Hướng dẫn giải bài bác 9. Axit nitric với muối nitrat sgk hóa học 11. Nội dung bài xích Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 45 sgk hóa học 11 bao gồm đầy đầy đủ phần lý thuyết và bài tập, đi kèm theo công thức, phương trình hóa học, chăm đề… gồm trong SGK sẽ giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn chất hóa học 11, ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Hoá 11 bài 2 trang 45


LÍ THUYẾT

1. Cấu tạo:

Trong hợp hóa học HNO3, thành phần nitơ tất cả số oxi hóa tối đa là +5

Công thức cấu tạo:

2. Tính chất vật lí

– Axit nitric thuần khiết là hóa học lỏng không màu, bốc khói mạnh mẽ trong không khí ẩm. Axit HNO3 tung trong nước theo bất kể tỉ lệ nào.

– Axit nitric nhát bền. Trong điều kiện thường, có ánh sáng, dung dịch axit đặc bị phân hủy một phần giải phóng khí nito dioxit, khí này lại tan trong hỗn hợp axit tạo cho dung dịch bao gồm màu vàng

3. đặc thù hóa học

– Axit HNO3 là 1 trong các axit mạnh: làm quỳ tím hóa đỏ, tác dụng với bazơ cùng oxit bazơ, tính năng với muối của axit yếu.

Ví dụ:


CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O

CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + CO2 + H2O

– Axit HNO3 là hóa học oxi hóa mạnh:

+ phản bội ứng với phần lớn các kim vứt bỏ Pt với Au:

Cu + 4HNO3 quánh → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H 2O

+ một vài phi kim, các hợp chất vô cơ với hữu cơ. (Một số hợp chất hữu cơ bốc cháy khi chạm mặt HNO3 đặc)

Ví dụ:


C + 4HNO3 (đ) (xrightarrowt^o) CO2 + 4NO2 + 2H2O

3FeO + 10HNO3 (đ) → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

Sản phẩm khử ra đời tùy trực thuộc nồng độ axit, tính khử của sắt kẽm kim loại và ánh nắng mặt trời phản ứng.

Lưu ý: Al, Fe, Cr bị thụ động trong HNO3 quánh nguội.

4. Điều chế

– Trong chống thí nghiệm: axit HNO3 được điều chế bằng phương pháp cho NaNO3 hoặc KNO3 tính năng với axit H2SO4 đăc, nóng:


2NaNO3(tt) + H2SO4(đ) (oversett^0 ightarrow) Na2SO4 + 2HNO3

– trong công nghiệp: được cung cấp theo sơ vật dụng sau:

N2 (xrightarrow+H_2) NH3 (xrightarrow+O_2) NO (oversetO_2 ightarrow) NO2 (overset+O_2+H_2O ightarrow) HNO3

5. Muối bột nitrat

– tính chất vật lí: Tất cả các muối nitrat các tan các trong nước và là chất điện li mạnh.

– tính chất hóa học: Các muối bột nitrat hèn bền với nhiệt, chúng bị phân bỏ khi đun nóng.


+ muối nitrat của những kim loại chuyển động mạnh đứng trước Mg (kali, natri,…) bị phân bỏ thành muối nitrit với oxit

2KNO3 (xrightarrowt^o) 2KNO2 + O2.

+ muối bột nitrat của sắt kẽm kim loại từ Mg cho Cu bị phân hủy thành oxit kim loại tương ứng, NO2 và O2

2Cu(NO3)2 (xrightarrowt^o) 2CuO + 4NO2 + O2.

+ muối nitrat của sắt kẽm kim loại kém chuyển động (Sau Cu) bị phân hủy thành kim loại tương ứng, khí NO2 và O2.

2AgNO3 (xrightarrowt^o) 2Ag + 2NO2 + O2.


BÀI TẬP

Dưới đó là phần giải đáp Giải bài xích 1 2 3 4 5 6 7 trang 45 sgk hóa học 11 không hề thiếu và gọn gàng nhất. Nội dung cụ thể bài giải các bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 45 hóa 11

Viết công thức electron, công thức cấu tạo của axit nitric. Cho thấy thêm nguyên tố nitơ bao gồm hóa trị với số lão hóa bao nhiêu?

Bài giải:

– cách làm electron của HNO3:

*

– Công thức cấu tạo phân tử HNO3:

– vào HNO3, nitơ gồm số lão hóa +5 cùng hóa trị là 4.

2. Giải bài xích 2 trang 45 hóa 11

Lập các phương trình hóa học:

a) Ag + HNO3 (đặc) → NO2 ↑ + ? + ?

b) Ag + HNO3 (loãng) → NO ↑ + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O ↑ + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)3 + ?

g) Fe3O4 + HNO3 → NO ↑ + Fe(NO3)3 + ?

Bài giải:

Trước hết, địa thế căn cứ vào tính chất, điền công thức các chất còn thiếu tại đoạn có lốt (?). Sau đó, cân đối PTHH theo cách thức thăng bởi electron.

a) Ag + 2HNO3 (đặc) → NO2 ↑ + AgNO3 + H2O

b) 3Ag + 4HNO3 (loãng) → NO ↑ + 3AgNO3 + 2H2O

c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O ↑ + 8Al(NO3)3 + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3 + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3 → NO ↑ + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

g) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO ↑ + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

Chi tiết:

*

3. Giải bài 3 trang 45 hóa 11

Hãy chỉ ra rằng những đặc điểm hóa học phổ biến và biệt lập giữa axit nitric cùng axit sunfuric. Viết các phương trình hóa học nhằm minh họa.

