*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuật giờ đồng hồ anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Một hòa hợp chất gồm phân tử có 2 nguyên tử thành phần X links với nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần.

Bạn đang xem: Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử

a) Tính phân tử khối của thích hợp chất

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên với kí hiệu củ nhân tố (xem bảng 1 trang 42)

AI BIẾT GIÚP MINH` NHA M` CÓ ĐỌC Ở TRÊN MẠNG NHƯNG KHÔNG HIỂU LẮM GIÚP NHA MẤY AE, AI LÀ ĐC TICK LUN~~~


*

*

a, theo bai ra

2XO/H2=31=> 2XO/2=31=z> 2XO = 31x2 = 62 (dvC)

vay ....

b, ta co: 2XO=62

=> 2.X + 16.1 = 62

=> 2X = 62-16 = 46

=> X = 23 (Natri)

vay ....


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!

phân tử một đúng theo chất tất cả nguyên tử yếu tắc Y liên kết với hai nguyên tử Oxi . Yếu tố Oxi chiếm 50% về cân nặng của phù hợp chất

a)tính phhan tử khối của hòa hợp chất?

b)tính nguyên tử khối và cho biết thêm kí hiệu hóa học của nguyên tố Y ?

c)phân tử hợp hóa học nặng bằng nguyên tử yếu tố nào?

bn nào góp mik vs , giả dụ bn k bik câu c) thì khỏi có tác dụng cũng được ,nếu bik thì bn góp mik luôn luôn nha!


Hợp chất khiến cho bởi 1 nguyên tử nguyên tố Y link với 2 nguyên tử O.

Do vậy phù hợp chất tất cả dạng:YO2

MYO2=Y+16.2=Y+32MYO2=Y+16.2=Y+32

→%mO=16.2Y+32=50%→Y=32(u)→%mO=16.2Y+32=50%→Y=32(u)

Vậy Y là S (lưu huỳnh).

Suy ra :

MSO2=32+16.2=64(u)=MCuMSO2=32+16.2=64(u)=MCu

Phân tử chất này nặng bởi nguyên tử Cu.


Ta gồm :

NTK2O= 16 * 2 = 32 (đvC)

=> NGUYÊN TỬ KHỐI của hợp hóa học trên là :

32 : 50% = 64 (đvC)

Do trong hợp hóa học trên gồmnguyên tử Y link với 2 nguyên tử Oxi

=> NTKhợp chất= NTKY+ NTK2O

=> 64 đvC = NTKY+ 32đvC

=> NTKY= 32 đvC

=> Y là nguyên tố lưu hoàng ( S )


Bài 1: Phân tử của một vừa lòng chất gồm một nguyên tử thành phần x liên kết với 4 nguyên tử Hiđro và có phân tử khối bằng nguyên tử Oxi.

a) kiếm tìm nguyên tử khối của x và cho biết thêm x là thành phần nào?

b) Tính xác suất theo trọng lượng của nhân tố x trong đúng theo chất.

Bài 2: Phân tử hòa hợp chất bao gồm 2 nguyên tử nguyên tố x liên kết với một nguyên tố O có: PTK=62. X là yếu tố nào?


1.

a) NTK của O= 16

=> PTK của hợp chất = 16

Lại có phân tử gồm 1 nguyên tử x với 4 nguyên tử H

=> PTK của hợp chất = 1x + 4H = 16

x + 4.1 = 16

x + 4 = 16

x = 12

=> x là Cacbon ( C )

b) xác suất theo khối lượng của nguyên tố x trong hợp chất =(frac1216cdot100=75\%)

2.

Phân tử của hợp chất bao gồm 2 nguyên tử yếu tố x liên kết với 1 nguyên tố O

Lại có PTK của hợp chất = 62

=> PTK của hợp hóa học = 2x + 1O = 62

2x + 1.16 = 62

2x + 16 = 62

2x = 46

x = 23

=> x là Natri ( mãng cầu )


Phân tử 1 chất bao gồm nguyên tử thành phần y links vs 2 nguyên tử O. Yếu tố O chiếm 1/2 về trọng lượng của phù hợp chất.

a. Tính NTK của Y, cho thấy thêm tên và kí hiệu hóa học.

b. Tính PTK của đúng theo chất. PTK của hợp hóa học nặng bằng nguyên tử yếu tố nào?


Hợp chất khiến cho bởi 1 nguyên tử thành phần Y links với 2 nguyên tử O.

Do vậy đúng theo chất có dạng:YO2YO2

MYO2=Y+16.2=Y+32MYO2=Y+16.2=Y+32

→%mO=16.2Y+32=50%→Y=32(u)→%mO=16.2Y+32=50%→Y=32(u)

Vậy Y là S (lưu huỳnh).

Suy ra :

MSO2=32+16.2=64(u)=MCuMSO2=32+16.2=64(u)=MCu

Phân tử chất này nặng bằng nguyên tử Cu.


