Một con lắc đơn giao động với phương trình (s = 2cos 2pi tleft( cm ight)) (t tính bằng giây). Tần số giao động của nhỏ lắc là
Bạn đang xem: Một con lắc đơn dao động theo phương trình

*
*
*
*
*
*
*
*

Một bé lắc 1-1 chiều dài l dao động điều hòa tại địa điểm có tốc độ trọng ngôi trường g. Chu kỳ giao động của con lắc được tính:


Một nhỏ lắc đối chọi gồm trái cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu tua dây mềm, nhẹ, ko dãn, lâu năm 64cm. Bé lắc giao động điều hòa tại địa điểm có tốc độ trọng trường g. Mang g = π2 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là :


Tại thuộc một chỗ trên Trái Đất, bé lắc 1-1 có chiều lâu năm l dao động điều hòa với chu kì (2s), bé lắc đối chọi có chiều nhiều năm (2l) dao động điều hòa với chu kì:


Tại một khu vực xác định, hai con lắc đối kháng có độ lâu năm l1 với l2, xấp xỉ điều hoà cùng với tần số tương xứng f1 với f2. Tỉ số (fracf_1f_2) bằng:


Con lắc đối chọi có chiều lâu năm dây treo là l = 1 m thực hiện 10 xê dịch mất 20s. đem π = 3,14 . Gia tốc trọng ngôi trường tại điểm đặt con lắc là:


Tại thuộc một khu vực trên Trái Đất, hai nhỏ lắc solo có chiều dài l1, l2 cùng với chu kỳ dao động riêng theo thứ tự là T1 = 0,3 s và T2 = 0,4 s. Chu kỳ xấp xỉ riêng của nhỏ lắc thứ tía có chiều lâu năm l3 = l1 + l2 là:


Con lắc đơn có chiều nhiều năm (ell ), vào khoảng thời hạn (Delta )t tiến hành được 40 dao động. Ví như tăng chiều lâu năm dây của dây có thêm 19 cm, thì cũng vào khoảng thời gian trên bé lắc chỉ triển khai được 36 dao động. Chiều dài lúc đầu của con lắc là:


Con rung lắc đơn xấp xỉ điều hòa với phương trình (s = cos (2t + 0,69) mcm), t tính theo đơn vị giây. Lúc t = 0,135s thì pha dao động là:


Một bé lắc đối kháng đang giao động điều hòa với biên độ góc bởi (9^0) dưới tính năng của trọng lực. Ở thời khắc (t_0), vật bé dại của nhỏ lắc gồm li độ góc cùng li độ cong thứu tự là (4,5^0) và (2,5 pi cm). Rước (g = 10 m/s^2). Vận tốc của trang bị ở thời điểm (t_0)bằng


Một nhỏ lắc solo đang giao động điều hòa cùng với biên độ góc 5o. Khi thiết bị nặng đi qua vị trí cân đối thì tín đồ ta cố định điểm ở vị trí chính giữa của dây treo, tiếp đến vật liên tục dao động cân bằng với biên độ góc α0. Giá trị của α0 bằng:


Cho một cỗ thí nghiệm khảo sát dao cồn của nhỏ lắc đối kháng như hình bên. Tên những thiết bị trong bộ thí nghiệm đó là:


*

Trong bài thực hành đo tốc độ trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm, một học sinh đo được chiều dài của con lắc đơn l = 800 ± 1 (mm) thì chu kỳ xấp xỉ là T = 1,78 ± 0,02 (s). Rước π = 3,14. Vận tốc trọng ngôi trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm kia là:


Con lắc đơn xấp xỉ điều hòa có s0= 4cm, tại khu vực có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Biết chiều dài của dây làl= 1m. Hãy viết phương trình xê dịch biết dịp t = 0 vật trải qua vị trí cân đối theo chiều dương?


Một con lắc đơn giao động với biên độ góc α0 = 0,1 rad tất cả chu kì xấp xỉ T = 1s. Chọn gốc tọa độ là vị trí cân nặng bằng, khi vật bắt đầu chuyển cồn vật trải qua vị trí thăng bằng theo chiều âm. Phương trình xấp xỉ của nhỏ lắc là:


Một nhỏ lắc đơn dao động điều hòa gồm chu kì giao động T = 2s. Mang g = 10m/s2, π2=10. Viết phương trình xê dịch của bé lắc hiểu được tại thời khắc ban đầu, vật có li độ góc (alpha = 0,05ra md) và vận tốc v = 15,7 cm/s.


