Muối là hợp hóa học khi chảy trong nước điện li ra những cation sắt kẽm kim loại hoặc (NH_4^ + ) cùng anion gốc acid.

Bạn đang xem: Khái niệm muối


*

Ví dụ:

$KNO_3mkern 1mu mkern 1mu o ,mkern 1mu K^ + + mkern 1mu mkern 1mu NO_3^ - $

$NH_4Cl o NH_4^ + + Cl^ - $

2. Phân loại

Muối trung hòa là muối gồm anion nơi bắt đầu acid không thể hydrogen có khả năng phân li ra ion H+.

Ví dụ: NaCl, CaSO4, K2CO3, NH4NO3…


*

- muối acid là muối tất cả anion nơi bắt đầu acid còn hydrogen có khả năng phân li ra ion H+.

Ví dụ: NaHSO3, Ca(HSO4)2, KH2PO4,…


*

Chú ý: Trong cội acid của một vài muối Na2HPO3, NaH2PO2 vẫn còn hydrogen, nhưng lại là muối trung hòa - nhân chính vì các hydrogen đó không có tính acid (không phân li ra H+).


Bài tập áp dụng:

Bài 1: muối hạt là hợp chất khi rã trong nước phân li ra

A. kim một số loại và anion nơi bắt đầu acid

B. cation kim loại.

C. anion nơi bắt đầu acid.

D. cation sắt kẽm kim loại (hoặc NH4+) cùng anion nơi bắt đầu acid.

Lời giải: Muối là hợp chất khi tan trong nước năng lượng điện li ra các cation sắt kẽm kim loại hoặc $NH_4^ + $ và anion nơi bắt đầu acid.

=> Đáp án: D

 

Bài 2: chất nào sau đó là muối acid?

A. Na2CO3.

B. Na2SO4.

C. NaCl.

D. NaHCO3.

Lời giải: muối acid là muối bao gồm anion cội acid còn hydrogen có chức năng phân li ra ion H+.

Xem thêm: Giải Toán 12 Trang 18 - Giải Bài 1 Trang 18 Sgk Giải Tích 12

Vậy NaHCO3 là muối bột acid bởi vì khi tan trong nước, NaHCO3 bao gồm phương trình điện li là:

=> Đáp án: D


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.