Kim loại nhôm bị hòa tan vì chưng H2SO4 loãng, thu được muối sunfat với khí hiđro. Phản nghịch ứng mô tả hiện tượng trên là


*
*
*
*
*
*
*
*

Kim nhiều loại nhôm bị hòa tan bởi H2SO4loãng, thu được muối bột sunfat với khí hiđro. Làm phản ứng mô tả hiện tượng kỳ lạ trên là


Một bạn học sinh đã đổ nhầm dung dịch sắt (II) sunfat vào lọ đựng sẵn dung dịch kẽm sunfat. Để thu được dung dịch đựng duy nhất muối kẽm sunfat, theo em dùng kim loại nào ?


Để oxi hóa trọn vẹn một kim loại R thành oxit phải dùng một lượng oxi bởi 40% lượng sắt kẽm kim loại đã dùng. R là sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây ?


Hòa tan trọn vẹn 18 gam một kim loại M yêu cầu dùng 800 ml dung dịch HCl 2,5M. Sắt kẽm kim loại M là kim loại nào sau đây? (biết hóa trị của kim loại trong tầm từ I đến III).

Bạn đang xem: Kim loại nhôm bị hòa tan bởi h2so4


Đốt cháy hoàn toàn 9,6 gam một kim loại M (chưa rõ hóa trị) vào bình chứa khí clo nguyên chất. Sau khoản thời gian phản ứng kết thúc, để nguội thì chiếm được 20,25 gam muối bột clorua. Kim loại M là


Cho 1,3 gam kẽm phản ứng với 14,7 gam dung dịch H2SO420%. Lúc phản ứng kết thúc cân nặng khí bay ra là:


Hòa tung 2,7 gam kim loại A bằng dung dịch H2SO4loãng dư. Sau làm phản ứng chiếm được 3,36 lít H2(đktc). Sắt kẽm kim loại A là:


Cho 1,08 gam sắt kẽm kim loại R vào dung dịch H2SO4loãng dư. Lọc dung dịch, rước cô cạn chiếm được 6,84 gam một muối khan duy nhất. Kim loại R là:


Cho 6,5 gam Zn vào dung dịch HCl dư. Hỏi thể tích khí thu được từ bội nghịch ứng ở đktc là bao nhiêu? (cho Zn = 65)


Cho tất cả hổn hợp bột gồm: Al, Fe, Mg với Cu vào dung dịch HCl dư, sau bội phản ứng thu được chất rắn T ko tan. Vậy T là:


Nhúng một thanh sắt vào dung dịch CuSO4, sau một thời hạn thấy trọng lượng chất rắn tăng 1,6 gam. Số mol CuSO4 đã tham gia bội phản ứng là:


Hòa tan trọn vẹn một kim loại R tất cả hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 9,8% (loãng) vừa đủ, sau phản ứng thu được dung dịch X chứa muối Y cùng với nồng độ tỷ lệ là 14,394%. Kim loại R là:


Cho các phương trình hóa học sau:

(1) Cu + Fe(NO3)2 → fe + Cu(NO3)2.

(2) Al + FeSO4 → fe + Al2(SO4)3

(3) Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

(4) tía + Na2SO4 + 2H2O → BaSO4 + 2NaOH + H2.

Số phương trình hóa học viết chưa đúng là


Nung lếu hợp tất cả 5,6 gam sắt cùng 1,6 gam diêm sinh trong điều kiện không có không khí. Sau bội phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 0,5M phản ứng vừa đủ với chất rắn A thu được hỗn hợp khí B. Thể tích hỗn hợp HCl 0,5M đã dùng là


Hòa chảy 2,8 gam một kim loại R có hóa trị II bằng một láo hợp gồm 80 ml hỗn hợp H2SO4 0,5M và 200 ml dung dịch HCl 0,2M thu được hỗn hợp A cùng V lít khí H2(ở đktc). Để trung hòa - nhân chính dung dịch A thì nên cần 100 ml hỗn hợp KOH 0,2M. Phát biểu nào tiếp sau đây về câu hỏi trên là không đúng?


Có những phản ứng sau:

a. HCl + (A) → MgCl2 + H2 b. AgNO3 + (B) → Cu(NO3)2 + Ag

c. S + (C) → K2S d. (D) + Cl2 → ZnCl2

(A), (B), (C), (D) thứu tự là:


Đốt cháy hoàn toàn 1,35g nhôm trong oxi. .Khối lượng nhôm oxit chế tạo thành và khối lượng oxi vẫn tham gia phản nghịch ứng là:


Cho một lượng Fe chức năng với 100 ml hỗn hợp H2SO4 aM loãng, vừa đủ. Sau phản bội ứng chiếm được dung dịch đựng 22,8 gam muối bột sunfat với V lít khí H2 làm việc đktc. Quý hiếm của a và V theo lần lượt là?


Đốt cháy trọn vẹn cùng một khối lượng các sắt kẽm kim loại sau: Al, Mg, Zn, Cu ; sắt kẽm kim loại nào cần dùng số mol khí O2 lớn nhất?


Cho các kim một số loại sau: Fe, Ag, Hg, Zn. Số kim loại hoàn toàn có thể dùng để điều chế Cu bởi phản ứng với dung dịch CuSO4 là?


Cho sơ đồ phản ứng sau (với R là kim loại):

R (xrightarrow + ZnSO_4)X.

R (xrightarrow + O_2,t^o)A (xrightarrow + H_2SO_4loang)X.

R (xrightarrow + H_2SO_4loang)X.

R rất có thể là sắt kẽm kim loại nào trong những kim loại sau: Cu, Fe, Mg, Ag?


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) cho Na công dụng với dung dịch CuCl2 dư.

(b) Cho các thành phần hỗn hợp Fe và Ag công dụng với dung dịch CuSO4 dư.

(c) cho Zn tính năng với dung dịch AgNO3 dư.

(d) Cho tất cả hổn hợp Fe, Mg tác dụng với hỗn hợp CuSO4 dư.

Xem thêm: Bài Văn Tả Về Cảnh Biển Lớp 3, 20 Bài Văn Tả Cảnh Biển Hay Chọn Lọc

Sau lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, số thí sát hoạch được hóa học rắn đựng 1 sắt kẽm kim loại là?


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.