tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*


Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác hầu hết cạnh a, SA ⊥ (ABC) và SA = a 6 . Thể tích của khối chóp  bằng:

A . A 3 2 4

B . A 3 2

C . A 3 3 12

D . A 3 2 12


Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình thang vuông tại A với D, đáy nhỏ tuổi của hình thang là CD, cạnh bên SC= a 15 Tam giác SAD là tam giác đông đảo cạnh 2a và phía bên trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H là trung điểm của cạnh AD, khoảng cách từ B tới phương diện phẳng (SHC) bằng 2 6 a Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD?

*

*

*

*


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, đáy nhỏ tuổi của hình thang là CD, ở bên cạnh SC= a 15  Tam giác SAD là tam giác số đông cạnh bằng 2a và phía trong mặt phẳng vuông góc cùng với đáy. Hotline H là trung điểm AD, khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SHC) bởi 2 a 6  Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD?

*

*

*

*


Hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, cạnh SA = a cùng vuông góc với khía cạnh phẳng (ABCD).

Bạn đang xem: Hình chóp tam giác có số cạnh là

a) minh chứng rằng những mặt mặt của hình chóp là hồ hết tam giác vuông.

b) mặt phẳng (α) trải qua A và vuông góc với cạnh SC lần lượt giảm SB, AC, SD tại B", C", D". Chứng minh B"D" tuy nhiên song với BD cùng AB" vuông góc với SB.


Câu 5: cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. điện thoại tư vấn M, N, phường lần lượt là trung điểm củacác cạnh SB, SD với BC. Call E là giao điểm của mặt phẳng (MNP) cùng với cạnh SA. Tính tỉ số SESA .A. 14 . B. 12 . C. 13. D. 3


Cho hình chóp S.ABC tất cả đáy ABC là tam giác vuông tại C, AB = a 5 , AC = a.. Sát bên SA = 3a và vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng:

*

A. 5 2 a 3

B. 3 a 3

C. A 3

D. 2 a 3


Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông trên A, A B C ^ = 30 0 , SAB là tam giác các cạnh a, hình chiếu vuông góc của S lên phương diện phẳng  (ABC) là trung điểm của cạnh AB. Thể tích của khối chóp S.ABC là:

A. A 3 3 9

B. A 3 18

C. A 3 3 3

D. A 3 12


Bài 6. đến tứ diện OABC có tía cạnh OA, OB, OC song một vuông góc cùng với nhau. Kẻ OH vuông góc với mp(ABC)tại H. Minh chứng rằnga) OA⊥BC,OB⊥AC,OC⊥ABb) điện thoại tư vấn K là giao điểm của AH với BC. Chứng minh rằng AK⊥BCc) hotline M là giao điểm của CH cùng với AB. Minh chứng rằng AB⊥MC . Từ kia suy ra H là trực trung tâm tam giácABC.d)

*
Bài 7. Mang lại hình chóp SABCD tất cả đáy ABCD là hình chứ nhật gồm SA vuông góc với mp(ABCD). Chứng minhrằng những mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông.

Bài 8. đến hình chóp SABCD tất cả đáy ABCD là hình thang vuông tại A cùng D với AD=DC=AB/2 . Hotline I là trung điểm của đoạn AB, SA vuông góc với phương diện đáy. Chứng tỏ rằnga) Tam giác ABC vuông trên Cb) CI⊥SB,DI⊥SCc)CB⊥(SAC)

và những mặt mặt hình chóp là những tam giác vuông


Cho hình chóp S.ABC gồm đáy ABC là tam giác hầu như cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng với trung điểm H của cạnh BC. Biết tam giác SBC là tam giác đều. Tính số đo của góc thân SA và (ABC)

A. 300

B. 450

C. 600

D.

Xem thêm: Mục Lục Toán 8 : Giải Bài Tập Sgk Đại Số & Hình Học Online, Sách Giáo Khoa Toán Lớp 8 Hai Tập

900


Cho hình chóp S.ABC tất cả đáy ABC là tam giác số đông cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) trùng với trung điểm H của cạnh BC. Biết tam giác SBC là tam giác đều. Tính số đo của góc thân SA và (ABC).