*Bạn đang xem: Một vật có khối lượng 1kg ở trên mặt đất

*

Lớp 12
hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học 11 lịch sử dân tộc 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10 Tin học 10 technology 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử vẻ vang 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học tập 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
lịch sử dân tộc và Địa lí 7 Tin học 7 công nghệ 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử hào hùng và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6

Câu hỏi Một vật khối lượng 1 kg, ở cùng bề mặt đất gồm trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm giải pháp tâm Trái Đất 2R (R là bán kính của Trái Đất) thì nó bao gồm trọng lượng bởi bao nhiêu?

A 1 N B 2,5 N C 5 N D 10 N

Phương pháp giải:

Trọng lượng của vật: (P = mg = G.dfracm.Mleft( R + h ight)^2)

Trong đó: h là chiều cao của trang bị so với khía cạnh đất; m là cân nặng của vật; M với R là khối lượng và nửa đường kính của Trái Đất.


Lời giải chi tiết:

Độ to của trọng lực: (P = mg = G.dfracm.Mleft( R + h ight)^2)

Tại khía cạnh đất: (h = 0 Rightarrow P_1 = mg = G.dfracm.MR^2)

Ở độ cao phương pháp tâm Trái Đất một khoảng tầm 2R: ( Rightarrow h = R Rightarrow P_2 = mg = G.dfracm.Mleft( R + R ight)^2 = G.dfracm.M4R^2)

Lấy: (dfracP_2P_1 = dfracG.dfracm.M4R^2G.dfracm.MR^2 = dfrac14 Rightarrow P_2 = dfracP_14 = dfrac204 = 5N)

Chọn C.


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - coi ngay
Xem thêm: Giá Vốn Hàng Bán Công Thức, Phương Pháp, Cách Hạch Toán Và Sai

TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép briz15.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.