Các em còn nhớ ngày hôm trước Ms Hoa Toeic đã share bài học Thì hiện tại Đơn (Simple present tense) – Công thức, bí quyết dùng, tín hiệu nhận biết không? Để giúp những em rèn luyện con kiến thức kim chỉ nan cô đã Tổng đúng theo bài tập thì lúc này đơn tất cả ĐÁP ÁN bỏ ra tiết! các em hãy chuyên cần làm bài xích tập thì bây giờ đơn cùng rèn luyện chắc chắn là về chủ điểm ngữ pháp thì bây giờ đơn nhé!

*

I.

Bạn đang xem: Một số bài tập về thì hiện tại đơn

 Bài tập luyện tập thì bây giờ đơn

Bài tập 1: biến đổi các câu mang lại sẵn lịch sự thể khẳng định và phủ định

Thể khẳng định

Thể đậy định

Thể nghi vấn

We catch the bus every morning.

  
  

Does it rain every afternoon in the hot season?

 

They don’t drive lớn Monaco every summer.

 

The Earth revolves around the Sun.

  

She only eats fish.

 

 
  

How often vì chưng they watch television?

  

Does he drink tea at breakfast?

 

I don’t work in London

 

Your exam starts at 09.00

 

 
 

 

Is London a large city?

 

Bài tập 2. Chia động từ ngơi nghỉ trong ngoặc

My father always ................................ Sunday dinner. (make)Ruth ................................ Eggs; they ................................ Her ill. (not eat; make)"Have you got a light, by any chance?" "Sorry, I ................................" (smoke)................................ Mark ................................ Khổng lồ school every day? (go)................................ Your parents ................................ Your girlfriend? (like)How often ................................ You ................................ Swimming? (go)Where ................................ Your sister ................................? (work)Ann ................................. Usually ................................ Lunch. (not have)Who ................................ The ironing in your house? (do)We ................................ Out once a week. (go)

Bài tập 3: xong xuôi các câu sau. Hoàn toàn có thể chọn khẳng định hoặc lấp định

Ví dụ:

Claire is very sociable. She knows (know) lots of people.We"ve got plenty of chairs, thanks. We don"t want (not want) any more.My friend is finding life in Paris a bit difficult. He ................................ (speak) French.Most students live quite close to lớn the college, so they ................................ (walk) there every day.How often ................................ You ................................ (look) in a mirror? I"ve got four cats and two dogs. I ................................ (love) animals.No breakfast for Mark, thanks. He ................................ (eat) breakfast.What"s the matter? You ................................ (look) very happy.Don"t try khổng lồ ring the bell. It ................................ (work).I hate telephone answering machines. I just. ................................ (like) talking to them.Matthew is good at badminton. He ................................ (win) every game.We always travel by bus. We ................................ (own) a car.

Ngoài thì vượt khứ đơn các em hoàn toàn có thể tìm phát âm kiến thức

Đáp án bài tập luyện thi thì hiện tại đơn

Bài tập 1: biến đổi các câu mang đến sẵn thanh lịch thể xác định và lấp định

Thể khẳng định

Thể bao phủ định

Thể nghi vấn

Vẻ đẹp ngôn từ

We catch the bus every morning.

We don’t catch the bus every morning

Do you catch the bus every morning?

Lưu ý: Với các đại tự xưng hô I, we (Tôi, bọn chúng tôi), khi chuyển sang dạng câu hỏi thường đổi sang đại tự You (Bạn, các bạn) để cân xứng về nghĩa

Các phương pháp nói khác:

- We take the bus every morning.

- We go lớn school/work by bus every morning.

It rains every afternoon in the hot season

It doesn’t rain every afternoon in the hot season

Does it rain every afternoon in the hot season?

Các buổi trong ngày:

- Dawn: Bình minh

- Morning: Buổi sáng

- Noon: Buổi trưa

- Afternoon: Buổi chiều

- Dusk: Hoàng hôn

- Evening: Buổi tối

- Night: Đêm

- Midnight: thân đêm

They drive lớn Monaco every summer.

They don’t drive to Monaco every summer.

