Bài viết Tương Tác Từ Là Gì? Đường Sức Từ Là Gì? Ứng Dụng Của Từ Trường thuộc chủ đề về Hỏi Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng briz15.com tìm hiểu Tương Tác Từ Là Gì? Đường Sức Từ Là Gì? Ứng Dụng Của Từ Trường trong bài viết hôm nay nha !

Các bạn đang xem nội dung: “Tương Tác Từ Là Gì? Đường Sức Từ Là Gì? Ứng Dụng Của Từ Trường”

Tương Tác Từ Là Gì? Đường Sức Từ Là Gì? Ứng Dụng Của Từ Trường

1. Tương tác từ là gì?

a) Tương tác giữa hai nam châm.

Bạn đang xem: Lực từ là lực tương tác giữa


Từ lâu người ta đã biết những nam châm hút tương tác với nhau : những cực cùng tên của hai nam châm từ đẩy nhau, những cực khác tên hút nhau ( H. 26. một ). Tương tác giữa hai nam châm hút với nhau gọi là tương tác từ.

*

b) Tác dụng của dòng điện lên nam châm.

Tới đầu thế kỉ 19, Ơcxtet, nhà vật lí người Đan Mạch (1777 – 1851), đã phát hiện dòng điện cũng tác dụng lên một kim nam châm đặt sắp nó (H.26.một). thực nghiệm này mang ý nghĩa rất lớn. Nó chứng tỏ rằng chẳng những nam châm tác dụng lên nam châm mà dòng điện cũng mang năng lực tác dụng lên nam châm. Điều đó mang nghĩa là nam châm (từ) và dòng điện (điện) mang mối liên quan với nhau.

*

c) Tác dụng giữa hai dòng điện.

Ta hãy làm thực nghiệm như trên hình 46.3. tự dưng mang dòng điện chạy trong những dây dẫn AB và di chuyển thì những dây dẫn này ở vị trí như những đường rời nét.

Nhưng lúc cho dòng điện chạy qua thì chúng ở vị trí như những đường ngay tắp lự nét trên hình 26.3. Điều đó mang nghĩa là lúc hai dây dẫn mang dòng điện đặt sắp nhau chúng sẽ tương tác với nhau (hai dây dẫn mang hai dòng điện ngược chiều thì đẩy nhau (H.26.3a), hai dòng điện cùng chiều thì hai dây dẫn đó hút nhau (H.26.3b)).

*
Thực nghiệm này chứng tỏ ko phải dòng điện chỉ tính năng lên nam châm từ mà nó còn mang thể tính năng lên một dòng điện khác. Điều đó một lần nữa lại chứng tỏ rằng hiện tượng kỳ lạ từ và hiện tượng kỳ lạ điện mang tương quan với nhau .

d) Khái niệm tương tác từ.

Trước kia người ta nghĩ rằng những hiện tượng điện và hiện tượng từ là những hiện tượng độc lập với nhau, mang bản chất khác hẳn nhau. Nhưng sau thực nghiệm Ơcxtet người ta đã thay đổi quan niệm.

Hện tượng vật lí học cho rằng tương tác giữa nam châm với nam châm, giữa nam châm với dòng điện là mang cùng bản chất. Vì vậy những tương tác nói trên đều được gọi chung là tương tác từ và lực tương tác trong những trường hợp trên được gọi là lực từ.

e) Tương tác điện và tương tác từ.

Hai hạt mang điện sắp nhau thì giữa chúng bao giờ cũng mang tương tác điện nhưng ko phải bao giờ cũng mang tương tác từ. Ta hãy làm thực nghiệm sau đây. Bỏ đoạn dây nối AC trong hình 26.3b để cho dây AB mang dòng điện còn dây di chuyển chỉ mang điện tích đứng yên (H.26.3c). lúc đó ko mang lực từ tác dụng lên dây dẫn.


Điều đó chứng tỏ rằng chỉ lúc cả hai dây dẫn AB và di chuyển cùng mang dòng điện, nghĩa là mang dòng êlectrôn tự do di chuyển trong dây dẫn thì giữa chúng mới mang tương tác từ. Nhiều thực nghiệm chứng tỏ tương tác từ chỉ xảy ra giữa những hạt mang điện di chuyển và ko mang liên quan tới điện trường của những điện tích.

Có thể bạn quan tâm:

2. Khái niệm từ trường

a) Lúc khảo sát tương tác từ giữa hai dòng điện cũng phát sinh câu hỏi tương tác như lúc khảo sát tương tác điện. những dòng điện hay nói đúng mực hơn là những hạt mang điện vận động và di chuyển tương tác với nhau như thế nào ?

