*
*
*
*
*
*
*
*

Hoàn thành văn bản sau : “Số oxi hoá của một nhân tố trong phân tử là ...(1)… của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử, nếu mang định rằng link giữa các nguyên tử trong phân tử là ...(2)….”.

Bạn đang xem: Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong nước


Hoàn thành câu chữ sau : “Các ……….... Thường xuyên tan các trong nước. Khi nóng chảy và khi hoà tan trong nước, bọn chúng dẫn điện, còn nghỉ ngơi trạng thái rắn thì ko dẫn điện”.


Cho dãy những chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số hóa học trong dãy mà lại phân tử chỉ chứa links cộng hóa trị không rất là


Cho cực hiếm độ âm điện của những nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); na (0,93). Hợp hóa học nào sau đây là hợp chất ion?


Nguyên tử của yếu tắc X có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của thành phần Y có cấu hình electron 1s22s22p5. Links hoá học thân nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc nhiều loại liên kết


Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, yếu tố X ở team IIA, yếu tắc Y ở nhóm VA. Bí quyết của hợp hóa học tạo thành tự 2 yếu tắc trên tất cả dạng là


Trong hợp hóa học ion XY (X là kim loại, Y là phi kim), tổng số electron vào XY là 20. Biết trong đầy đủ hợp chất, Y chỉ có một mức lão hóa duy nhất. Phương pháp XY là


Nguyên tử X có đôi mươi proton với nguyên tử Y tất cả 17 electron. Phương pháp phân tử và thực chất liên kết của hợp hóa học hình thành thân X với Y rất có thể là


Cho các nhận định sau:

(1) liên kết ion được hình thành bởi vì lực hút tĩnh năng lượng điện giữa những ion sở hữu điện tích trái dấu.

(2) những hợp chất cộng hóa trị phân cực thường tan các trong nước.

(3) Hóa trị của những nguyên tố trong hợp chất cộng hóa trị được gọi là năng lượng điện hóa trị của thành phần đó.

(4) liên kết trong phân tử H2, N2, F2 thuộc loại liên kết cộng hóa trị ko phân cực.

(5) lúc hình thành links cộng hóa trị, các nguyên tử rất có thể góp bình thường 1, 2 hoặc 3 electron để xuất hiện 1,2 hoặc 3 cặp electron dùng chung.

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Ai Đặt Tên Cho Dòng Sông ❤️️ 10 Mẫu Hay, Sơ Đồ Tư Duy Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Số dìm định đúng là


Nguyên tử yếu tắc nào dưới đây có xu thế nhường 2 electron lúc hình thành links hóa học?


N có cấu hình electron nguyên tử là 1s22s22p3. Để đạt được thông số kỹ thuật electron bền chắc thì N có xu thế nhường tuyệt nhận từng nào electron?


mang lại các thông số kỹ thuật electron nguyên tử sau:

X: 1s22s22p6

Y: 1s2

Z: 1s22s22p3

T: 1s22s22p63s23p63d104s2

M: 1s22s22p5

N: 1s22s22p63s23p1

Trong các thông số kỹ thuật trên, số thông số kỹ thuật của nguyên tử là cấu hình electron bền vững?


Nguyên tử nào khi thừa nhận thêm electron cùng với lượng ít nhất thì ion sản xuất thành có thông số kỹ thuật electron của nguyên tử nguyên tố Ar (Z=18)?


những electron hóa trị là


liên kết hydrogen được sinh ra


Sơ đồ dùng nào biểu diễn links hydrogen thân phân tử hydrogen fluoride (HF) với nhau?


hóa học nào sau đây có thể tạo liên kết hydrogen với chủ yếu nó?


phát biểu như thế nào không đúng?


Một phân tử nước hoàn toàn có thể tạo ra bao nhiêu liên kết hydrogen với những phân tử nước khác xung quanh?


links hydrogen và ảnh hưởng van der Waals phần đông làm đổi khác nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của các chất như vậy nào?


phát biểu nào dưới đây không đúng khi nói đến tương tác Van der Waals?


Tại sao ở điều kiện thường H2S (M=34) là chất khí trong lúc H2O (M=18) là chất lỏng?


mang đến kí hiệu tổng quát của một liên kết hydrogen:

*

Trong đó: X, Y là những nguyên tử N, O, F

Liên kết hydrogen càng bền chặt khi


Một lưỡng cực trong thời điểm tạm thời được tạo ra thành khi gồm


tuyên bố nào tiếp sau đây đúng khi đối chiếu hai hóa học C2H5OH cùng CH3-O-CH3?


Cho tía chất C2H5OH, HCOOH, CH3COOH và các giá trị ánh sáng sôi là 118,20C; 78,30C; 100,50C. Hãy bố trí nhiệt độ sôi cân xứng vào đúng từng chất?


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.