Cho một vật dụng rơi thoải mái từ độ dài h. Vào 2s ở đầu cuối trước khi chạm đất, thứ rơi được quãng đường 60m. Tính thời gian rơi và chiều cao h của vật cơ hội thả biết g=10m/s2g = 10 m/s2


Cho một thiết bị rơi tự do thoải mái từ chiều cao h. Hiểu được trong 2s sau cùng vật rơi được quãng đường bằng quãng lối đi trong 5s đầu tiên, g=10m/s2.Tìm chiều cao lúc thả trang bị và thời hạn vật rơi.

Bạn đang xem: Khi vật rơi từ độ cao h xuống mặt đất


Một vật rơi thoải mái không vận tốc đầu tại địa điểm có tốc độ trọng trường g. Trong giây vật dụng 3, quãng con đường rơi được là 25m và vận tốc của thiết bị khi vừa đụng đất là 40m/s. Tính g và độ cao nơi thả vật.


Một đồ gia dụng rơi không vận tốc đầu tự đỉnh tòa nhà căn hộ chung cư cao cấp có chiều cao 320m xuống đất. Cho g=10m/s2. Tính quãng đường vật rơi được vào 2s thứ nhất và 2s cuối cùng


Một thiết bị rơi tự chính bởi một vị trí có chiều cao 500m biết g=10m/s2. Tính quãng mặt đường vật rơi vào giây vật dụng 5


Một đồ dùng được thả rơi thoải mái không vận tốc đầu từ độ dài h so với mặt đất. Mang đến g = 10m/s2. Tốc độ của trang bị khi chạm đất là 60m/s. Tính độ dài h, thời gian từ thời điểm vật bước đầu rơi đến lúc vật va đất


Một thứ rơi tự chính do một địa điểm có độ dài 500m biết g=10m/s2. Tính thời gian vật rơi không còn quãng đường


Một thứ rơi tự do từ độ cao h trong 10s thì tiếp đất. Quãng mặt đường vật rơi vào 2s sau cuối là bao nhiêu? mang đến g = 10m/s2


Một đồ rơi tự bởi vì một địa điểm có độ cao 500m biết g=10m/s2. Tính quãng mặt đường vật rơi được vào 5s đầu tiên.


Một đồ dùng rơi không vận tốc đầu từ bỏ đỉnh tòa nhà căn hộ cao cấp có chiều cao 320m xuống đất. Cho g=10m/s2. Tìm tốc độ lúc vừa va đất và thời gian của đồ dùng rơi.

Xem thêm: Các Dạng Toán Lớp 6 Học Kì 1 Môn Toán Lớp 6, Tuyển Tập 63 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 6


Một vật dụng được thả rơi tự do thoải mái không gia tốc đầu từ chiều cao h biết vào 7s sau cùng vật rơi được 385m mang đến g = 10m/s2. Tính phần đường vật đi được trong giây sản phẩm 6


Một đồ gia dụng được thả rơi tự do thoải mái không gia tốc đầu từ độ dài h biết vào 7s ở đầu cuối vật rơi được 385m mang lại g = 10m/s2. Tính thời gian cần thiết để đồ rơi 85m cuối cùng


Cho một đồ vật rơi tự do từ độ dài h. Hiểu được trong 2s ở đầu cuối vật rơi được quãng đường bằng quãng lối đi trong 5s đầu tiên, g=10m/s2. Tìm vận tốc cuả vật thời gian vừa va đất.


Một đồ vật được thả rơi tự do thoải mái không gia tốc đầu từ chiều cao h so với khía cạnh đất. Cho g = 10m/s2. Vận tốc của đồ dùng khi đụng đất là 60m/s. Tính quãng đường vật rơi trong tứ giây đầu và trong giây trang bị tư


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam