tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

A B C D E

Giả sử: AD = BC; góc DAB = 120o

Vì AB // CD bắt buộc góc DAB + ADC = 180o => góc ADC = 180o - DAB = 180o - 120o = 60o

Trên đoạn CD rước E làm thế nào cho CE = AB

Mà có: CE // AB => Tứ giác ABCE là hình bình hành => AE = BC với AE // BC

AE = BC ; BC = AD => AE = AD => tam giác ADE cân tại A => góc ADC = góc AED

mặt khác, góc ADC = 600  => góc AED = 60o

Mà góc AED = BCE (do BC // AE) yêu cầu góc BCE = 60o

=> góc BCE = ADC => ABCD là hình thang cân

=> góc 


Điền chữ “Đ” hoặc “S” vào mỗi câu xác định sau:

A. Tứ giác tất cả hai lân cận bằng nhau là hình thang cân.

Bạn đang xem: Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau

B. Hình thang cân có hai kề bên bằng nhau.

C. Hình thang cân gồm hai góc kề một cạnh lòng bù nhau.

D. Hình thang cân tất cả hai góc kề một cạnh đáy bởi nhau.


+ Tứ giác tất cả hai ở bên cạnh bằng nhau là hình thang cân.

→ Đáp án A sai vì hai ở bên cạnh bằng nhau không chắc tạo thành hình thang.

+ Hình thang cân tất cả hai ở bên cạnh bằng nhau.

→ Đáp án B đúng.

+ Hình thang cân gồm hai góc kề một cạnh đáy bởi nhau.

→ Đáp án D đúng, lời giải C sai.


Điền chữ “Đ” hoặc “S” vào mỗi câu xác minh sau:

A. Tứ giác bao gồm hai sát bên bằng nhau là hình thang cân.

B. Hình thang cân bao gồm hai ở bên cạnh bằng nhau.

C. Hình thang cân tất cả hai góc kề một cạnh lòng bù nhau.

D. Hình thang cân bao gồm hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau.


+ Tứ giác gồm hai lân cận bằng nhau là hình thang cân.

→ Đáp án A sai vì chưng hai cạnh bên bằng nhau chưa chắc tạo thành hình thang.

+ Hình thang cân bao gồm hai kề bên bằng nhau.

→ Đáp án B đúng.

+ Hình thang cân tất cả hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau.

→ Đáp án D đúng, câu trả lời C sai.


Câu như thế nào sau đây là sai ?A. Hình thang có 2 ở kề bên là hình thang vânB. Hình thang bao gồm 2 góc ở 1 đáy là hình thang cânC. Hình thang gồm 2 đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cânD. Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông


Điền dấu “ X” vào mỗi xác định sau

Câu

Khẳng định

Đúng

Sai

1

Hình thang là tứ giác có các cạnh đối tuy nhiên song

 

 

2

Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân

 

 

3

Hình bình hành là tứ giác có hai đường chéo cánh bằng nhau

 

 

4

Hình thang có hai cạnh bên song tuy nhiên là hình bình hành

 

 


Câu

Khẳng định

Đúng

Sai

1

Hình thang là tứ giác có những cạnh đối song song

 x

 

2

Hình thang bao gồm hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân

 

 x

3

Hình bình hành là tứ giác tất cả hai đường chéo bằng nhau

 

 x

4

Hình thang có hai ở bên cạnh song tuy vậy là hình bình hành

 x

 


 Khẳng định làm sao sau đây là đúng? A. Hình thang gồm 2 kề bên bằng nhau là hình thang cân. B. Tứ giác bao gồm hai cạnh tuy vậy song là hình bình hành. C. Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. D. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.


Câu 38.  Khẳng định làm sao sau đấy là đúng ?

A. Hình thang bao gồm 2 bên cạnh bằng nhau là hình thang cân.

B. Tứ giác tất cả hai cạnh tuy nhiên song là hình bình hành.

C. Hình bình hành bao gồm 2 đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.

D. Hình thang có 1 góc vuông là hình chữ nhật.

Câu 39. Mang lại hình 1, biết rằng AB // CD // EF // GH. Số đo x, y vào hình 1 là:

*

A. x = 4 cm, y = 8 centimet B. X = 7cm, y = 14 centimet

C. X = 12 cm, y = 20 cm D. X = 8 cm, y = 10 cm

Câu 40: mang đến tam giác ABC. điện thoại tư vấn D, E, F theo đồ vật tự là trung điểm của AB, BC, CA. Gọi M, N, P, Q theo đồ vật tự là trung điểm của AD, AF, EF, ED. ΔABC có đk gì thì MNPQ là hình chữ nhật?

A.Tam giác ABC cân nặng tại A

B. Tam giác ABC cân tại B

C.Tam giác ABC cân nặng tại C

D. Tam giác ABC vuông trên A.


Lớp 8 Toán
1
0
Gửi diệt

38C

39C

40D


Đúng 1

comment (0)

Giúp tui zoi,cảm ơn nhìu:33

Chọn câu xác minh đúng:

A.Tứ giác tất cả hai bên cạnh bằng nhau là hình thang cân

B.Hình thang cân tất cả hai kề bên bằng nhau.

C.Hình thang cân tất cả hai góc kề với cạnh đáy bù nhau.

D.Hình thang cân gồm hai góc kề với sát bên bằng nhau.

Xem thêm: Thpt Phụ Dực - Website Của Trường


Lớp 8 Toán bài 3: Hình thang cân
2
1
Gửi hủy

Chọn B


Đúng 1

phản hồi (0)

B.Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau.

 


Đúng 1
comment (0)

Câu 1: chứng minh trong hình thang cân có 2 ở bên cạnh bằng nhau

Câu 2: Chứng minh trong hình thang cân gồm 2 đường chéo bằng nhau


Lớp 8 Toán
3
0
Gửi bỏ

hình đâu các bạn


Đúng 0

comment (0)

Câu 1: trang 73 sách giáo khoa 8 tập 1

Câu 2: trang 73 sách giáo khoa 8 tập 1


Đúng 0
bình luận (0)

Where"s hình ???


Đúng 0
phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
briz15.com