Cho các chất Cl2, H2O, KBr, HF, H2SO4 đặc, nóng. Đem trộn từng cặp hóa học với nhau, số cặp chất tất cả phản ứng oxi hoá - khử xẩy ra là 3.

Bạn đang xem: Kbr h2so4 đặc nóng

Phương trình làm phản ứng :


Nhiệt phân các muối sau : NH4Cl, (NH4)2CO3, NH4NO3, NH4HCO3. Trường thích hợp nào xảy ra phản ứng oxi hoá - khử ?


Cho hóa học xúc tác MnO2 vào 100 ml hỗn hợp H2O2, sau 60 giây nhận được 3,36 ml khí O2 (ở đktc). Vận tốc trung bình của phản nghịch ứng (tính theo H2O2) vào 60 giây trên là


Cho bội phản ứng :

Cu+H++NO3-→Cu2++NO+H2O

Tổng những hệ số cân bằng (tối giản, gồm nghĩa) của bội phản ứng bên trên là


Cho những phản ứng sau :

(a) 4HCl + PbO2 ® PbCl2 + Cl2 + 2H2O

(b) HCl + NH4HCO3 ® NH4Cl + CO2 + H2O

(c) 2HCl + 2HNO3 ® 2NO3 + Cl2 + 2H2O

(d) 2HCl + Zn ® ZnCl2 + H2

Số phản bội ứng trong số ấy HCl biểu thị tính khử là


Cho phản bội ứng: SO2 + KMnO4 + H2O ® K2SO4 + MnSO4 + H2SO4.

Trong phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng trên, khi thông số của KMnO4 là 2 thì thông số của SO2 là


Cho bội phản ứng sau : Mg + HNO3 →Mg(NO3)2 + NO + N2O + H2O (tỉ lệ số mol thân NO với N2O là 2 : 1). Hệ số cân đối tối giản của HNO3 trong phương trình hoá học là


Cho bội nghịch ứng: FeO + HNO3 ® Fe(NO3)3 + NO + H2O.

Trong phương trình của phản nghịch ứng trên, khi thông số của FeO là 3 thì thông số của HNO3 là


Biện pháp nào làm cho tăng năng suất tổng hòa hợp SO3 từ SO2 với O2 vào công nghiệp ? Biết phản nghịch ứng tỏa nhiệt.

(a) thay O2 không khí bởi O2 tinh khiết.

(b) Tăng áp suất bằng phương pháp nén láo hợp.

(c) Thêm xúc tác V2O5.

(d) Tăng nhiệt độ để vận tốc phản ứng


Cho phản nghịch ứng : Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 ® Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

Tổng hệ số của các chất (là phần đông số nguyên, tối giản) vào phương trình phản nghịch ứng là :


Cho làm phản ứng :

Cu+H++NO3-→Cu2++NO+H2O

Tổng những hệ số thăng bằng (tối giản, gồm nghĩa) của bội phản ứng trên là


Cho fe (hạt) phản nghịch ứng với hỗn hợp HCl 1M. Chuyển đổi các nguyên tố sau:

(1) tiếp tế hệ một lượng bé dại dung dịch CuSO4.

(2) Thêm hỗn hợp HCl 1M lên thể tích gấp đôi.

(3) Nghiền nhỏ dại hạt sắt thành bột sắt.

Xem thêm: Trách Nhiệm Của Bản Thân Trong Việc Góp Phần Bảo Vệ Nền Tảng Tư Tưởng Của Đảng Ta Hiện Nay

(4) trộn loãng dung dịch HCl bằng nước đựng lên thể tích vội đôi.

Có bao nhiêu cách chuyển đổi tốc độ phản ứng?


Cho các chất sau : FeBr3, FeCl2, Fe3O4, AlBr3, MgI, KBr, NaCl. Axit H2SO4 quánh nóng hoàn toàn có thể oxi hóa bao nhiêu chất ?


Tổng hệ số (các số nguyên, buổi tối giản) của toàn bộ các hóa học trong phương trình phản bội ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là :


Cho cân bằng hoá học :

PCl5k⇆PCl3k+Cl2k∆H>0

Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam