Một electron dịch rời được một đoạn đường 1 cm, dọc theo đường sức, dưới tính năng của lực điện trong một điện trường đều phải sở hữu cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực điện có giá trị nào tiếp sau đây ?
Bạn đang xem: Một điện tích q di chuyển trong điện trường đều

Khi điện tích dich gửi dọc theo một mặt đường sức trong một điện trường đều, nếu quãng đường dịch rời tăng 2 lần thì công của lực năng lượng điện trường


Công của lực năng lượng điện trường dịch rời một điện tích 10 mC tuy vậy song với những đường sức trong một điện trường các với quãng đường 10 cm là 1 trong J. Độ béo cường độ điện trường kia là


Một electron bay từ phiên bản dương sang bạn dạng âm trong điện trường mọi của một tụ điện phẳng, theo một con đường thẳng MN dài 2 cm, tất cả phương làm cho với phương mặt đường sức năng lượng điện một góc 60o. Biết độ mạnh điện trường trong tụ năng lượng điện là 1000 V/m. Công của lực điện trong dịch chuyển này là từng nào ?


Di gửi một năng lượng điện q > 0 từ bỏ điểm M đến điểm N trong một điện trường. Công UMN của lực năng lượng điện càng mập nếu


Khi năng lượng điện tích dịch chuyển trong điện trường phần nhiều theo chiều mặt đường sức thì nó nhận ra một công 10 J. Khi di chuyển tạo cùng với chiều đường sức 60o trên thuộc độ lâu năm quãng mặt đường thì nó cảm nhận một công là


Bắn một electron với gia tốc đầu rất nhỏ vào một năng lượng điện trường rất nhiều giữa hai bản kim loại phẳng theo phương tuy nhiên song với các đường sức năng lượng điện (hình B.1). Electron được tăng tốc trong điện trường. Thoát khỏi điện trường, nó có gia tốc bằng 107 m/s. Tính hiệu điện thay giữa UAB giữa hai bản. Điện tích của electron -1,6.10-19 C. Khối lượng của electron là 9,1.10-31 kg.

*


Cho tía điểm M, N, p. Trong một năng lượng điện trường đều. MN = 1 cm, NP = 3 cm, UMN = 1 V, UMP = 2 V. Hotline cường độ điện trường tại M, N, p là EM, EN, EP. Chọn giải pháp đúng.


Một electron (-e = -1,6.10-19 C) cất cánh từ điểm M đến điểm N trong một điện trường, thân hai điểm gồm hiệu điện thay UMN = 100 V. Công cơ mà lực điện có mặt sẽ là:


Cho điện tích q = +10-8 C di chuyển giữa 2 điểm thắt chặt và cố định trong một điện trường hầu hết thì công của lực điện trường là 60 mJ. Trường hợp một điện năng lượng điện q’ = + 4.10-9 C dịch chuyển giữa hai đặc điểm đó thì công của lực năng lượng điện trường khi đó là


Công của lực điện trường dịch rời quãng đường 1 m một năng lượng điện 10 μC vuông góc với các đường sức điện trong một năng lượng điện trường đa số cường độ 106 V/m là


Thả một ion dương cho vận động không gia tốc đầu xuất phát từ một điểm bất kỳ trong một năng lượng điện trường bởi vì hai điện tích điểm dương tạo ra. Ion đó sẽ chuyển động
Xem thêm: Biết Trọng Lượng Riêng Của Rượu Ở ((0^0)C ) Là (800Kg/(M^3) )

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam