Kim loại phản ứng với nước

Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường được VnDoc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến kim loại phản ứng với nước. Cũng như đưa ra các nội dung câu hỏi liên quan kim loại tác dụng với nước. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây.

Bạn đang xem: Kim loại tan trong nước

Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường

A. K

B. Fe

C. Mg

D. Al

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

A đúng vì K là kim loại kiềm nên tan hết trong nước.

K + H2O → KOH + 1/2H2↑

B, C sai vì Fe, Mg tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao.

D sai Al phản ứng với H2O nhưng phản ứng dừng ngay vì tạo màng Al(OH)3 ngăn cản phản ứng => Al không tan hết

Đáp án A


Tính chất hóa học của kim loại

1. Tác dụng với phi kim

1.1. Với oxi

Nhiều kim loại phản ứng được với oxi tạo thành oxit.

3Fe + 2O2

*
Fe3O4

Trừ Ag, Au, Pt không phản ứng được với oxi

1.2. Với lưu huỳnh

Nhiều kim loại phản ứng được với lưu huỳnh tạo thành muối sunfua (=S)

2Al + 2S

*
Al2S3

1.3. Phản ứng với clo

Nhiều kim loại phản ứng được với clo tạo thành muối clorua (-Cl)

2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

2. Tác dụng với axit

Dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng (chỉ có kim loại đứng trước H mới phản ứng)Tác dụng với HNO3, H2SO4 trong điều kiện đặc, nóng.

Tác dụng với HNO3: kết quả tạo thành muối nitrat và nhiều khí khác nhau

Tác dụng với H2SO4: kết quả tạo thành muối sunfat và nhiều loại khí

3. Tác dụng với dung dịch muối

Trừ K, Na, Ca, Ba không đẩy được kim loại vì tác dụng ngay với nước

Kim loại đứng trước đẩy được kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối của chúng.

2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe

4. Tác dụng với nước

Những kim loại mạnh gồm: R = {K, Na, Ca, Li, Ba, Sr,…} trong điều kiện thường dễ dàng tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ.

R + nH2O → H2 + R(OH)n


Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính oxi hóa.

B. tính axit.

C. tính bazo.

D. tính khử.


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 2. Kim loại phản ứng được với H2SO4 loãng và NaOH là

A. Al

B. Fe

C. Ag

D. Cu


Xem đáp án
Đáp án A

Câu 3.

Xem thêm: Thông Tin Tiểu Sử Diễn Viên Hứa Minh Đạt Sinh Năm Bao Nhiêu ? Giàu Cỡ Nào?

 Dãy kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường

A. Na, Fe, Li

B. Na, K, Mg

C. Na, Li, Ca

D. Na, Ca, Fe


Xem đáp án
Đáp án C

…………………………

VnDoc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường tới các bạn. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.