Tam giác đều phải sở hữu 3 trục đối xứng là các đường thẳng trải qua đỉnh và trung điểm cạnh đối diện.

Bạn đang xem: Hình nào có nhiều trục đối xứng nhất

Hình vuông gồm 4 trục đối xứng.

Vậy hình tròn có tương đối nhiều trục đối xứng nhất.


*
*
*
*
*
*
*
*

Ảnh $A"$ của $Aleft( 4; - 3 ight)$ qua phép đối xứng trục $d$ cùng với (d:2x; - y = 0)có tọa độ là:


Trong phương diện phẳng $Oxy$ mang lại tam giác $ABC$ với $Aleft( 1;3 ight),Bleft( 2; - 4 ight),Cleft( 3; - 2 ight)$ với điểm $G$ và trung tâm tam giác $ABC$. Ảnh $G"$ của $G$ qua phép đối xứng trục $Ox$ tất cả tọa độ là


Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy) cho đường tròn (left( C ight):left( x - 1 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 4). Phép đối xứng trục (Ox) biến đường tròn (left( C ight)) thành đường tròn (left( C" ight)) gồm phương trình là:


Số phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

(1) Phép tịnh tiến và phép đối xứng trục đều đổi thay đường trực tiếp thành con đường thẳng tuy nhiên song, thay đổi đoạn thẳng thành đoạn thẳng bởi nó, biến đổi tam giác thành tam giác bằng nó, biến chuyển đương tròn thành mặt đường tròn bao gồm cùng buôn bán kính.

(2)Tứ giác $ABCD$ là hình thang cân nặng đáy (AD//BC). điện thoại tư vấn $M,N$ theo lần lượt là trung điểm của hai sát bên $AB$ cùng $CD$. Khi đó, con đường thẳng $MN$ là trục đối xứng của $ABCD$.

(3) mang lại đường thẳng $d$ gồm phương trình (y = - x). Ảnh của đường tròn (left( C ight):,,left( x - 5 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 7) qua phép đối xứng trục $d$ là (left( C" ight):,,left( x - 5 ight)^2 + left( y + 3 ight)^2 = 7)

(4) Ảnh của đường phân giác ứng với góc phần tư thứ $(I)$qua phép đối xứng trục $Oy$ là mặt đường thẳng $d$ tất cả phương trình (y = - x)


Trong khía cạnh phẳng $Oxy$ mang đến parabol (left( phường ight):y=4x^2 - 7x + 3). Phép đối xứng trục $Oy$ đổi mới $left( phường ight)$ thành $left( P" ight)$ tất cả phương trình


Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ mang lại đường tròn (left( C" ight):x^2 + y^2 - 10x - 2y + 23 = 0) và con đường thẳng $d:x-y + 2 = 0$, phương trình mặt đường tròn $left( C" ight)$ là ảnh của đường tròn $left( C ight)$ qua phép đối xứng trục $d$ là


Trong mặt phẳng $Oxy$, cho hai tuyến phố tròn (left( C ight):,,left( x - 1 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 4) cùng (left( C" ight):,,left( x - 3 ight)^2 + y^2 = 4). Viết phương trình trục đối xứng của (left( C ight)) với (left( C" ight))


Khẳng định nào tiếp sau đây sai?


Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho đường trực tiếp (d:x + y - 2 = 0.) Ảnh của con đường thẳng (d) qua phép đối xứng trục (Ox) bao gồm phương trình là:


Cho hàm số (left( C ight):,,y = left| x ight|). Trả sử (left( C" ight)) đối xứng với (left( C ight)) qua mặt đường thẳng (x = 1). Khi đó, hàm số có đồ thị (left( C" ight)) bao gồm dạng:


Trên tia phân giác bên cạnh $Cx$ của góc $C$ của tam giác $ABC$ lấy điểm $M$ ko trùng cùng với $C$ . Search mệnh đề đúng nhất?


Với đều tứ giác $ABCD$, kí hiệu $S$ là diện tích s của tứ giác $ABCD$. Chọn mệnh đề đúng?


Cho hai tuyến đường thẳng $a$ và $b$ cắt nhau tại điểm $O$. Nhận định và đánh giá nào sau đó là đúng?


Cho điểm (Aleft( 2;1 ight)). Tìm điểm $B$ trên trục hoành cùng điểm $C$ trên phố phân giác của góc phần tư đầu tiên để chu vi tam giác $ABC$ bé dại nhất.

Xem thêm: Chia Sẻ Tình Yêu Thương Chia Sẻ Trong Cuộc Sống, Tình Yêu Thương Chia Sẻ Là Gì


Cho $x,y$ thỏa mãn nhu cầu (x - 2y + 2 = 0). Tìm giá bán trị bé dại nhất của biểu thức (T = sqrt left( x - 3 ight)^2 + left( y - 5 ight)^2 + sqrt left( x - 5 ight)^2 + left( y - 7 ight)^2 )


Cho hai điểm $B$ cùng $C$ cố định và thắt chặt trên đường tròn $left( O;R ight)$. Điểm $A$ biến hóa trên $left( O;R ight)$. Call $H$ là trực trọng điểm của $Delta ABC$ và $D$ là vấn đề đối xứng của $H$ qua đường thẳng $BC$ . Mệnh đề như thế nào sau đây là đúng?


Đường trực tiếp đối xứng với đường thẳng (d:left{ eginarraylx = 1 + 2t\y = - 2 + tendarray ight.) qua mặt đường thẳng (Delta :2 mx + y + 6 = 0) gồm phương trình là


Cho đường tròn (left( O;R ight)) 2 lần bán kính (AB). Điểm (M) nằm trong (AB). Qua (AB) kẻ dây (CD) sinh sản với (AB) một góc (45^0). Call (D") là vấn đề đối xứng của (D) qua (AB). Tính (MC^2 + MD"^2) theo (R)? 


Xem những chữ chiếc in hoa A, B, C, D, X, Y như những hình. Xác minh nào dưới đây đúng?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.