Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ mối cung cấp O với tần số đôi mươi Hz có tốc độ truyền sóng nằm trong tầm từ 45 cm/s cho 60 cm/s. Gọi A cùng B là nhị điểm nằm trong , ở cùng phía so với O nằm cách nhau 10 cm. Hai bộ phận môi trường trên A với B luôn dao hễ cùng pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là:

A. 45 cm/s.Bạn đang xem: Một sóng hình sin truyền theo phương ox từ nguồn o cùng với tần số 20hz

B. 50 cm/s.

Bạn đang xem: Một sóng hình sin truyền theo phương ox

C. 60 cm/s.

D. 55 cm/s.


*

+ Độ lệch pha xấp xỉ của hai phần tử A với B

Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ mối cung cấp O với tần số đôi mươi Hz có tốc độ truyền sóng nằm trong vòng từ 45 cm/s mang đến 60 cm/s. Hotline A với B là nhị điểm vị trí Ox, ở cùng một bên so cùng với O nằm giải pháp nhau 10 cm. Hai bộ phận môi trường tại A với B luôn luôn dao rượu cồn cùng trộn với nhau. Vận tốc truyền sóng là:

A. 45 cm/s

B. 50 cm/s

C. 60 cm/s

D. 55 cm/s

Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ mối cung cấp O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong vòng từ 0,7 m/s mang lại 1 m/s .Gọi A và B là hai điểm nằm trong Ox, ở cùng một phía với O và cách nhau 10 cm. Hai bộ phận của môi trường thiên nhiên tại A và B luôn luôn dao đụng ngược pha nhau. Tốc độ truyền sóng là

A. 90 cm/s. B. 80 cm/s.

C. 85 cm/s. D. 100 cm/s.

Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ mối cung cấp O cùng với tần số đôi mươi Hz, có vận tốc truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Call A và B là nhị điểm vị trí Ox, ở cùng bên so cùng với O và bí quyết nhau 10 cm. Hai bộ phận môi trường tại A cùng B luôn dao động ngược trộn với nhau. Vận tốc truyền sóng là

A. 100 cm/s

C. 85 cm/s.

D. 90 cm/s.

Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ mối cung cấp O với tần số đôi mươi Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7 m/s mang đến 1 m/s. Call A cùng B là nhị điểm nằm ở Ox, ở cùng bên so với O và biện pháp nhau 10 cm. Hai thành phần môi trường tại A cùng B luôn dao hễ ngược pha với nhau. Bước sóng của sóng là

A. 5 cm

B. 4 cm

C. 4,25 cm

D. 4,5 cm

Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O cùng với tần số đôi mươi Hz, có vận tốc truyền sóng nằm trong tầm từ 0,7 m/s mang đến 1 m/s. Hotline A cùng B là nhì điểm nằm trong Ox, ở cùng một phía so với O và bí quyết nhau 10 cm. Hai phần tử môi trường trên A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Bước sóng của sóng là

A. 5 cm

B. 4 cm

C. 4,25 cm

D. 4,5 cm

Một sóng hình sin viral theo trục Ox từ mối cung cấp O cùng với tần số 2 Hz, có vận tốc truyền sóng nằm trong vòng từ 0,7 m/s đến 1 m/s. Hotline hai điểm A với B là nhị điểm nằm ở Ox, ở cùng một phía so với Ovà bí quyết nhau 10 cm. Hai thành phần môi ngôi trường A và B luôn dao đụng ngược pha với nhau. Vận tốc truyền sóng là:

A. 8 cm/s

B. 9 cm/s

C. 80 cm/s

D. 100 cm/s

Một thiết bị tạo ra sóng hình sin truyền trong một môi trường, theo phương Ox từ mối cung cấp O cùng với tần số trăng tròn Hz và tốc độ truyền sóng nằm trong tầm từ 0,7 m/s cho 1 m/s. Gọi A và B là nhị điểm trực thuộc Ox, ở cùng bên so cùng với O và bí quyết nhau 10 cm. Hai thành phần môi trường trên A và B luôn dao đụng ngược trộn với nhau. Tốc độ truyền sóng là

A. 90 cm/s

B. 80 cm/s

C.

Xem thêm: Dàn Ý Hình Ảnh Người Phụ Nữ Việt Nam Qua Bài Thơ Tự Tình Và Thương Vợ Hay Nhất

85 cm/s

D. 100 cm/s

Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20Hz, có vận tốc truyền sóng nằm trong tầm từ 0,7m/s mang đến 1 m/s. điện thoại tư vấn A và B là hai điểm nằm tại Ox, ở cùng một phía so cùng với O và phương pháp nhau 10cm. Hai thành phần môi trường trên A cùng B luôn dao hễ ngược trộn với nhau. Vận tốc truyền sóng là

A. 100cm/s

B. 80cm/s

C. 85cm/s

D. 90cm/s

Tại O bao gồm một mối cung cấp phát sóng cơ với tần số f = 20 Hz, tốc độ truyền sóng là 60 cm/s. Bố điểm thẳng mặt hàng A, B, C nằm trên thuộc phương truyền sóng và cùng phía so với O. Biết OA = 8 cm; OB = 25,5 cm; OC = 40,5 cm. Số điểm xê dịch cùng trộn với A bên trên đoạn BC là