Do they drive to lớn Monaco every summer?

 

Her mother is Vietnamese.

Her mother isn’t Vietnamese.

Is her mother Vietnamese?

 

She only eats fish.

She doesn’t only eat fish.

Does she only eat fish?

Fisherman(n): ngư dân

(Câu hỏi mở)

Gợi ý bí quyết trả lời: trả lời với trạng từ chỉ tần suất: usually, regularly, occasionally, sometimes,…

VD: They don’t watch television regularly.

They don’t watch television regularly.

How often bởi vì they watch television?

 

He drinks tea at breakfast

He doesn’t drink tea at breakfast

Does he drink tea at breakfast?

Tea không phát âm là /tia/

Tea /tiː/: Trà

I work in London

I don’t work in London

Do you work in London?

 

Your exam starts at 09.00

Your exam doesn’t start at 09.00

Does your exam start at 09.00?

 

London is a large city

London is not a large city

Is London a large city?

London không hiểu là Luân Đôn

London /ˈlʌndən/

Bài tập 2: phân chia động từ làm việc trong ngoặc

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp nhất ngôn từ

1

makes

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ tần suất always => phân tách động từ nghỉ ngơi thì bây giờ đơn

Make dinner: Làm buổi tối chứ không nói là cook dinner

2

doesn’t eat / make

Diễn đạt một kiến thức ở hiện tại => phân chia động từ ở thì hiện tại đơn

Make somebody ill/sick: có tác dụng ai đó phát dịch hoặc kinh tởm

3

don’t smoke

Diễn đạt một thói quen ở bây giờ => phân tách động từ sinh sống thì lúc này đơn

Light (n): bật lửa

4

Does…. Go

Dấu hiệu là trạng tự chỉ tần suất everyday

 

5

Do….. Like

Thói quen ra đề:

Những rượu cồn từ chỉ ý kiến, cảm xúc cá nhân như like, think, believe,… thường được phân tách ở thì hiện tại đơn

Fiancé (Chồng chưa cưới)/ Fianée (vợ chưa cưới)

Spouse: Vợ, chồng

6

Do…..go

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ gia tốc often

=> phân chia động từ sinh sống thì hiện tại đơn

 

7

does.......... Work

Thói thân quen ra đề:

Khi hỏi về quá trình và không kèm trạng trường đoản cú chỉ tần suất và ngữ cảnh rõ ràng => phân chia động từ sinh sống thì lúc này đơn

Work (v): có tác dụng việc

Occupation = Job (n): Nghề nghiệp

8

doesn’t .... Have.

Dấu hiệu là trạng trường đoản cú chỉ gia tốc usually

 

9

does

Diễn đạt một thói quen hoặc hành động lặp đi tái diễn trong hiện tại

=> chia động từ sinh hoạt thì bây giờ đơn

Iron (n): Bàn là

Do the ironing: Là quần áo

10

go

Dấu hiệu là trạng tự chỉ gia tốc once a week => phân chia động từ làm việc thì hiện tại đơn

Once in a xanh moon: Thỉnh thoảng, hãn hữu khi

 

Bài tập 3: chấm dứt các câu sau. Hoàn toàn có thể chọn xác minh hoặc đậy định

Câu

Đáp án

Phân tích đáp án

Vẻ đẹp nhất ngôn từ

1

doesn’t speak

Chọn thể che định nhờ vào nghĩa của câu: Bạn tôi thấy cuộc sống thường ngày ở Paris hơi cực nhọc khăn. Cậu ấy lần chần tiếng Pháp

Phân biệt giải pháp dùng Say, Tell, Talk và Speak

SAY: “nói ra” hoặc “nói rằng”, chú trọng nội dung được nói ra.

