toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Kết quả phép tính 2 mũ 4 x 2 là

*

*

*

4/ mang đến số n= 2*6 . Để n 9 thì * bằng:A. 0 B. 1 C. 3 D. 9

5/ Viết gọn tích a.a.a.a.a.a.a.a bởi :A. 8 nón a B. A + 8 C. 8 nón a D. A nón 86/ công dụng của phép tính 5 nón 8. 5 : 5 nón 2 bằng:A.5 mũ 7 B.5 nón 4 C.5 mũ 11 D. 5 mũ 6

 

7/ tác dụng phép tính 7 nón 2.5 – 6 nón 3: 18A. 244 B. 233 C. 69 D. 58

8/ bạn Lan download 12 quyển vở, 6 chiếc cây viết bi và hai chiếc cây viết chì. Biết mỗi quyển vở giá8500 đồng, từng chiếc cây bút bi giá 45000 đồng với giá chiếc cây bút chì là 3000 đồng. Hỏi bạn Anphải trả toàn bộ bao nhiêu tiền?A. 111 000 đồng B. 132 000 đồngC. 108 000 đồng D.135 000 đồng


Lớp 6 Toán
1
0

Viết hiệu quả các phép tính sau dưới dạng lũy thừa 

a. 2 mũ 20 nhân 15 + 2 mũ 10 nhân 85

b. 27 mũ 16 : 9 mũ 10 

c. 125 nón 3 : 25 mũ 4

d. 24 mũ 4 : 3 nón 4 - 32 mũ 12:16 nón 12

 


Lớp 6 Toán
0
0

câu 1: hiệu quả đúng của phép tính 3 - (-2 - 3) là :

A.2 B.-2 C.8 D.4

câu 2: hiệu quả đúng của phép tính 3 + (2 - 3) là :

A.-2 B.-4 C.4 D.2

câu 3 : kết quả đúng của phép tính 2 mũ 6 chia 2 là :

A.2 nón 7 B.2 nón 5 C.2 nón 6 D.1 mũ 6

câu 4 : cho thấy thêm -12 . X bé nhiều hơn 0.Số thích hợp với x hoàn toàn có thể là :

A.x= -2 B.x= 2 C.x= -1 D.x= 0

ai giải giùm bản thân ik mình like


Lớp 6 Toán
7
0

Câu 5: hiệu quả của phép tính 3 MŨ 15 : 3 MŨ 5 là :

A. 13 B. 310 C. 320 D. 33

Câu 6: Số nào dưới đây chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 ?

A. 39595 B. 39590 C. 39690 D. 39592


Lớp 6 Toán
4
0

Kết trái phép tính: 12+1224:12-72:2 nón 3

Kết trái phép tính: 652:5 nón 2+2401:7 nón 2

Thực hiện phép tính: (23 nón 11.132-32.23 nón 11):23 nón 10.50

Tìm x: a) 3x nón 2 -700:740=43

B) (7x-49):7+63=343


Lớp 6 Toán
1
0

Viết hiệu quả phép tính bên dưới dạng 1 lũy thừa

a) 27 mũ 4 . 9 nón 2

b) 4 nón 3 . 8 mũ 4 

c) 16 mũ 5 . 64 mũ 2


Lớp 6 Toán
1
0

I. Trắc nghiệm một cách khách quan (4 điểm) trong mỗi câu trường đoản cú câu 1 đến câu 16 đều phải sở hữu 4 phương án vấn đáp A, B, C, D; trong các số ấy chỉ bao gồm một giải pháp đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương pháp đúng. Câu 1: công dụng của phép tính 25 6 − − là: A. 31 B. 19 C. −31 D. −19. Câu 2: mang đến x = −−+ − ( ) 135 . Số x bằng: A. 1 B. 3 C. −3 D. −9. Câu 3: công dụng của phép tính: 45 9(13 5) − + là: A. 473 B. 648 C. −117 D. 117. Câu 4: Số nguyên x toại nguyện 1 6 19 − x = là A. 24 B. −3 C. 2 D. 1. Câu 5: công dụng của phép tính 2007 2.( 1) − là A. −4014 B. 4014 C. −2 D. 1. Câu 6: tác dụng của phép tính 6 5 32 ( 3) : ( 3) ( 2) : 2 − − +− là: A. 1 B. −5 C. 0 D. −2. Câu 7: Biết 2 3 của số a bằng 7,2. Số a bằng: A. 10,8 C. 3 2 B. 1,2 D. 142 30 . Câu 8: 0,25% bằng A. 1 4 B. 1 400 C. 25 100 D. 0,025. Câu 9: Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là: A. 3% B. 62,5% C. 40% D. 160% Câu 10: tác dụng của phép tính 3 ( 15). 1 5 − − là: A. 0 B. -2 C. −10 D. 1 5 . Câu 11: mang lại 3 11 : 11 3 x = thì: A. X = −1 B. X =1 C. 121 9 x = D. 9 121 x = . 


Lớp 6 Toán
2


Xem thêm: Viết Tay Mẫu Đơn Tặng Đất Cho Con Viết Tay Mới Nhất, Mẫu Đơn Tặng Đất Cho Con Chuẩn, Mới Nhất

0

1. Kết quả của phép tính 11/7 - 4/7 là:

A.1 B.0 C.8/7 D.15/7

2. Kết quả phép tính -6/7 . 21/12 là:

A.3/2 B.-3/2 C.2/3 D.-2/3

3.Kết quả của phép tính 1/2+3/5 là:

A.1 B.11/10 C.4/10 D. 4/7

4. Công dụng của phép tính -1/2 + 3/4 là:

A. 4 B. 2/6 C.-7/8 D.1/4

5. Hiệu quả của phép tính 8/9 : 16/27 là:

A.3/2 B. 2/3 C.1 D.-3/2

6.Tìm x. Biết: x-7/2 = -3/4 

A.-43/20 B.43/20 C.13/20 D.-13/20

7. Search x, biết: 1/3+x=5/6

A.3/4 B.-3/4 C.1/2 D.1/6

8. Tìm kiếm số hữu ti x, biết: 1/4x:2/5=5/6

A.-4 B.4/3 C.-4/3 D.3/4

9. Đổi lếu số sau thành phân số: 4 cùng 2/5

A.8/5 B.22/5 C.6/5 D.2/5 

10. Rút gọn phân số sau về số về tối giản: -48/64

A. 3/4 B.4/3 C.-4/3 D.-3/4

(Đề bài dưới là của 3 câu 11,12,13)

Một lớp học gồm 45 học tập sinh. Biết rằng, 2/5 số học sinh của lớp say mê học toán; 4/9 số học sinh cả lớp phù hợp học học tập thể dục và 1/3 số học sinh cả lớp đam mê học giờ đồng hồ Anh. Tính hs mỗi các loại của lớp?

11.Số học viên thích học toán là:

A. 18 B.19 C.20 D.21

12. Số học sinh thích học thể dục là:

A. 18 B.19 C.20 D.21

13.Số học tập sinh thích học Tiếng Anh là:

A.14 B.15 C.16 D.17

(Đề bài dưới là của câu 14,15)

Tính diện tích s của hình chữ nhật biết chiều nhiều năm là 9m cùng chiều rộng bằng 2/3 chiều dài?