Ngày nay người ta nói rằng công dụng từ của dòng điện thứ nhất lên dòng điện thứ hai đặt sắp nó là nhờ một dạng vật chất phân bổ liên tục, sống sót xung quanh dòng điện thứ nhất. Dạng vật chất đó gọ là từ trường. Từ trường luôn luôn gắn ngay tắp lự với dòng điện, cũng như điện trường luôn luôn gắn ngay tắp lự với điện tích.

Tính chất cơ bản của từ trường là nó công dụng lực ( lực từ ) lên dòng điện, lên nam châm hút, hay nói tổng quát là lên những hạt mang điện vận động và di chuyển trong nó. Dựa vào đặc thù này mà người ta phân biệt được sự mang mặt của từ trường và khảo sát những đặc trưng của nó.

Dựa vào những điều vừa nói ta mang thể vấn đáp câu hỏi nêu ở trên như sau : dòng điện thứ hai đặt trong từ trường của dòng điện thứ nhất và từ trường này đã tính năng lực từ lên dòng điện thứ hai

Từ trường của dòng điện thứ hai cũng công dụng lên dòng điện thứ nhất, vì dòng điện thứ nhất đặt trong từ trường của nó .

b) Nguồn gốc gây ra từ trường của dòng điện là những hạt mang điện vận động và di chuyển. Từ trường của nam châm từ cũng mang cùng nguồn gốc như trên .

c) Từ trường là dạng vật chất tồn tại xung quanh hạt mang điện di chuyển và tác dụng lực từ lên hạt mang điện khác di chuyển trong đó.

Điện tích đứng yên là nguồn gốc của điện trường tĩnh. những điện tích chuyển dời vừa là nguồn gốc của điện trường vừa là nguồn gốc của từ trường .

d) Cảm ứng từ. Cảm ứng từ là đại lượng vectơ. lúc nam châm thử tọa lạc cân bằng ở những điểm khác nhau trong từ trường thì nói chung nó định hướng khác nhau.

Điều đó gọi ý ta coi: Phương của vectơ cảm ứng từ tại một điểm trùng với trục của nam châm thử, còn chiều của vectơ cảm ứng từ là chiều từ cực nam sang cực bắc của nam châm thử tọa lạc cân bằng tại điểm đó.

3. Đường sức từ

Một trong những chiêu thức miêu tả từ trường một cách trực quan, đơn cử, là chiêu thức hình học. Phương pháp đó được rút ra từ sự quan sát tính năng của từ trường lên nam châm từ thử và sự xu thế của nam châm hút thử trong từ trường.


Một nam châm từ thử là một kim nam châm từ nhỏ và ngắn mang thể quay tự do xung quanh một đường thẳng, ví dụ điển hình kim nam châm hút trong la bàn hay đơn thuần hơn là một kim nam châm từ nhỏ được treo bằng một sợi chỉ ko xoắn. thực nghiệm ( H. 26.5 ).

Đặt lần lượt 1 số ít nam châm từ thử tại cùng một điểm sắp một nam châm từ thẳng và ghi lại vị trí xu thế của những nam châm hút thử sau lúc đã tọa lạc cân đối. thực nghiệm cho biết ở một điểm nhất định, bất kể một nam châm hút thử nào tọa lạc cân đối tại đó cũng đều khuynh hướng như nhau.

*

– Đặt một nam châm hút thử ở nhiều điểm khác nhau sắp một nam châm hút thẳng, ta nhận thấy nam châm từ thử khuynh hướng khác nhau ( H. 26.5 ). Nếu quan sát sự khuynh hướng của nam châm từ thử đặt ở những điểm rất sắp nhau thì ta thấy rằng hướng của nó ở những điểm đó cũng sắp giống nhau.

Từ nhận xét đó ta thấy rằng trong từ trường ta mang thể vẽ được những đường cong sao cho tại bất kể điểm nào trên đường cong trục của nam châm từ thử cân đối cũng tiếp tuyến với đường cong đấy, ví dụ điển hình đường cong NABCS trên hình 26.5 .

Ngoài ra nếu nhắm những vị trí của nam châm hút thử đặt tại nhiều điểm khác nhau trên cùng một đường cong vẽ được như trên thì sự xu thế của nam châm hút thử đều theo một trật tự nhất định. Chẳng hạn hình 26.5 a ) nếu chuyển dời theo chiều NABCS trên đường cong đó thì khi nào ta cũng đi từ cực nam sang cực bắc của nam châm từ thử.

Những đường cong vẽ được như trên còn mang chiều xác lập. Ta quy ước chiều của đường cong vẽ được là chiều từ cực nam sang cực bắc của nam châm từ thử đặt cân đối tại bất kỳ điểm nào trên đường cong.

