Tóm tắt lý thuyết Hóa 9 bài 17: Dãy chuyển động hóa học tập của sắt kẽm kim loại cơ ngắn gọn, cụ thể sẽ giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng trung tâm Hóa 9 bài xích 16.

Bạn đang xem: Hóa 9 bài 17 lý thuyết


Lý thuyết Hóa 9 bài bác 17: Dãy vận động hóa học tập của kim loại

Bài giảng Hóa 9 bài 17: Dãy vận động hóa học tập của kim loại

I. Dãy vận động hóa học tập của kim loại được xây dựng như thế nào?

- bằng nhiều thí nghiệm không giống nhau, fan ta thu xếp kim một số loại thành dãy, theo chiều bớt dần mức độ hóa học.

- các kim một số loại được thu xếp theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học :

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au

*

Hình 1: cách nhớ dãy chuyển động hóa học tập của kim loại

II. Dãy vận động hóa học tập của kim loại có chân thành và ý nghĩa như cố kỉnh nào?

Dãy chuyển động hóa học của kim loại cho biết:

1. Mức độ chuyển động hóa học của các kim loại giảm dần trường đoản cú trái quý phái phải.

*

2. Những sắt kẽm kim loại đứng trước Mg là những kim loại mạnh (K, Na, Ba,..), tác dụng với nước ở điều kiện thường tạo thành kiềm với giải phóngH2.

Phương trình hóa học minh họa:

2K + 2H2O → 2KOH + H2 ↑

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 ↑

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ↑

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 ↑

*

Hình 2: Canxi tác dụng với nước

3. Kim loại đứng trước H phản ứng với một trong những dung dịch axit giải tỏa khíH2.

Phương trình hóa học minh họa:

3H2SO4(dd loãng) + 2Al → Al2(SO4)3+ 3H2 (↑)

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (↑)

*

Hình 3: Nhôm tính năng với H2SO4 loãng

4. Kim loại đứng trước (trừ Na, K...) đẩy kim loại đứng sau thoát ra khỏi dung dịch muối.

Phương trình hóa học minh họa:

Fe + CuSO4→ FeSO4+ Cu↓

Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag↓

Hình 4: Đồng chức năng với hỗn hợp AgNO3

*

Trắc nghiệm hóa học 9 bài xích 17:Dãy vận động hóa học của kim loại

Câu 1:Dãy sắt kẽm kim loại được sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học sút dần là

A.Na, Mg, Zn.

B.Al, Zn, Na.

C.Mg, Al, Na.

D.Pb, Al, Mg.

Hiển thị lời giải

Câu 2:Dãy kim loại công dụng được với hỗn hợp Cu(NO3)2tạo thành Cu sắt kẽm kim loại là

A.Al , Zn, Fe

B.Zn, Pb, Au

C.Mg, Fe, Ag

D.Na, Mg, Al

Hiển thị lời giải

Câu 3:Dãy chuyển động hóa học của kim loạikhôngcho biết

A.Mức độ hoạt động hóa học của những kim loại bớt dần từ trái qua phải.

B.Kim các loại kiềm và sắt kẽm kim loại kiềm thổ hầu như phản ứng với nước ở điều kiện thường chế tạo ra thành kiềm cùng giải phóng khí H2.

C.Kim nhiều loại đứng trước H bội nghịch ứng với một vài dung dịch axit (HCl, H2SO4loãng, …) hóa giải khí H2.

D. Kim loại đứng trước (trừ Na, K,…) đẩy sắt kẽm kim loại đứng sau thoát khỏi dung dịch muối.

Hiển thị giải đáp

Câu 4:Từ Cu với hoá hóa học nào tiếp sau đây để chiếm được CuSO4?

A.MgSO4

B.Al2(SO4)3

C.H2SO4loãng

D.H2SO4đặc, nóng

Hiển thị giải đáp

Câu 5:Có một chủng loại dung dịch MgSO4bị lẫn tạp chất là ZnSO4, hoàn toàn có thể làm sạch mẫu mã dung dịch này bởi kim loại

A.Zn.

B.Mg.

C.Fe.

D.Cu.

Hiển thị câu trả lời

Câu 6:Nếu hoà tan hếtcùng một khối lượng Al và Znbởi dung dịch HCl thì

A.Al giải phóng hiđronhiều rộng Zn.

B.Zn hóa giải hiđronhiều hơn Al.

C.Al với Zn giải phóng và một lượng hiđro.

D.Lượng hiđrodo Al có mặt bằng2,5 lầndo Zn xuất hiện .

Hiển thị đáp án

Câu 7:Ngâm một lá kẽm (Zn) trong đôi mươi gam dung dịch muối CuSO410% cho đến khi kẽm không tan được nữa thì dừng phản ứng. Khối lượng lá kẽm đã tham gia phản bội ứng là

A.8,125 gam.

B.0,8125 gam.

C.2,125 gam.

D.0,2125 gam.

Hiển thị lời giải

Câu 8:Ngâm lá fe (Fe) có khối lượng 56 gam vào dung dịch AgNO3, sau một thời gian lấy lá fe ra rửa nhẹ cân được 57,6 gam .Vậy cân nặng bạc (Ag) hình thành là

A.10,8 gam.

B.21,6 gam.

C.1,08 gam.

D.2,16 gam.

Hiển thị giải đáp

Câu 9:Cho 4,8 gam kim loại M bao gồm hóa trị II vào hỗn hợp HCl dư, thấy thoát ra 4,48 lít khí hiđro (ở đktc). Vậy sắt kẽm kim loại M là

A.Ca.

B.Mg.

C.Fe.

D.Ba.

Hiển thị giải đáp

Câu 10:Cho 1 viên natri (Na) vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xảy ra là

A.Viên natri tan dần, sủi bọt khí, dung dịch không đổi màu.

B.Viên natri tan dần,không có khí thoát ra, gồm kết tủa color xanh.

C.Viên natri tan, bao gồm khí không màu thoát ra, lộ diện kết tủa màu xanh.

D.

Xem thêm: Công Thức Độ Biến Dạng Của Lò Xo Lớp 12, Công Thức Tính Độ Biến Dạng Của Lò Xo

Không có hiện tượng.

Hiển thị lời giải