Excel mang đến briz15.com 365 Excel cho web Excel 2019 Excel năm 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 xem thêm...Ít hơn

Giả sử bạn có nhu cầu làm tròn số thành số gần nhất do quý giá thập phân không đáng kể với bạn. Hoặc bạn có nhu cầu làm tròn số thành bội số của 10 để đơn giản hóa một trong những xấp xỉ. Có một vài cách để làm tròn một số.

Bạn đang xem: Làm tròn lên trong excel

Thay thay đổi số vị trí thập phân được hiển thị nhưng mà không thay đổi số

Trên một trang tính

Hãy chọn những ô bạn có nhu cầu định dạng.

Để hiển thị thêm hoặc bớt những chữ số sau lốt thập phân, trên tab Trang đầu, trong team Số, hãy bấm Tăng Thập phân

*
hoặc Giảm Thập phân
*
.

Trong một định hình số dựng sẵn

Trên tab Trang đầu, trong đội Số, hãy nhấp chuột mũi tên kế bên danh sách định dạng số, rồi bấm Thêm Định dạng Số.

*

Trong list Thể loại, tùy ở trong vào dạng hình dữ liệu của các số, hãy bấm Tiền tệ, Kế toán, Tỷ lệ phần trăm hoặc Khoa học.

Trong hộp Vị trí thập phân, hãy nhập con số vị trí thập phân mà bạn có nhu cầu hiển thị.

Làm tròn số lên

Dùng hàm ROUNDUP. Trong một số trong những trường hợp, chúng ta có thể muốn sử dụng hàm EVEN và ODD để làm tròn số lên đến số chẵn hoặc số lẻ ngay sát nhất.

Làm tròn số xuống

Dùng hàm ROUNDDOWN.

Làm tròn một số trong những đến số sát nhất

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn một vài đến phân số ngay sát đó

Dùng hàm ROUND.

Làm tròn số tới một chữ số bao gồm nghĩa

Chữ số tức là những chữ số góp sức vào sự đúng chuẩn của một số.

Các ví dụ như trong phần này dùng hàm ROUND, ROUNDUP với ROUNDDOWN. Chúng nói đến các phương thức làm tròn đối với số dương, số âm, số nguyên với số thập phân, nhưng những ví dụ này chỉ thể hiện một trong những phần rất nhỏ tuổi các tình huống rất có thể xảy ra.

Danh sách sau đây chứa một số quy tắc chung buộc phải ghi nhớ khi chúng ta làm tròn số tới chữ số bao gồm nghĩa. Chúng ta có thể thử nghiệm các hàm có tác dụng tròn và thay thế bằng những số lượng và thông số của riêng các bạn để trả về số chữ số gồm nghĩa mà chúng ta muốn.

Khi các bạn làm tròn số âm, thì thứ 1 số đó sẽ được chuyển thành giá trị tuyệt đối của nó (giá trị của số đó nhưng không tồn tại dấu âm). Sau đó, thao tác làm tròn diễn ra, rồi dấu âm được áp dụng trở lại. Tuy vậy điều này có vẻ không theo lô-gic, tuy thế đó là phương pháp làm tròn số. Ví dụ, sử dụng hàm ROUNDDOWN để làm tròn -889 về hai chữ số gồm nghĩa, tác dụng là -880. Trước hết, -889 được chuyển thành quý giá tuyệt đố là 889. Tiếp theo, số này được làm tròn xuống nhằm có hiệu quả với nhị chữ số tất cả nghĩa (880). Cuối cùng, dấu trừ được áp dụng trở lại nhằm có tác dụng -880.

Dùng hàm ROUNDDOWN đối với một số dương sẽ luôn luôn làm tròn số xuống, và hàm ROUNDUP sẽ luôn luôn làm tròn số lên.

Hàm ROUND có tác dụng tròn số có phần thập phân như sau: trường hợp phần thập phân bằng hoặc to hơn 0.5 thì số được làm tròn lên. Nếu phần thập phân nhỏ dại hơn 0,5 thì số được làm tròn xuống.

Hàm ROUND có tác dụng tròn số nguyên lên hoặc xuống theo quy tắc giống như như với số thập phân; thay thế 0,5 bởi bội số của 5.

Quy tắc thông thường là khi bạn làm tròn số không tồn tại phần thập phân (số nguyên), bạn rút ngắn độ dài của những chữ số tất cả nghĩa tới địa chỉ mà bạn muốn làm tròn. Ví dụ, để triển khai tròn 2345678 xuống 3 chữ số gồm có nghĩa, chúng ta dùng hàm ROUNDOWN với tham số -4, như sau: = ROUNDDOWN(2345678,-4). Thao tác làm việc này làm cho tròn số xuống 2340000, với phần "234" là những chữ số gồm nghĩa.

Làm tròn số tới một bội số đã xác định

Có thể bao hàm lúc bạn có nhu cầu làm tròn cho tới bội số của một trong những mà các bạn chỉ định. Ví dụ, trả sử công ty bạn đưa giao sản phẩm trong các thùng hàng, từng thùng đựng 18 món hàng. Chúng ta có thể dùng hàm MROUND để xem cần từng nào thùng để gửi 204 món hàng. Vào trường thích hợp này, câu trả lời là 12, vày 204 chia cho 18 bởi 11,333, và bạn cần làm tròn lên. Thùng lắp thêm 12 chỉ chứa 6 món hàng.

Xem thêm: Nito Là Gì? Tính Chất Hóa Học Chủ Yếu Của Nitơ N2 Và Bài Tập

Cũng có thể có rất nhiều lúc bạn phải làm tròn một số âm về một bội số âm hoặc làm cho tròn một số trong những có chứa các vị trí thập về một bội số có chứa các vị trí thập phân. Bạn cũng có thể dùng hàm MROUND trong những trường thích hợp này.