Thông tin danh sách những xã, phường, quận, huyện trực trực thuộc TP Đà nẵng update mới nhất. Đơn vị hành chính, mã xã, mã thị trấn, mã phường, mã quận/huyện trực thuộc TP đã nẵng năm 2020.

Bạn đang xem: Mã thành phố đà nẵng


Tp Đà Nẵng gồm bao gồm 6 quận, 2 thị xã (Quận Hải Châu là quận trung tâm), cùng 56 đơn vị hành chính trong số ấy có 45 phường cùng 11 xã.


Danh sách quận/huyện, đơn vị hành gan dạ thuộc TP Đà Nẵng

SttMã quận, huyệnTên quận, huyệnHành chính
101Quận Hải Châu13 phường
202Quận Thanh Khê10 phường
303Quận tô Trà7 phường
404Quận tử vi ngũ hành Sơn4 phường
505Quận Liên Chiểu5 phường
606Huyện Hòa Vang11 xã
707Quận Cẩm Lệ6 phường
808Huyện Hoàng Sa 

Bản vật thành phố Đà Nẵng

*

 

Danh sách những đơn vị hành chính phường, buôn bản trực trực thuộc quận, huyện TP Đà Nẵng.

Danh sách các phường trực thuộc quận Hải Châu

1. Phường Bình Hiên (Mã phường: 20251)

2. Phường Bình Thuận (Mã phường: 20254)

3. Phường Hải Châu 1 (Mã phường: 20236)

4. Phường Hải Châu 2 (Mã phường: 20239)

5. Phường Hòa cưng cửng Bắc (Mã phường: 20257)

6. Phường Hòa Cường nam giới (Mã phường: 20258)

7. Phường hạnh phúc Đông (Mã phường: 20246)

8. Phường hòa thuận Tây (Mã phường: 20245)

9. Phường phái mạnh Dương (Mã phường: 20248)

10. Phường Phước Ninh (Mã phường: 20242)

11. Phường Thạch Thang (Mã phường: 20233)

12. Phường Thạnh Bình (Mã phường: 20227)

13. Phường Thuận Phước (Mã phường: 20230)

Danh sách các phường nằm trong quận Thanh Khê

1. Phường An Khê (Mã phường: 20224)

2. Phường chủ yếu Gián (Mã phường: 20215)

3. Phường Hòa Khê (Mã phường: 20225)

4. Phường Tam Thuận (Mã phường: 20203)

5. Phường Tân bao gồm (Mã phường: 20212)

6. Phường Thạc loại gián (Mã phường: 20221)

7. Phường Thanh Khê Đông (Mã phường: 20207)

8. Phường Thanh Khê Tây (Mã phường: 20206)

9. Phường Vĩnh Trung (Mã phường: 20218)

10. Phường Xuân Hà (Mã phường: 20209)

Danh sách các phường trực thuộc quận sơn Trà

1. Phường An Hải Bắc (Mã phường: 20272)

2. Phường An Hải Đông (Mã phường: 20281)

3. Phường An Hải Tây (Mã phường: 20278)

4. Phường Mân Thái (Mã phường: 20269)

5. Phường nại Hiên Đông (Mã phường: 20266)

6. Phường Phước Mỹ (Mã phường: 20275)

7. Phường Thọ quang đãng (Mã phường: 20263)

Danh sách những phường trực thuộc quận tử vi ngũ hành Sơn

1. Phường Hòa Hải (Mã phường: 20290)

2. Phường Hòa Quý (Mã phường: 20287)

3. Phường Khuê Mỹ (Mã phường: 20285)

4. Phường Mỹ An (Mã phường: 20284)

Danh sách những phường nằm trong quận Liên Chiểu

1. Phường Hòa Hiệp Bắc (Mã phường: 20194)

2. Phường Hòa Hiệp nam giới (Mã phường: 20195)

3. Phường Hòa Khánh Bắc (Mã phường: 20197)

4. Phường Hòa Khánh phái nam (Mã phường: 20198)

5. Phường Hòa Minh (Mã phường: 20200)

Danh sách các xã, thị xã thuộc huyện Hòa Vang

1.Xã Hòa Bắc (Mã xã: 20293)

2. Làng mạc Hòa Châu (Mã xã: 20323)

3. Thôn Hòa Khương (Mã xã: 20332)

4. Làng Hòa Liên (Mã xã: 20296)

5. Xóm Hòa Nhơn (Mã xã: 20308)

6. Làng mạc Hòa Ninh (Mã xã: 20299)

7. Xóm Hòa Phong (Mã xã: 20320)

8. Buôn bản Hòa Phú (Mã xã: 20317)

9. Làng Hòa Phước (Mã xã: 20329)

10. Xã Hòa đánh (Mã xã: 20302)

11. Xã Hòa Tiến (Mã xã: 20326)

Danh sách các phường trực thuộc quận Cẩm Lệ

1. Phường Hòa An (Mã phường: 20306)

2. Phường Hòa vạc (Mã phường: 20305)

3. Phường Hòa lâu Đông (Mã phường: 20312)

4. Phường Hòa thọ Tây (Mã phường: 20311)

5.

Xem thêm: Tập Hợp Toán 10 Bài 2: Tập Hợp, Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Bài 2: Tập Hợp

Phường Hòa Xuân (Mã phường: 20314)

6. Phường Khuê Trung (Mã phường: 20260)