Bài giải:

♦ Những đặc thù chung:

– với axit H2SO4 loãng cùng HNO3 đều phải sở hữu tính axit mạnh:

+ làm quỳ tím lật qua màu đỏ

+ chức năng với bazơ, oxit bazơ không có tính khử (các nguyên tố bao gồm số oxi hoá cao nhất):

2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 6H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑

H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + H2O + SO2↑

– cùng với axit H2SO4(đặc) và axit HNO3 đều phải có tính oxi hoá mạnh.

+ chức năng được với hầu hết các sắt kẽm kim loại (kể cả kim loại đứng sau hiđro vào dãy vận động hoá học) cùng đưa kim loại lên số oxi hoá cao nhất.

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

+ tính năng với một vài phi kim (đưa phi kim lên số oxi hoá cao nhất).

C + 2H2SO4(đặc) → CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O

S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO↑

+ chức năng với hợp hóa học (có tính khử)

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O

2Fe(OH)2 + 4H2SO4(đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + H2O

Cả nhị axit khi làm đặc nguội đầy đủ làm Fe và Al bị thụ động hoá (có thể sử dụng bình làm bởi nhôm với sắt nhằm đựng axit nitric với axit sunfuaric đặc)

♦ Những tính chất khác biệt:

– với axit H2SO4 loãng gồm tính axit, còn H2SO4 quánh mới gồm tính oxi hoá mạnh, còn axit HNO3 dù là axit sệt hay loãng đề gồm tính oxi hoá táo bạo khi tác dụng với các chất tất cả tính khử.

– H2SO4 loãng không chức năng được với các kim nhiều loại đứng sau hiđro vào dãy hoạt động hoá học như axit HNO3.

Fe + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2↑

Cu + H2SO4 (loãng) : không có phản ứng

4. Giải bài xích 4 trang 45 hóa 11

a) trong phương trình chất hóa học của làm phản ứng nhiệt độ phân fe (III) nitrat, tổng những hệ số bởi bao nhiêu?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

b) vào phương trình hóa học của phản ứng sức nóng phân thủy ngân (II) nitrat, tổng các hệ số bằng bao nhiêu?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

Bài giải:

a) Phương trình nhiệt phân

4Fe(NO3)3 (xrightarrowt^o) 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

Vậy tổng hệ số là 4 + 2 + 12 + 3 = 21

⇒ Đáp án: D.

b) Phương trình nhiệt phân

Hg(NO3)3 (xrightarrowt^o) Hg + 2NO2 + O2

Vậy tổng hệ số là một trong + 1 + 2 + 1 = 5

⇒ Đáp án: A

Lưu ý: phản nghịch ứng nhiệt phân muối hạt nitrat

+ các muối nitrat của kim loại chuyển động mạnh (K, Na,…) bị phân hủy chế tạo ra muối nitrit cùng O2

+ những muối nitrat của kim loại Mg, Zn, Fe, Cu, Pb,… bị phân hủy chế tác oxit kim loại tương ứng, NO2 và O2

+ muối bột nitrat của Ag, Au, Hg,… bị phân hủy chế tạo ra thành kim loại tương ứng, NO2 và O2

5. Giải bài 5 trang 45 hóa 11


Viết phương trình hóa học của những phản ứng tiến hành dãy chuyển hóa sau đây:

NO2 (xrightarrow(1)) HNO3 (xrightarrow(2)) Cu(NO3)2 (xrightarrow(3)) Cu(OH)2 (xrightarrow(4)) Cu(NO3)2 (xrightarrow(5)) CuO (xrightarrow(6)) Cu (xrightarrow(7)) CuCl2

Bài giải:

Ta có:

NO2 (xrightarrow<(1)>+O_2 +H_2O) HNO3 (xrightarrow<(2)>+CuO) Cu(NO3)2 (xrightarrow<(3)>+NaOH) Cu(OH)2 (xrightarrow<(4)>+HNO_3) Cu(NO3)2 (xrightarrow<(5)>t^0) CuO (xrightarrow<(6)>+H_2 , t_0) Cu (xrightarrow<(7)>+Cl_2 , t_0) CuCl2

Phương trình hóa học:

(1) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(2) CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

(3) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

(4) Cu(OH)2 + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2H2O

(5) 2Cu(NO3)2 (xrightarrowt^o) 2CuO + 4NO2↑ + O2↑

(6) CuO + H2 (xrightarrowt^o) Cu + H2O

(7) Cu + Cl2 (xrightarrowt^o) CuCl2

6. Giải bài bác 6 trang 45 hóa 11

Khi phối hợp 30,0 g tất cả hổn hợp đồng cùng đồng(II) oxit vào 1,50 lít hỗn hợp axit nitric 1,00M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monooxit (đktc). Xác minh hàm lượng phần trăm của đồng(II) oxit trong láo hợp, mật độ mol của đồng(II) nitrat và axit nitric trong hỗn hợp sau bội phản ứng, hiểu được thể tích dung dịch không thế đổi.

Xem thêm: Top 214 Bài Văn Tả Động Vật Mà Em Yêu Thích ❤️️15 Bài Văn Tả Vật Nuôi

Bài giải:

Ta có:

*

7. Giải bài xích 7 trang 45 hóa 11

Để pha chế 5,000 tấn axit nitric mật độ 60,0 % nên dùng bao nhiêu tấn amoniac ?

Biết rằng sự hao hụt amoniac trong quá trình sản xuất là 3,8 %.

Bài giải:

Ta có:

*

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đây là phần lí giải Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 trang 45 sgk chất hóa học 11 đầy đủ, gọn ghẽ và dễ nắm bắt nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn chất hóa học 11 xuất sắc nhất!