Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Cho biết ý nghĩa của cách làm hóa học Ca(OH)2 (trả lời các ý sau):

- những nguyên tố nào tạo ra chất.

Bạn đang xem: M của ca oh 2

- Số nguyên tử của từng nguyên tố trong 1 phân tử chất.

- Phân tử khối của chất.

Giúp mình với nha!!! 

*

- bởi vì 3 yếu tắc hóa học chế tạo thành : Ca,O,H

- có 1 nguyên tử Ca , 2 nguyên tử O , 2 nguyên tử H

- PTKCa(OH)2= 40+16x2+1x2 = 40+32+2=74đvC

 

 


*

CTHH Ca(OH)2 cho biết:

- các nguyên tố tạo ra chất: Ca, O, H.

- Một phân tử Ca(OH)2 gồm: 1 nguyên tử Ca, 2 nguyên tử O và 2 nguyên tử H

- PTKCa(OH)2 = 40 + 16 x 2 + 1 x 2 = 74 (đvC)


*

Cho những ý sau:

(1) Na2O vì 2 thành phần Na và O chế tác thành.

(2) vào phân tử Na2O tất cả 2 Na và 1 O.

(3) trong phân tử Na2O có một Na và 2 O.

(4) Phân tử khối của Na2O bằng 62 đvC

Những ý đúng lúc nói về ý nghĩa sâu sắc công thức hóa học của sodium oxide Na2O là: (Cho biết mãng cầu = 23; O = 16)


Hãy chỉ ra chất nào là đối chọi chất, thích hợp chất trong những chất sau với lập công thức hoá học cùng tính phân tử khối của chất đó:

-Khí clo bởi vì nguyên tố clo tạo nên nên, phân tử gồm 2 nguyên tử clo links nhau.

-Khí ozon vị nguyên tố oxi chế tạo nên, phân tử tất cả 3  nguyên tố oxi liên kết nhau

Giúp mình nha
Câu 1: Ý nghĩa của công thức hóa học tập CO2 là:

A. Phân tử được kết cấu với 2 nguyên tố là cacbon cùng oxi.

B. Trong một phân tử tất cả chứa 1 nguyên tử C với 2 nguyên tử O.

C. Phân tử khối của CO2 là 44 đvC.

D. Cả tía đáp án trên.

Câu 2: Metan là thành phần thiết yếu có trong khí thiên nhiên. Trong một phân tử metan có một nguyên tử cacbon và 4 nguyên tử hiđro. Bí quyết hóa học của metan là

A. CH4. B. C4H. C. CH4. D. CH.

Câu 3: Viết phương pháp hóa học của các chất sau:

a) bạc clorua, biết trong phân tử bạc clorua có một nguyên tử bội nghĩa và 1 nguyên tử clo.

b) Natri suntat, biết trong phân tử natri sunfat có 2 nguyên tử natri, 1 nguyên tử lưu huỳnh và 4 nguyên tử O.

c) Nitơ, biết trong phân tử nitơ bao gồm 2 nguyên tử nitơ.

d) Bari oxit, biết vào phân tử bari oxit có một nguyên tử bari với 1 nguyên tử oxi.

Câu 4: cho những công thức chất hóa học sau đây: NO2, NO, N2O5, Ag, O2, HNO3, HCl, Cl2.

a) cho biết thêm chất như thế nào là đối chọi chất, hóa học nào là hòa hợp chất.

b) xác minh phân tử khối của các chất đó.

Xem thêm: 2010 Năm Con Gì, Là Năm Con Gì ? Hợp Với Tuổi Nào, Màu Nào?

Câu 5: cho biết ý nghĩa sâu sắc của những công thức chất hóa học sau đây: SO3, F2, H2SO4. 

Câu 6: rành mạch sự khác hoàn toàn giữa hai biện pháp viết 2O với O2.

Câu 7: Hợp hóa học A cùng B đều khiến cho từ C với H. Tỉ lệ trọng lượng giữa C với H vào A và B đông đảo là 80% : 20%. Hỏi A với B có thể là nhì chất khác biệt không? trên sao? AI CÓ THỂ GIÚP MÌNH ĐC KO