Ex: - She said (that) she had a flu. (Cô ấy nói rằng cô ấy hiện giờ đang bị cảm)

TELL: kể, nói với ai điều gì đó, yêu ước ai đó có tác dụng gì

Ex: - My grandmother is telling me a fairy story. (Bà tôi đang kể đến tôi nghe một mẩu truyện cổ tích)

- Tell him to clean the floor as soon as possible. (Bảo cậu ta vệ sinh nhà càng nhanh càng tốt)

SPEAK: cần sử dụng khi dấn mạnh đến sự việc phát ra tiếng, vạc biểu, nói thiết bị tiếng gì

Ex: - She is muted. She can’t speak. (Cô ấy bị câm. Cô ấy không nói được)

- She can speak English fluently. (Cô ấy có thể nói tiếng Anh thành thạo)

- She’s going to lớn speak in public about her new environmental project. / (Cô ấy sắp đến phát biểu trước công chúng về dự án môi trường xung quanh mới của cô ấy)

TALK: thủ thỉ với ai, thảo luận với ai về chuyện gì

Ex: - They are talking about you. / (Họ đang nói về bạn đấy)

2

walk

Dấu hiệu là trạng từ bỏ chỉ gia tốc everyday

Close (adj): ngay sát về không khí hoặc thời gian

Closely (adv): kỹ lưỡng, tỉ mỉ, cẩn thận

3

do…look

Dấu hiệu là trạng tự chỉ gia tốc often

 

4

love

Câu chứa tin tức phía trước được chia ở thì lúc này đơn => Câu sau thường được cũng phân tách cùng thì lúc này đơn

Thói thân quen ra đề: những động trường đoản cú chỉ thừa nhận thức như love, like, look, know,… không lúc nào chia sống thì bây giờ (hoàn thành) tiếp diễn, vượt khứ (hoàn thành) tiếp diễn và tương lai (hoàn thành) tiếp diễn

A cat person (slang): tình nhân mèo

A dog person (slang): tình nhân chó

5

doesn’t eat

Chọn thể bao phủ định phụ thuộc vào nghĩa của câu: Đừng chuẩn bị bữa sáng mang đến Mark, xin cảm ơn. Cậu ta không ăn sáng

- breakfast /ˈbrɛkfəst/: bữa sáng

- brunch /brʌntʃ/: bữa ăn sáng của rất nhiều người dạy muộn (breakfast + lunch)

- lunch /lʌntʃ/: bữa trưa bình thường

- luncheon /ˈlʌntʃən/: bữa trưa trang trọng

- tea-time /"ti: taɪm/: Bữa trà bánh dịu xế chiều (của bạn Anh)

- dinner /ˈdɪnə/: buổi tối (có thể là trang trọng)

- supper /ˈsʌpə/: ban đêm (thường ngày, cùng với gia đình)

- midnight-snack /ˈmɪdˌnaɪt snæk/: ăn khuya

6

look

Câu chứa tin tức phía trước được phân chia ở thì lúc này đơn => Câu sau thường được cũng phân tách cùng thì hiện tại đơn

 

7

doesn’t work

Chọn thể lấp định phụ thuộc nghĩa của câu: Đừng nạm nhấn chuông. Chuông cửa không hoạt động

 

8

like

Câu chứa thông tin phía trước được phân chia ở thì lúc này đơn => Câu sau thường xuyên được cũng chia cùng thì lúc này đơn

 

9

wins

Dấu hiệu là every game

Good at: xuất sắc về...

Bad at: hèn về...

10

don’t own

Dấu hiệu là trạng từ bỏ chỉ tần suất always

 

II. Bài tập thực hành 

Bài tập 1: Thêm đuôi /s/ hoặc /es/ vào sau những từ sau:

Work → …………..

Study → …………..

Go → …………..

Eat → …………..

Cry → …………..

Wash → …………..

Play → …………..

Try → …………..

Watch → …………..

Swim → …………..

Spy → …………..

Mix → …………..

Write → …………..

Fly → …………..

Kiss → …………..

 

Bài tập 2. Điền trợ hễ từ vào chỗ trống nhằm thành câu bao phủ định:

I ................................ Like tea.He ................................ Play football in the afternoon.You ................................ Go to lớn bed at midnight.They................................ Vì chưng the homework on weekends.The bus ................................ Arrive at 8.30 a.m.My brother ................................ Finish his work at 8 p.m.Our friends ................................ Live in a big house.The cát ................................ Like me.I ................................ Love dogs.It ................................ Rain every afternoon here.