Một gai dây nhẹ, ko dãn, dài $100cm$ được buộc chặt vào nhì điểm cố định và thắt chặt $A$ cùng $B$ bên trên một đường thẳng nằm ngang bí quyết nhau $60cm$. Một phân tử cườm nhỏ, nặng, được xâu vào dây và rất có thể trượt ko ma tiếp giáp dọc theo dây. Lúc đầu hạt cườm đứng yên tại vị trí cân bằng. Kéo phân tử cườm lệch ngoài vị trí thăng bằng một đoạn nhỏ rồi buông nhẹ cho nó xê dịch điều hòa trong phương diện phẳng vuông góc với $AB$ và bỏ qua mất sức cản của ko khí. Phân tử cườm giao động với tần số góc có mức giá trị gần giá trị nào sau đây nhất?


Ở một khu vực trên Trái Đất, hai bé lắc đối kháng có cùng chiều lâu năm đang dao động điều hòa với cùng biên độ. Call (m_1,F_1) với (m_2,F_2) theo lần lượt là khối lượng, độ to lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và bé lắc sản phẩm hai. Biết (m_1 + m_2 = 1,2) kg với (2F_2 = 3F_1). Cực hiếm của m1 là


Một học sinh thực hiện nay thí nghiệm khảo sát tác động của chiều dài bé lắc đơn với chu kì xấp xỉ kiểm hội chứng chu kì dao động. Từ hiệu quả thí nghiệm, học viên này vẽ đồ dùng thị biểu diễn sự phụ thuộc vào của (T^2)vào chiều nhiều năm (l)) của bé lắc như hình vẽ. Góc ( malpha ) đo được trên hình bởi 76,10. Lấy (pi approx 3,14). Theo hiệu quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng ngôi trường tại địa điểm làm phân tách là


*

Một con lắc đối kháng có chiều lâu năm 1 m, được treo tại nơi có vận tốc trọng trường(g = pi ^2) m/s2. Giữ lại vật bé dại của con lắc ở phần có li độ góc ( - 9^0) rồi thả nhẹ . Bỏ lỡ lực cản của không khí. Bé lắc đơn giao động điều hòa. Lựa chọn gốc thời hạn (t = 0) là lúc vật nhỏ dại của con lắc hoạt động chậm dần dần qua vị trí bao gồm li độ góc ( - 4,5^0). Phương trình giao động của thứ là


Trong thời hạn ∆t, một bé lắc solo có chiều nhiều năm l thực hiện được 10 giao động điều hoà. Nếu tăng chiều dài thêm 36cm thì vẫn trong thời hạn ∆t nó triển khai được 8 dao động điều hoà. Chiều lâu năm l có mức giá trị là


Một nhỏ lắc 1-1 có chiều nhiều năm (50 cm) dao động điều hòa trên nơi bao gồm (g = 9,8;;dfracms^2) cùng với biên độ góc (alpha _0). Thời hạn ngắn nhất đồ dùng đi từ vị trí biên dương mang đến vị trí tất cả li độ góc (alpha = dfracalpha _0sqrt 2 ) gần cực hiếm nào nhất sau đây?


Hai con lắc đơn có chiều lâu năm (l_1) và (l_2) dao động ổn định tại cùng một nơi có chu kì xê dịch lần lượt là (T_1) với (T_2). Biết tại địa điểm này, nếu bé lắc tất cả chiều nhiều năm (ell _1 + ell _2) thì giao động với chu kì 1,0s; nếu con lắc gồm chiều dài (ell _2-ell _1) thì giao động với chu kì 0,53s. Quý hiếm của (T_1) cùng (T_2) là
Xem thêm: Thiên An Bật Khóc, Lần Đầu Trải Lòng Sau Sóng Gió Tình Ái Với Jack

Đề thi trung học phổ thông QG - 2020

Một bé lắc đơn có chiều dài 81 centimet đang xê dịch điều hòa cùng với biên độ góc (8^0) tại nơi có (g = 9,87m/s^2,,(pi ^2 approx 9,87)). Chọn t = 0 khi vật nhỏ dại của nhỏ lắc tại phần biên. Quãng đường vật nhỏ dại đi được vào khoảng thời gian từ t = 0 cho t = 1,2 s là


Phát biểu nào dưới đây đúng nhất khi nói tới dao rượu cồn của một bé lắc đối kháng trong ngôi trường hợp bỏ lỡ lực cản của môi trường?