Ta tất cả :

NTK2O= 16 * 2 = 32 (đvC)

=> NGUYÊN TỬ KHỐI của hợp chất trên là :

32 : 1/2 = 64 (đvC)

Do trong hợp chất trên gồmnguyên tử Y links với 2 nguyên tử Oxi

=> NTKhợp chất= NTKY+ NTK2O

=> 64 đvC = NTKY+ 32đvC

=> NTKY= 32 đvC

=> Y là nguyên tố diêm sinh ( S )


Một phù hợp chất có phân tử khối tất cả một nguyên tử của yếu tắc X link với 2 nguyên tử O với nặng bằng cân nặng của một nguyên tử Cu .

a) Tính NTK của X

b) cho biết tên với KHHH của yếu tắc X

c) Viết CTHH của hợp hóa học của yếu tố X vừa tìm kiếm được


Ta tất cả :

NTK2O= 16 * 2 = 32 (đvC)

=> NGUYÊN TỬ KHỐI của hợp hóa học trên là :

32 : 1/2 = 64 (đvC)

Do trong hợp chất trên gồmnguyên tử Y liên kết với 2 nguyên tử Oxi

=> NTKhợp chất= NTKY+ NTK2O

=> 64 đvC = NTKY+ 32đvC

=> NTKY= 32 đvC

=> Y là nguyên tố lưu hoàng ( S )


Một hợp chất phân tử có hai nguyên tử yếu tố H liên kết với một nguyên tử yếu tắc X và nặng hơn phân tử Hidro 16 lần.

a) Tính phân tử khối của đúng theo chất

b) search nguyên tố X.

Xem thêm: Trong Các Dung Dịch Hno3 Nacl, Na2So4, Ca(Oh)2, Khso4, Mg(No3)2

HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!


Cho bản thân sửa đề xíu nhé bạn

Một hợp hóa học phân tử tất cả hai nguyên tử H links với một nguyên tử thành phần X cùng nặng hơn nguyên tử Hidro 16 lần (mình sửa phân tử Hidro thành nguyên tử Hidro, vì chưng nếu hợp hóa học phân tử nặng rộng phân tử Hidro 16 lần thì PTK=16 . 2 =32đvC, khi ấy X = 32 - 2 = 30đvC nhưng ko bao gồm nguyên tử nào có NTK là 30 cả)

a) PTK của hợp hóa học = 16 . 1 = 16 đvC

b) NTK của X = 16 - 2 = 14 đvC

=>X là thành phần Nitơ

Hơi nhiều năm dòng, thông cảm nạm đọc giùm mình nhé :D


Phân tử hợp chất A bao gồm 1 nguyên tử nhân tố C liên kết với cùng một nguyên tử O cùng năng bằng 2 lần nguyên tử Ca

a) Tính PTK hợp hóa học A

b) Tính N.tử khối của X , cho thấy tên với kí hiệu hoá học tập của N.tố X


Một đúng theo chất bao gồm phân tử có 2 nguyên tử N links với 5 nguyên tử X cùng nặng rộng phân tử khí Oxi 3,375 lầna/ Tính phân tử khối của hợp chất b/ Tính ngtử khối của X, cho biết thêm kí hiệu hóa học của ngtố X c/ Viết công thức hóa học tập của hợp chất d/Tính nhân tố % khối lượng mỗi ngtố trong hòa hợp chất


a,Ta tất cả công thức tầm thường của hợp hóa học là N2X5

phan tử khối của hợp chất là:3,375.32=108

b,ta bao gồm 14.2+X.5=108

X=16

vậy nguyên tử khối của X=16

KHHH là O

c,công thức chất hóa học của hợp hóa học là N2O5

d,thành phần tỷ lệ mỗi nguyen to lớn trong hợp chất là

%Nito=(14.2.100):108=25,93%

%oxi=100%-25,93%=74,07%


Một thích hợp chấtgồm hainguyên tử của thành phần X liên kết với 3nguyên tử O và cókhối lượng vội vàng 5 lần trọng lượng phân tử O.

a) Tính NTK của X

b) cho thấy thêm tên và KHHH của nhân tố X

c) Viết CTHH của hợp hóa học của nhân tố X vừa tìm được


câu 1 công thức hóa học của thành phần A cùng với O là A2O ; cách làm hóa học của thành phần B cùng với H là BH2. Tìm phương pháp hóa học của vừa lòng chất có nguyên tố A cùng BCâu 2 trong 1 hợp chất được tạo vì chưng 2 nguyên tử yếu tắc R cùng 5 nguyên tử thành phần OXI .Tìm nguyên tử khối với tên nguyên tố R .Biết hợp hóa học này nặng rộng phân tử Hidro 71 lần(cho biết H=1;C=12;O=16;P=31;S=32;Ca=40;Fe=56;Cu=64)


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên