Axit sunfuric H2SO4 là 1 trong những axit mạnh, được áp dụng và vận dụng nhiều trong thực tế đời sống, đây cũng là trong số những axit đặc biệt quan trọng trong công tác học của những em.

Bạn đang xem: Kim loại tác dụng với axit sunfuric đặc nóng


Vậy axit sunfuric H2SO4 có những tính chất hoá học và tính chất vật lý nào? Axit sunfuric đặc có tính chât chất hóa học gì không giống axit sunfuric loãng? chúng ta hãy thuộc tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

* Trong bài bác này những em phải nắm vững đặc điểm hoá học tập sau của axit sunfuric

Bạn đã xem: tính chất hoá học tập của Axit Sunfuric H2SO4, lấy ví dụ như và bài bác tập – hoá lớp 10


Tác dụng với sắt kẽm kim loại (trước Hyđro)Tác dụng với oxit bazơTác dụng với bazơTác dụng với phi kimTác dụng với chất khử (Fe, FeSO4,…)

Về chi tiết tính hóa học hoá học của axit sunfuric H2SO4 những em tham khảo nội dung bài viết dưới đây

I. Tính hóa học vật lý của axit sunfuric H2SO4

Axit sunfuric H2SO4 là chất lỏng, sánh như dầu, nặng nề gấp 2 lần nước, khó cất cánh hơi với tan vô hạn trong nước.

 – Axit sunfuric H2SO4 đặc hút nước táo bạo và tỏa các nhiệt nên khi pha loãng cần cho từ từ axit quánh vào nước. Nếu làm trái lại sẽ có tác dụng nước sôi bất thần bắn ra phía bên ngoài kèm theo những giọt axit làm phỏng da hoặc cháy quần áo.

*
Cấu chế tạo phân tử của axit sunfuric H2SO4

II. đặc điểm hoá học của axit sunfuric H2SO4

1. Axit sunfuric loãng (H2SO4 loãng)

* H2SO4 loãng là một trong những axit mạnh, có vừa đủ các đặc thù hóa học tầm thường của axit:

a) Axit sunfuric loãng có tác dụng quỳ tím gửi thành màu đỏ.

b) Axit sunfuric lãng tác dụng với kim loại đứng trước H (trừ Pb) → muối sunfat (trong đó sắt kẽm kim loại có hóa trị thấp) + H2↑

– PTPƯ: H2SO4 loãng + Kim loại → muối hạt + H2↑

 Ví dụ:  sắt + H2SO4 → FeSO4 + H2↑

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2↑

* giữ ý:

nH2 = nH2SO4mmuối = mkim loại + mH2SO4 – mH2 = mkim loại + 96nH2

c) Axit sunfuric loãng chức năng với oxit bazơ → muối (trong kia kim loại giữ nguyên hóa trị) + H2O

– PTPƯ: H2SO4 loãng + Oxit bazo → muối + H2O

 Ví dụ: FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

* giữ ý:

nH2SO4 = nH2O = nO (trong oxit)mmuối = moxit + mH2SO4 – mH2O = moxit + 98nH2SO4 – 18nH2O = moxit + 80nH2SO4 = moxit + 80n(O trong oxit)

d) Axit sunfuric loãng chức năng với bazơ → muối + H2O

– PTPƯ: H2SO4 loãng + Bazo → muối bột + H2O

 Ví dụ: H2SO4 + NaOH → NaHSO4 + H2O

H2SO4­ + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

– phản nghịch ứng của H­2­SO4 với Ba(OH)2 hoặc bazơ kết tủa chỉ chế tạo ra thành muối hạt sunfat.

 Ví dụ: Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4↓ + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

e) Axit sunfuric loãng tác dụng với muối → muối mới (trong kia kim loại giữ nguyên hóa trị) + axit mới

– PTPƯ: H2SO4 loãng + Muối → Muối mới + Axit mới

 Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2

H2SO4 + 2KHCO3 → K2SO4 + 2H2O + 2CO2

* lưu giữ ý: Thường dùng phương pháp tăng giảm khối lượng khi giải bài tập về phản bội ứng của axit sunfuric cùng với muối.

2. Axit sunfuric quánh (H2SO4 đặc)

* Số lão hóa của nhưng mà lưu huỳnh (S) có thể có là: -2 ; 0 ; +4 ; +6. Trong H2SO4 thì S bao gồm mức lão hóa +6 tối đa nên → H2SO4 đặc bao gồm tính axit mạnh, oxi hóa to gan lớn mật và tất cả tính háo nước.

a) Axit sunfuric đặc tính năng với kim loại

– Thí nghiệm: cho mảnh Cu vào ống nghiệm chứa H2SO4 đặc 

– hiện nay tượng: dung dịch rời sang màu xanh lá cây và khí bay ra giữ mùi nặng sốc.

– Phương trình hóa học:

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

– H2SO4 đặc, nóng tính năng với các kim một số loại khác

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

5H2SO4 + 4Zn → 4ZnSO4 + H2S↑ + 4H2O

* giữ ý: 

 – trong những bài tập vận dụng, kim loại tính năng với axit sunfuric sệt thường chạm mặt nhất là tạo ra khí SO2, khi giải thường áp dụng bảo toàn e cùng bảo toàn nguyên tố:

ne = nkim loại.(hóa trị)kim loại = 2nSO2nH2SO4 phản ứng = 2nSO2mmuối = mkim loại + 96nSO2

 – H2SO4 đặc nguội bị động (không phản nghịch ứng) với Al, Fe cùng Cr.

 – H2SO4 đặc phản bội ứng được với phần lớn các sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) → muối (trong đó kim loại có hóa trị cao) + H2O + SO2↑ (S, H2S).

 – thành phầm khử của S+6 tùy trực thuộc vào độ mạnh mẽ của kim loại: kim loại có tính khử càng mạnh bạo thì S+6 bị khử xuống tới mức oxi hóa càng thấp.

b) Axit sunfuric đặc chức năng với phi kim → oxit phi kim + H2O + SO2↑

– PTPƯ: H2SO4 đặc + Phi kim → Oxit phi kim + H2O + SO2↑

S + 2H2SO4 3SO2↑ + 2H2O

C + 2H2SO4 CO2 + 2H2O + 2SO2↑

2P + 5H2SO4 → 2H3PO4 + 5SO2↑ + 2H2O

c) Axit sunfuric đặc công dụng với những chất khử khác

– PTPƯ: H2SO4 đặc + chất khử (FeO, FeSO4) → Muối + H2O + SO2↑

2H2SO4 + 2FeSO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 4H2O 

d) Tính háo nước của axit sunfuric

Thí nghiệm: mang lại H2SO4 đặc vào cốc đựng đường

Hiện tượng: Đường gửi sang màu đen và sôi trào

– Phương trình hóa học:

C12H22O11 + H2SO4 → 12C + H2SO4 .11H2O

III. Bài bác tập về Axit sunfuric H2SO4

Bài 1 trang 143 sgk hoá 10: Một hợp chất bao gồm thành phần theo khối lượng 35,96% S; 62,92 %O với 1,12 %H. Hòa hợp chất này có công thức hóa học là:

A. H2SO3. B. H2SO4. C. H2S2O7. D. H2S2O8.

* lời giải bài 1 trang 143 sgk hoá 10:

 Ta gọi cách làm của hợp chất là: HxSyOz

 ⇒ M = (x + 32y + 16z)

 Theo bài ra ta có:

 

*
(1)

(2)

(3)

 Từ (1) cùng (2) ⇒ x:y = 1:1 = 2:2 (*)

 Từ (2) và (3) ⇒ y:z = 2:7 (**)

Vậy từ (*) và (**) ⇒ x:y:z = 2:2:7

⇒ CT: H2S2O7

Kết luận: Đáp án và đúng là C

Bài 3 trang 143 SGK Hóa 10: Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy nhận ra dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng cách thức hóa học. Viết các phương trình hóa học xảy ra, trường hợp có.

* giải mã bài 3 trang 143 SGK Hóa 10:

– cho dung dịch BaCl2 vào 4 mẫu thử đựng 4 dung dịch trên, dung dịch trong mẫu mã thửu nào mang đến kết tủa trắng là Na2SO4

 BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl

– đến dung dịch AgNO3 vào 3 mẫu mã thử còn lại, dung dịch trong mẫu không cho kết tủa là Ba(NO3)2, còn 2 mẫu mã thử sót lại cho kết tủa là HCl cùng NaCl.

 HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3

 NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

– Để rành mạch dung dịch HCl và NaCl, cho quỳ tím vào 2 dung dịch, dung di chuyển màu quỳ tím thanh lịch đỏ là HCl, hỗn hợp không làm thay đổi màu sắc quỳ tím là NaCl.

Bài 4 trang 143 SGK Hóa 10: a) Axit sunfuric đặc được sử dụng làm khô phần đa khí ẩm, hãy đưa ra một thí dụ. Gồm có khí ẩm không được thiết kế khô bởi axit sunfuric đặc, hãy chỉ ra một thí dụ. Vị sao?

b) Axit sunfric đặc có thể biến những hợp chất hữu cơ thành than được gọi là sự hóa than. Dẫn ra hầu như thí dụ về sự việc hóa than của glocozơ, saccarozơ.

c) Sự có tác dụng khô cùng sự hóa than khác nhau như vắt nào?

* Lời giải Bài 4 trang 143 SGK Hóa 10:

a) Axit sunfuric đặc được sử dụng làm khô hồ hết khí ẩm. Thí dụ có tác dụng khô khí CO2, không làm khô được khí H2S, H2, …(do bao gồm tính khử).

 H2SO4 đặc + H2 → SO2 + 2H2O

 H2SO4 đặc + 3H2S → 4S + 4H2O

b) Axit sunfuric đặc rất có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than:

C6H12O6 → 6C + 6H2O

C12H22O11 → 12C + 11H2O

c) Sự làm khô: chất được thiết kế khô không gắng đổi.

– Sự hóa than: hóa học tiếp xúc với H2SO4 đặc trở thành chất khác trong các số đó có cacbon.

Bài 5 trang 143 sgk hóa 10: a) Trong hòa hợp nào axit sunfuric có nhưng đặc thù hóa học bình thường của một axit ? Đó là những tính chất nào? Dẫn ra hầu như phương trình bội phản ứng nhằm minh họa.

b) trong trường vừa lòng nào axit sunfuric gồm những tính chất hóa học đặc trưng? Đó là những đặc điểm nào? Dẫn ra hầu hết phương trình bội nghịch ứng để minh họa.

* giải mã bài 5 trang 143 sgk hóa 10:

a) dung dịch axit sunfuric loãng gồm những đặc điểm chung của axit, kia là:

– Đổi màu sắc quỳ tím thành đỏ.

– tác dụng với sắt kẽm kim loại giải phóng hiđro.

sắt + H2SO4 → FeSO4 + H2

– công dụng với oxit bazơ và bazơ

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

– chức năng với nhiều muối

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 +2HCl

b) tính chất hóa học đặc thù của axit sunfuric sệt là tính oxi hóa to gan và tính háo nước.

– đặc điểm oxi hóa mạnh

2H2SO4 + Cu → CuSO4 + SO2 + 2H2O

2H2SO4 + S → 3SO2 + 2H2O

2H2SO4 + 2KBr → Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

– Tính háo nước và tính chất oxi hóa: Axit sunfuric đặc hấp thụ khỏe mạnh nước. Axit sunfuric quánh chiếm các nguyên tử H và O là các nguyên tố thành phần của các hợp chất gluxit giải phóng cacbon cùng nước.

C12H22O11 → 12C + 11H2O.

– Nếu nhằm H2SO4 đặc xúc tiếp với da sẽ bị bỏng siêu nặng, vị vậy khi áp dụng axit sunfuric phải rất là thận trọng.

Bài 6 trang 143 sgk hoá 10: Có 100ml dung dịch H2SO4 98%, khối lượng riêng là 1,84 g/ml. Fan ta mong muốn pha loãng thể tích H2SO4 trên thành hỗn hợp H2SO4 20%.

a) Tính thể tích nước nên dung để pha loãng.

b) khi pha loãng buộc phải tiến hành như thế nào?

 

* giải mã bài 6 trang 143 sgk hoá 10:

a) Thể tích nước cần dùng để pha loãng.

 Theo bài ra, cân nặng của 100ml dung dịch axit 98% là: 100ml × 1,84 g/ml = 184g

 Khối lượng H2SO4 nguyên hóa học trong 100ml hỗn hợp trên: (184 x 94)/100 = 180,32g

 Khối lượng dung dịch axit 20% bao gồm chứa 180,32g H2SO4 nguyên chất: (180,32 x 100)/20 = 901,6g

 Khối ít nước cần bổ sung cập nhật vào 100ml hỗn hợp H2SO4 98% để có được hỗn hợp 20%: 901,6g – 184g = 717,6g

 Vì D của nước là 1 trong g/ml yêu cầu thể tích nước cần bổ sung là 717,6 ml.

Xem thêm: Cách Gõ Ký Hiệu Dương Vô Cùng, “♾️” Nghĩa Là Gì: Vô Cực Emoji

b) Cách triển khai khi pha loãng: 

– khi pha loãng đem 717,6 ml H2O vào ống đong hình trụ rất có thể tích khoảng chừng 2 lít. Tiếp nối cho từ tốn 100ml H2SO4 98% vào ít nước trên, đổ axit rã theo một đũa thủy tinh, sau khoản thời gian đổ vài giọt đề xuất dùng đũa thủy tinh khuấy dịu đều. Ko được đổ nước vào axit 98%, axit sẽ phun vào da, mắt,… và gây bỏng da hoặc cháy quần áo.

Hy vọng cùng với phần khối hệ thống kiến thức về đặc thù hoá học của axit sunfuric H2SO4 ở trên giúp ích cho các em. Mọi thắc mắc và góp ý các em hãy nhằm lại bình luận dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận với hỗ trợ, chúc những em học tập tốt!