Phát biểu những định nghĩa axit, axit một mức và nhiều nấc, bazơ, hiđroxit lưỡng tính, muối bột trung hoà, muối bột axit. Lấy các thí dụ minh hoạ cùng viết phương trình năng lượng điện li của chúng.

Bạn đang xem: Hóa 11 trang 10


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Lời giải đưa ra tiết

Theo thuyết A-rê-ni-ut thì: 

1. Axit

- Axit là chất khi chảy trong nước phân li ra cation H+.

Ví dụ: HCl → H+ + Cl–

+ đa số axit cơ mà tan nội địa phân li những nấc ra ion H+ gọi là những axit nhiều nấc.

Ví dụ : H2SO4, H3PO4…

+ gần như axit mà tan trong nước phân li 1 nấc ra ion H+ gọi là những axit một nấc.

2. Bazo

– Bazơ là chất khi chảy trong nước phân li ra anion OH–.

Ví dụ : NaOH → Na+ + OH–

+ Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan nội địa vừa có thể phân li như axit, vừa hoàn toàn có thể phân li như bazơ.

Zn(OH)2 ⇔ Zn2+ +2OH–

Zn(OH)2 ⇔  ZnO22- + 2H+

3. Muối

- muối hạt là vừa lòng chất, khi tan trong nước phân li ra cation sắt kẽm kim loại (hoặc cation NH4+) với anion cội axit.

Ví dụ : Na2CO3 → 2Na+ + CO32-

+ Muối trung hòa - nhân chính là muối mà lại anion nơi bắt đầu axit không có công dụng phân li ra ion H+.

+ muối bột axit là muối cơ mà anion nơi bắt đầu axit gồm khá năng phân li ra ion H+.

Xem thêm: Cách Viết Mở Bài Hay Giúp Bạn Đạt Điểm Cao, Phương Pháp Viết Mở Bài, Kết Bài Hay

briz15.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 bên trên 28 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp briz15.com


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng briz15.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy vứt

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép briz15.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.