Hoá 9 bài xích 48 giúp các em học viên lớp 9 nắm vững kiến thức về mối tương tác giữa etilen, rượu etylic và axit axetic. Đồng thời giải nhanh được các bài tập hóa học 9 chương 5 trang 148, 149.

Bạn đang xem: Hóa 9 bài 48 trang 148

Việc giải Hóa 9 bài bác 48 trước khi tới trường các em mau lẹ nắm vững kiến thức và kỹ năng hôm sau ngơi nghỉ trên lớp vẫn học gì, gọi sơ qua về câu chữ học. Đồng thời góp thầy cô tham khảo, mau lẹ soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đấy là nội dung cụ thể tài liệu, mời các bạn cùng xem thêm tại đây.

Giải Hoá 9 bài 48 rèn luyện Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Câu 1

Cho những chất sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo.

Hỏi:

a) Phân tử chất nào tất cả nhóm – OH? nhóm -COOH?

b) hóa học nào công dụng được cùng với K; Zn; NaOH; K2CO3?


Viết những phương trình bội phản ứng hóa học.

Gợi ý đáp án

a) Chất có nhóm –OH là rượu etylic, chất gồm nhóm –COOH là axit axetic.

b) Chất công dụng được với K là rượu etylic với axit axetic:

2C2H5OH + 2Na → C2H5ONa + H2

2CH3 – CH2OH + 2Na → 2CH3 – CH2ONa + H2

Chất công dụng được cùng với Zn, K2CO3 là axit axetic:

2CH3 – CH2OH + Zn → 2CH3 – CH2ONa + H2O

2CH3 – CH2OH + K2CO3 → 2CH3 – CH2OK + CO2 + H2O

Chất tính năng được với NaOH là axit axetic và chất béo:

CH3 – CH2OH + NaOH → CH3 – CH2ONa + H2O

(RCOO)3C3H5 + NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

Câu 2

Tương tự chất béo, etyl axetat cũng đều có phản ứng thủy phân trong hỗn hợp axit cùng dung dịch kiềm. Hãy viết phương trình hóa học của bội phản ứng xẩy ra khi đun etyl axetat với hỗn hợp HCl, dung dịch NaOH.

Gợi ý đáp án

Các phương trình hóa học:

CH3COOC2H5 + H2O

*
CH3COOH + C2H5OH.

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH.

Câu 3

Hãy chọn các chất phù hợp điền vào dấu hỏi rồi viết các phương trình hóa học của các sơ trang bị phản ứng sau:


a) C2H5OH + ? → ? + H2

b) C2H5OH + ?→ CO2 + ?

c) CH3COOH + ? → CH3COOK + ?

d) CH3COOH + ?

*
CH3COOC2H5 + ?

e) CH3COOH + ? → ? + CO2 + ?

g) CH3COOH + ? → ? + H2

h) Chất mập + ? → ? + muối của những axit béo.

Gợi ý đáp án

a) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

b) C2H5OH + 3O2

*
2CO2 + 3H2O.

c) 2CH3COOH + 2K → 2CH3COOK + H2.

d) CH3COOH + C2H5OH

*
CH3COOC2H5 + H2O

e) 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O.

g) 2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

h) Chất phệ + Natri hidroxit → Glixerol + muối của các axit béo.

Câu 4

Có tía lọ không nhãn đựng ba chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic, dầu ăn uống tan vào rượu etylic. Chỉ dùng nước cùng quỳ tím, hãy phân biệt các chất lỏng trên.

Gợi ý đáp án

Trích mẫu thử và đánh số lắp thêm tự:

Lần lượt nhúng quỳ tím vào 3 chủng loại thử trên

Mẫu làm cho quỳ tím hóa đỏ là axit axetic.

2 mẫu mã còn lại không tồn tại hiện tượng gì.

- mang lại hai hóa học lỏng còn sót lại cho vào nước, chất nào tan hoàn toàn đó là rượu etylic, còn sót lại là tất cả hổn hợp dầu nạp năng lượng tan vào rượu etylic.

Câu 5

Khi xác định công thức các chất hữu cơ A và B, bạn ta thấy bí quyết phân tử của A là C2H6O, còn bí quyết phân tử của B là C2H4O2. Để minh chứng A là rượu etylic, B là axit axetic rất cần được làm thêm đa số thí nghiệm nào? Viết phương trình hóa học để minh họa.


Gợi ý đáp án

Ứng với công thức phân tử C2H6O2 bao gồm 2 chất có công thức cấu tạo khác nhau là:

CH3 - CH2 - OH (1) và CH3 – O – CH3 (2).

Vì vậy, để chứng tỏ (hay xác định) A là rượu etylic thì ta phải khẳng định công thức cấu trúc của nó:

Cho A công dụng với Na, nếu có H2 bay ra, suy ra phân tử tất cả nhóm –OH, là rượu etylic.

2CH3 – CH2 – OH + 2Na → 2CH3 – CH2 – ONa + H2

Chất đi metyl ete CH3 – O – CH3 không phản ứng với Na.

+ Ứng với phương pháp phân tử C2H4O2 gồm đến tía chất khác nhau:

CH3COOH (1); HCOOCH3 (2); OHC-CH2-OH (3)

Vì vậy để xác minh B là axit axetic ta phải xác định công thức kết cấu của nó :

Cho A tính năng với muối hạt cacbonat, ví dụ Na2CO3, nếu gồm khí CO2 bay ra, suy ra phân tử bao gồm nhóm –COOH, là axit axetic.

2CH3 – COOH + Na2CO3 → 2CH3 – COONa + CO2 + H2O.

Câu 6

Khi lên men dung dịch loãng của rượu etylic, fan ta được giấm ăn.

a) từ 10 lít rượu 80 có thể tạo ra được từng nào gam axit axetic? Biết hiệu suất quá trình lên men là 92% với rượu etylic gồm D = 0,8g/cm3

b) nếu như pha khối lượng axit axetic trên thành dung dịch giấm 4% thì cân nặng dung dịch giấm chiếm được là bao nhiêu.

Gợi ý đáp án

a) vào 10 lít rượu 8o có

*

0,8 lít = 800ml rượu etylic

Vậy mC2H5OH= V. D = 800.0,8 = 640 gam

Phản ứng lên men rượu:

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O46 60 (gam)

640 m? (gam)

Khối lượng axit chiếm được theo lí thuyết.

Xem thêm: Phương Pháp Tính Khoảng Cách Từ 1 Điểm Đến 1 Mặt Phẳng Trong Không Gian Có Vd

*

Vì công suất của phản nghịch ứng chỉ đạt mức 92% nên khối lượng CH3COOH thực rứa thu được là:


*

b) trọng lượng dung dịch giấm ăn CH3COOH 4% thu được là:

*

Câu 7

Cho 100 gam hỗn hợp CH3COOH 12% tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaHCO3 8,4%.