Tìm Em Câu Ví Sông Lam Lời Bài Hát

Tìm Em Câu Ví Sông Lam Cover

Tìm Em Câu Ví Sông Lam - Ngocdat.guitar

Tìm Em Câu Ví Sông Lam

Tác giả: Ngô Sỹ Ngọc

Một chiều bên dòng sông Lam

Anh gọi em cô gái lái đò

Chuyến đò chiều

anh đưa sang sông

Anh thầm thương cô gái lái đò…

Ngày ngày anh sang thăm em

Nhà em bên lở anh ở bên bồi

Câu đợi câu chờ

đôi ta thương nhau

Trên dòng sông

in bóng trăng thề…

Một câu ví anh trao

nữa câu ví em thương

Củ sắn củ khoai

mồ hôi chát mặn

Thương anh rồi

nhớ đợi nghe anh

Cứ chiều về cánh

cò lội bên sông

Cô lái đò xưa

nay tròn mười tám…

Bao năm tháng trôi qua

bao mùa xuân chờ đợi

Răng anh không về

năm tháng đợi chờ mong

Răng anh nỏ về, nỏ về bên em.

Ơi câu ví anh trao!

Mùa xuân anh trở lại

Em sang sông lấy chồng

bỏ mặc bến đò xưa

Quên câu thương câu chờ

lỡ hẹn người ơi…

Nắng chiều về

sáo diều gọi trăng lên

Tiếng hò gọi em

cô gái đò ngày ấy…

Anh nhớ cùng em

trên con đê nhỏ

Trên cánh đồng

tôm cá còn thương nhau

Anh trở về tìm lại đò xưa…

*** Một câu ví anh trao

nữa câu ví em thương

Củ sắn củ khoai

mồ hôi chát mặn

Thương anh rồi

nhớ đợi nghe anh

Cứ chiều về cánh

cò lội bên sông

Cô lái đò xưa

nay tròn mười tám…

Bao năm tháng trôi qua

bao mùa xuân chờ đợi

Răng anh không về

năm tháng đợi chờ mong

Răng anh nỏ về, nỏ về bên em.

Ơi câu ví anh trao!

Mùa xuân anh trở lại

Em sang sông lấy chồng

bỏ mặc bến đò xưa

Quên câu thương câu chờ

lỡ hẹn người ơi…

Nắng chiều về

sáo diều gọi trăng lên

Tiếng hò gọi em

cô gái đò ngày ấy…

Anh nhớ cùng em

trên con đê nhỏ

Trên cánh đồng

tôm cá còn thương nhau

Anh trở về tìm lại đò xưa…

Núi Hồng ơi!

Trách chi đò lỡ duyên tình

Nợ duyên đứt gánh…

nên anh đi tìm….

câu ví… sông Lam…

*

Tìm Em Câu Ví Sông Lam Cover

Tìm Em Câu Ví Sông Lam - Ngocdat.guitar

ảnh: 1

*

Tìm Em Câu Ví Sông Lam Cover

Tìm Em Câu Ví Sông Lam - Ngocdat.guitar

ảnh: 2

*

Tìm Em Câu Ví Sông Lam Cover

Tìm Em Câu Ví Sông Lam - Ngocdat.guitar

ảnh: 3

*

Tìm Em Câu Ví Sông Lam Cover

Tìm Em Câu Ví Sông Lam - Ngocdat.guitar

ảnh: 4

*

Tìm Em Câu Ví Sông Lam Cover

Tìm Em Câu Ví Sông Lam - Ngocdat.guitar

ảnh: 5

*

Tìm Em Câu Ví Sông Lam Cover

Tìm Em Câu Ví Sông Lam - Ngocdat.guitar

ảnh: 6

*


Thẻ: Tìm Em Câu Ví Sông Lam Cover, Tìm Em Câu Ví Sông Lam Ngocdat.guitar, tìm em câu ví sông lam lời bài hát