*
*
*
*
*
*
*
*

Trường vừa lòng nào tiếp sau đây cho ta biết khi chịu tính năng của lực thiết bị vừa bị biến tấu vừa bị biến hóa chuyển động.

Bạn đang xem: Lực là đại lượng vectơ vì


Vật (1) với (2) đang hoạt động với các tốc độ (v_1) và (v_2) thì chịu những lực chức năng như hình vẽ.


*

Sử dụng nhiều từ thích hợp để điền vào địa điểm trống đến đúng ý nghĩa sâu sắc vật lí:

.... là vì sao làm biến hóa vận tốc của chuyển động.


Dùng nhiều từ phù hợp nhất để điền vào chỗ trống:

Lực là vì sao làm ... Vận tốc của đưa động.


Trên hình mẫu vẽ là lực chức năng lên tía vật theo cùng một tỉ lệ xích như nhau. Trong các sắp xếp theo đồ vật tự sút dần của lực sau đây, thu xếp nào là đúng?


*

Một trang bị đang hoạt động thẳng với vận tốc (v). Ao ước vật chuyển động theo phương cũ và vận động nhanh lên thì ta phải tác dụng một lực thế nào vào vật? nên lựa chọn câu trả lời đúng.

Xem thêm: Cộng, Trừ Các Bài Toán Cộng Trừ, Nhân Chia Lớp 3 Đặt Tính Rồi Tính


Sử dụng hình vẽ dưới (minh họa đến trường hòa hợp kéo gàu nước từ bên dưới giếng lên.) hãy chọn phát biểu chưa thiết yếu xác


*

*

Khi ném một quả bóng lên rất cao (bỏ qua những ma sát), mẫu vẽ nào sau đây mô tả đúng những lực chức năng lên trái bóng.