toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Khối lượng riêng của fe là 7,8g/cm^3. Tìm nửa đường kính nguyên tử sắt biết trong tinh thể Fe những nguyên tử Fe chiếm phần 74% thể tích.

D nguyên tử Fe=?

Xin cảm ơn trước ạ!


*

Bán kính nguyên tử và cân nặng mol nguyên tử fe lần lượt là 1,28Ǻ cùng 56g/mol. Tính khối lượng riêng của sắt biết trong tinh thể, các nguyên tử Fe chiếm phần 74% thể tích, còn lại là phần rỗng


*

Bán kính gần đúng của nguyên tử sắt là:

*


Ở 20oC cân nặng riêng của fe là 7,85 g/cm3. Mang thiết vào tinh thể những nguyên tử fe là phần đa hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần sót lại là các khe rỗng giữa các quả cầu và trọng lượng nguyên tử fe là 55,85 đvC thì nửa đường kính gần đúng của một nguyên tử sắt ở ánh sáng này là

A.

Bạn đang xem: Khối lượng riêng fe

1,089 Ao

B. 0,53 Ao

C. 1,28 Ao

D. 1,37 Ao


Ở 20oC khối lượng riêng của sắt là 7,85 g/cm3. Trả thiết trong tinh thể những nguyên tử fe là phần đông hình ước chiếm 75% thể tích tinh thể, phần sót lại là các khe rỗng giữa những quả ước và trọng lượng nguyên tử fe là 55,85 đvC thì nửa đường kính gần đúng của một nguyên tử sắt ở nhiệt độ này là


Bài 1: bán kính nguyên tử của sắt là 1,28Ao , trọng lượng mol nguyên tử của sắt là 5,56 g/mol.Tính khối lượng của nguyên tử Fe biết độ đặc sít là 73%

Bài 2 : Nguyên tử canxi có trọng lượng R= 1,55g/cm3. Nguyên tử khối của canxi là 40u. Biết độ đặc sít là 74%.Tính pk nguyên tử Ca theo Ao?

Bài 3:Nguyên tử X có bán kính =1,44Ao .Khối lượng R thực là 19,36g/cm3. Sự đặc sít là 74% .hỏi:

a, Tính cân nặng trung bình của X ?

b, Tính khối lương mol nguyên tử X ?

c, gồm 118(n) cùng có cân nặng mol nguyên tử = số khối .Tính số p


Lớp 10 chất hóa học Chương 1. Nguyên tử
0
0
Gửi hủy

Một các loại tinh thể nguyên tử, có khối lượng riêng là 19,36g/ cm 3 . Vào đó, các nguyên tử chỉ chiếm khoảng chừng 74% thể tích của tinh thể, còn sót lại là những khe rỗng. Nửa đường kính của nguyên tử là 1,44Å. Tính cân nặng riêng của nguyên tử, từ kia suy ra khối lượng mol nguyên tử.


Lớp 10 hóa học
1
0
nhờ cất hộ Hủy

Khối lượng riêng biệt của nguyên tử là:

D = 19,36.100/74 = 26,16(g/ centimet 3 )

Khối lượng của 1 mol nguyên tử :

M = V.D.N = 4/3π r 3 .D.N = 4/3. 3,14. 1 , 44 . 10 - 8 3 .26,16. 6,022. 10 23 ≈ 197 (g/mol)


Đúng 0

phản hồi (0)
Lớp 10 hóa học
1
0
Gửi bỏ
Đúng 1

phản hồi (0)

Một loại tinh thể nguyên tử, có khối lượng riêng là 19,36g/ centimet 3 . Vào đó, những nguyên tử chỉ chiếm khoảng 74% thể tích của tinh thể, sót lại là những khe rỗng. Bán kính của nguyên tử là 1,44Å. Hạt nhân nguyên tử tất cả 118 nơtron, nguyên tử khối được đánh giá bằng tổng cân nặng proton với nơtron. Tính số proton


Lớp 10 hóa học
1
0
Gửi bỏ

Nguyên tử khối là 197.

ta tất cả : nguyên tử khối ≈số khối = P+N

số proton = 197 – 118 = 79


Đúng 0

comment (0)

Khối lượng riêng rẽ của sắt kẽm kim loại canxi là một trong , 55 g / c m 3 . Trọng lượng mol của nguyên tử canxi là 40 g/mol. Vào tinh thể canxi, những nguyên tử là đông đảo hình ước chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Bán kính nguyên tử can xi tính theo lí thuyết là

A. 0,196 nm.

B. 0,185 nm.

Xem thêm: Cách Xét Tuyển Học Bạ - Cần Những Loại Giấy Tờ Và Lưu Ý Nào

C. 0,168 nm.

D. 0,155nm. 


Lớp 10 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Chọn A

*

→ R = 1,96.10-8 (cm) = 0,196nm.


Đúng 0

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
briz15.com