cân Nhanh Nhất Và Bài Tập Vận Dụng

b) Theo bài ra ta có, nCO2 = V/22,4 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

– Phương trình làm phản ứng:

HCl + NaHCO3 → NaCl + CO2↑ + H2O

– Theo PTPƯ: nHCl = nCO2 = 0,1 mol ⇒ mHCl = 0,1. 36,5 = 3,65 g

⇒ C%(HCl) = (mct/mdd).100% = (3,65/50).100% = 7,3%

Hi vọng với nội dung bài viết hệ thống lại kỹ năng và kiến thức về tính hóa học hoá học tập của Axit Clo hidric (HCl), Hiđro clorua cùng muối Clorua một cách chi tiết ở trên đã hữu ích cho các em. đa số thắc mắc những em hãy nhằm lại bình luận dưới nội dung bài viết để được hỗ trợ, nếu thấy nội dung bài viết hay thì share với đồng đội nhé, chúc những em tiếp thu kiến thức tốt.