Tóm tắt lý thuyết vị trí tương đối giữa mặt ước và khía cạnh phẳng trong hình học tập Oxyz, bài xích tập trắc nghiệm được bố trí theo hướng dẫn giải bỏ ra tiết.

Cho mặt cầu

 

*
. Vai trung phong
*

*

Tâm

*
lấy hệ số
*
 chia mang lại -2

*

Cho khía cạnh phẳng

*

Để xét vị trí kha khá giữa phương diện phẳng và mặt cầu. Họ tính khoảng cách từ tâm mong đến phương diện phẳng với so sánh khoảng cách đó với bán kính

*

Trường hòa hợp 1: phương diện phẳng giảm mặt cầu

*

*

Mặt phẳng cắt mặt mong theo giao đường là hình tròn trụ có tâm H và nửa đường kính r

H là hình chiếu vuông góc của trung tâm I cùng bề mặt phẳng (P)

cách thức tìm hình chiều vuôn góc của 1 điểm trên mặt phẳng

*

Công thức contact bán kính mặt cầu và mặt đường tròn giao đường

*

Chú ý:

Đường tròn giao tuyến lớn nhất : phương diện phẳng cắt đôi mặt cầu, tâm cầu I thuộc phương diện phẳng (P)

Đường tròn giao tuyến nhỏ nhất :

*
 lớn nhất

Trường vừa lòng 2: khía cạnh phẳng xúc tiếp mặt ước

*

*

Mặt phẳng (P) tiếp xúc mặt mong (S): khía cạnh phẳng (P) là tiếp diện của mặt cầu

Điểm xúc tiếp H của mặt mong và khía cạnh phẳng là tọa độ hình chiếu của mặt cầu và phương diện phẳng