 

Bài tập 3: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

She (not study) ..…………….………. On Saturday.He (have) ………………………. A new haircut today.I usually (have) ..…………….………. Breakfast at 6.30.Peter (not/ study) ..…………….……….very hard. He never gets high scores.My mother often (teach) ..…………….………. Me English on Saturday evenings.I like Math and she (like) ..…………….………. Literature.My sister (wash) ..…………….………. Dishes everyday.They (not/ have) ..…………….……….breakfast every morning. My cousin, Peter (have) ..…………….………. A dog. It (be) ..…………….………. An intelligent pet with a short tail and big đen eyes. Its name (be)………..Kiki và it (like) ..…………….………. Eating pork. However, it (never/ bite) ..…………….………. Anyone; sometimes it (bark) ..…………….………. When strange guests visit. Khổng lồ be honest, it (be) ..…………….………. Very friendly. It (not/ like) ..…………….………. Eating fruits, but it (often/ play) ..…………….………. With them. When the weather (become) ..…………….………. Bad, it (just/ sleep) ..…………….………. In his cage all day. Peter (play) ..…………….………. With Kiki everyday after school. There (be) ..…………….………. Many people on the road, so Peter (not/ let) ..…………….………. The dog run into the road. He (often/ take)………..Kiki khổng lồ a large field khổng lồ enjoy the peace there. Kiki (sometimes/ be) ..…………….………. Naughty, but Peter loves it very much.

Xem thêm: How To Resolve Windows 10 Error Code 08×80070035, Fix: 0X80070035

 

Bài tập 4: Viết lại câu hoàn chỉnh

Eg: They / wear suits khổng lồ work? à vì chưng they wear suits to lớn work?

1. She / not / sleep late at the weekends

➤  ______________________________

2. We / not / believe the Prime Minister

➤  ______________________________

3. You / understand the question?

➤  ______________________________

4. They / not / work late on Fridays

➤  ______________________________

5. David / want some coffee?

➤  ______________________________

 6. She / have three daughters

➤  ______________________________

7. When / she / go to lớn her Chinese class?

➤  ______________________________

8. Why / I / have khổng lồ clean up?

➤  ______________________________

9. How often / she / go to the cinema / ?

➤  ______________________________

10. She/ not/ usually/ go/ khổng lồ the church/.

➤  ______________________________

Đáp án bài bác tập thực hành thì hiện tại đơn

Các em kiểm tra đáp án phần bài tập thực hành thực tế nhé!

Bài tập 1:

Work → Works

Study → Studies

Go → Goes

Eat → …Eats

Cry → Cries

Wash → Washes

Play → Plays

Try → Tries

Watch → Watches

Swim → Swims

Spy → Spies

Mix → Mixes

Write → Writes

Fly → Flies

Kiss → Kisses

Bài tập 2:

don’tdoesn’tdon’tdon’tdoesn’tdoesn’tdon’tdoesn’tdon’tdoesn’t

Bài tập 3:

doesn’t studyhashavedoesn’t studyteacheslikeswashesdon’t have My cousin, Peter has a dog. It is an intelligent pet with a short tail and big đen eyes. Its name is Kiki & it likes eating pork. However, it bites anyone; sometimes it barks when strange guests visit. To be honest, it is very friendly. It doesn’t like eating fruits, but it often plays with them. When the weather becomes bad, it just sleeps in his cage all day. Peter plays with Kiki everyday after school. There are many people on the road, so Peter doesn’t let the dog run into the road. He takes Kiki lớn a large field to lớn enjoy the peace there. Kiki is sometimes naughty, but Peter loves it very much.

Bài tập 4:

She does not sleep late at the weekends We bởi not believe the Prime Minister vì you understand the question? They vày not work late on Fridays Does David want some coffee? She has three daughters When does she go lớn her Chinese class? Why do I have to lớn clean up? How often does she go to the cinema? She does not usually go lớn the church.

Các em siêng năng học tập thật xuất sắc nhé! không tính ra, em làm sao muốn nâng cấp thêm con kiến thứcTOEIC hoàn toàn có thể tham khảo: