Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Kí hiệu hóa học của kim cương

*

*

Daovantien chao bạn :)

Kim cương là 1 dạng thù hình của cacbon nên CTHH của nó là cacbon :)

Vàng kí hiệu hóa học là Au (tra trong bảng tuần hoàn )

Bạc kí hiệu hóa học là Ag

Lưu huỳnh kí hiệu hóa học là S


*

*

1. Một hợp chất của nguyên tố R (hóa trị IV) với oxi có phần trăm khối lượng của nguyên tố R là 50%. Xác định nguyên tố R và công thức hóa học của hợp chất?

2. Xác định công thức hóa học của hợp chất tạo kim loại M ( hóa trị II) với nhóm SO4? Biết rằng M chiếm 20% khối lượng của phân tử?

3.  Hợp chất A ở thể khí có %mC = 75% và còn lại là H. Xác định CTHH của A? Biết tỉ khối của khí A với khí oxi là 0,5

4. Hợp chất B tạo bởi hidro và nhóm nguyên tử ( XOy) hóa trị III. Biết rằng phân tử B nặng bằng phân tử H2SO4 và nguyên tố oxi chiếm 65,31% về khối lượng của B.

a. Xác định chỉ số y và nguyên tử khối của nguyên tố X?

b. Cho biết tên, kí hiệu hóa học của X và công thức hóa học của B?


Lớp 8 Hóa học Bài 9: Công thức hóa học
4


Xem thêm: Nên Mua Gì Tặng Mẹ - 30 Món Quà Tặng Mẹ Thiết Thực Và Ý Nghĩa Nhất

2

Câu 35. Một hợp chât của lưu huỳnh và oxi có thành phân khối lượng là 50% lưu huỳnh và oxi 50%. Vậy công thức hóa học là:

a.SO2 b. SO3 c. SO4 d. S2O3

Câu 36. Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy nước là nhớ vào tính chất nào?

a.khí oxi tan trong nước b. khí oxi ít tan trong nước

c. khí oxi khó hóa lỏng d. khí oxi nhẹ hơn nước

Câu 37. Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là nhớ vào tính chất nào?

a.khí oxi nhẹ hơn không khí b. khí oxi nặng hơn không khí

c. khí oxi dễ trộn lẫn với không khí d. khí oxi ít tan trong nước

Câu 38. Đốt cháy 1 mol chất Y càn 6,5 mol oxi thu được 4 mol CO2 và 5 H2O . Vậy công thức hóa học của Y là:

a. C4H10 b. C4H8 c. C4H6 d. C5H10

Câu 39. Dãy những oxit bazơ là:

a.FeO, CuO, CaO bFeO,CaO,CO2

c.Fe2O3, N2O5, CO2 d.SO3,CO2,CaO

Câu 40. Dãy những oxit axit là:

a.FeO, CuO, CaO bFeO,CaO,CO2

c.Fe2O3, N2O5, CO2 d.SO3,CO2,P2O5

Câu 41.Trong giờ thực hành một học sinh đốt cháy 3,2 gam lưu huynh trong 1,12 lít khí oxi(đktc) thí nghiệm sẽ

a. dư lưu huỳnh b. dư oxi

c. thiếu lưu huỳnh d. thiếu oxi

Câu 42. Sự oxi hòa chậm là:

a. sự oxi hóa mà không tỏa nhiệt b. sự oxi hóa mà không phát sáng

c. sự tự bốc cháy d. sự oxi hóa tỏa nhiệt mà không phát sáng

Câu 43.Chọn từ, cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống cho phù hợp

-phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có…………………được tạo thành từ hai hay nhiều ……………..

- khí oxi cần cho …………….của con người, động vật và cần để……………trong sản xuất và đời sống