Ta gọi những đường cong vẽ được như vừa nói trên (kể cả chiều) là những đường sức từ.

Vậy ta hiểu rõ những đường sức từ là đường cong mà tiếp tuyến với nó ở mỗi điêm trùng vời trục nam châm từ thử tại đó .những đường sức là những đường cong kín.

Đối với từ trường của một nam châm hút những đường sức từ bao giở cũng đi ra từ cực bắc và đi vào ở cực nam của nam châm từ đó.

Tại bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng mang thể vẽ một và chỉ một đường sức từ qua điểm đó, những đường sức từ ko cắt nhau.

Nơi nào cảm ứng từ lớn hơn thì những đường sức từ ở đó vẽ mau hơn ( dày hơn ), nơi nào cảm ứng từ nhỏ hơn thì những đường sức từ ở đó vẽ thưa hơn.

*

c. Từ phổ

Rắc mạt sắt lên một tấm bìa cứng và đặt tấm bìa trên một nam châm hút. gõ nhẹ tấm bìa ta thấy những mạt sắt tự sắp xếp lại thành những đoạn đường cong xác lập. Hình ảnh được tạo bởi những mạt sắt gọi là từ phổ của từ trường đang xét. Những “ đường cong mạt sắt ” cho ta hình ảnh những đường sức từ.

Dựa vào từ phổ thu được ta mang thể biết sắp đúng về dạng và sự phân bổ những đường sức từ của từ trường .những hình 26.7 và 26.8 là từ phổ của một nam châm từ hình móng ngựa.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Về Mắt Lớp 9 : Máy Ảnh Và Mắt, Chuyên Đề Vật Lý 9: Máy Ảnh Và Mắt


Mọi Người Cũng Xem Đặt thuốc phụ khoa bao lâu thì quan hệ được? Lưu ý khi đặt thuốc phụ khoa • Hello Bacsi

Trong trường hợp từ trường đều những đường sức từ là những đường thẳng song song cách đều nhau.

Nhìn vào từ phổ của nam châm hút hình móng ngựa ta mang thể phán đoán rằng từ trường trong khoanh vùng phạm vi đủ nhỏ ở khoảng chừng giữa hai cực nam châm từ là từ trường đều. những thực nghiệm đúng chuẩn đã xác nhận điều đó

*

Các câu hỏi về khái niệm tương tác từ

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Tương Tác Từ Là Gì? Đường Sức Từ Là Gì? Ứng Dụng Của Từ Trường hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha Hình Ảnh Về Thế nào là tương tác từTương Tác Từ Là Gì? Đường Sức Từ Là Gì? Ứng Dụng Của Từ Trường

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Tương Tác Từ Là Gì? Đường Sức Từ Là Gì? Ứng Dụng Của Từ Trường

Tra cứu thêm dữ liệu, tại WikiPedia


Cụm từ tìm kiếm:

tương tác từ là gì, thế nào là tương tác từ, tương tác từ, tương tác từ là, khái niệm tương tác từ, ví dụ về tương tác từ, lực tương tác từ là gì, tương tác từ là tương tác giữa, tuong tac tu la gi, tương tác từ là tương tác, tuong tac tu, lực tương tác từ, tương tác từ la gì lớp 11, định nghĩa tương tác từ, tương tác từ là j, tương tác giữa nam châm và dòng điện, các loại tương tác từ, tương tác từ xảy ra khi, từ trường tương tác với, nguồn gốc của tương tác từ,

từ là gì, tương tác giữa nam châm với hạt mang điện, nêu các tương tác từ, tương tác giữa nam châm với dòng điện là, tương tác nào là tương tác từ, tương tác giữa dòng điện và nam châm, tương tác từ là lực tương tác giữa, nêu các loại tương tác từ, các tương tác từ, tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ, lực tương tác giữa nam châm với nam châm được gọi là, lực tương tác giữa nam châm và dòng điện, tương tác từ là tương tác xảy ra giữa,

lực tương tác giữa nam châm và dòng điện gọi là, trường hợp nào là tương tác từ, có những loại tương tác từ nào, tương tác từ là tương tác giữa:, tương tác từ là:, tương tác giữa nam châm và dòng điện là, lực từ là lực tương tác, lực từ là tương tác, sự tương tác từ là sự tương tác, tương tác giữa dòng điện với dòng điện, lực từ là lực tương tác gì, tương tác giữa hai nam châm, từ là lực tương tác, tương tác từ xảy ra khi nào, tương tác, từ từ, trường hợp tương tác từ