Câu hỏi :

Hiện tượng chùm sáng sủa trắng đi qua lăng kính, bị phân bóc thành các chùm sáng 1-1 sắc là hiện nay tượng


*