*

*

kim chỉ nan Vật lý 10: bài bác 6. Tính tương đối của gửi động, công thức cộng vận tốc

I. TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG

1. Tính tương đối của quỹ đạo  

Hình dạng quỹ đạo của vận động trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau – quỹ đạo có tính tương đối.

Bạn đang xem: Lý 10 bài 6

*

2. Tính tương đối của vận tốc  

Vận tốc của vật vận động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối.

II. CÔNG THỨC TÍNH VẬN TỐC

1. Hệ quy chiếu đứng yên cùng hệ quy chiếu chuyển động 

Hệ quy chiếu (xOy) gắn với bờ coi như hệ quy chiếu đứng yên.

*

Hệ quy chiếu (x′Oy′) đính thêm với đồ gia dụng trôi theo dòng nước là hệ quy chiếu chuyển động.

Xem thêm: Nghệ Thuật Của Câu Nhất Thì Nhì Thục ', Câu Hỏi Của Peashooter

*

2. Phương pháp cộng tốc độ

a) Trường đúng theo các vận tốc cùng phương cùng chiều

*

*

Trong đó:

 

*
: vận tốc thuyền so với bờ (vận tốc tuyệt đối)

*
: gia tốc thuyền so với nước (vận tốc tương đối)

*
 : gia tốc nước so với bờ (vận tốc kéo theo)

*

Trong đó: tiên phong hàng đầu ứng với vật chuyển động; số 2 ứng với hệ quy chiếu đưa động; số 3 ứng cùng với hệ quy chiếu đứng yên.

b) ngôi trường hợp tốc độ tương đối thuộc phương, trái chiều với vận tốc kéo theo

*

Công thức cộng vận tốc:

*