tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một vật xấp xỉ và phân phát ra âm. Biết rằng trong thời hạn 0,01 giây vật triển khai được 1 dao động. Xác định tần số của âm này.

Bạn đang xem: Một vật dao động và phát ra âm

A. 50 Hz

B. 10 Hz

C. 100 Hz

D. 25 Hz


*

Tần số của âm phát ra là:

*

Chọn C


 Một vật dao động và phân phát ra âm. Biết rằng trong thời hạn 0,02 giây vật triển khai được 1 dao động. Khẳng định tần số của âm này.A. 5 Hz. 50 HzC. 500 HzD. 100 Hz


Một vật xê dịch phát ra âm bao gồm tần số 50Hz và một vật dụng khác xấp xỉ phát ra âm có tần số 70 Hz. Khẳng định nào sau đấy là đúng?

A. Thiết bị phát ra âm bao gồm tần số 70 Hz dao động nhanh hơn.

B. Thiết bị phát ra âm bao gồm tần số 50 Hz gồm âm nhỏ tuổi hơn.

C. Thiết bị phát ra âm bao gồm tần số 70 Hz có âm to hơn.

D. đồ vật phát ra âm tất cả tần số 50 Hz bổng hơn.


Vật A giao động phát ra âm gồm tần số 50 Hz, thiết bị B dao động phát ra âm có tần số 70 Hz. Hỏi đồ dùng nào giao động nhanh hơn? đồ nào phân phát ra âm cao hơn


Ví dụ 2: . Một vật xê dịch phát ra âm bao gồm tần số 80 Hz, một thứ khác xấp xỉ phát ra âm gồm tần số 100 Hz. Vật dụng nào phân phát ra âm bổng hơn? vày sao?

 


Ví dụ 2: . Một vật dao động phát ra âm gồm tần số 80 Hz, một đồ khác dao động phát ra âm bao gồm tần số 100 Hz. đồ dùng nào vạc ra âm bổng hơn? bởi sao?

 


Một vật giao động phát ra âm gồm tần số 50Hz và một đồ dùng khác xê dịch phát ra âm gồm tần số 70 Hz. Xác minh nào sau đấy là đúng?

A. đồ dùng phát ra âm tất cả tần số 70 Hz xấp xỉ nhanh hơn.

B. Thứ phát ra âm tất cả tần số 50 Hz có âm nhỏ dại hơn.

C. Vật phát ra âm bao gồm tần số 70 Hz tất cả âm khổng lồ hơn.

Xem thêm: Bài 11 Điện Năng Công Công Suất Điện, Tiết 17 Bài 11 Điện Năng

D. đồ phát ra âm có tần số 50 Hz bổng hơn.


Vật A có tần số 200 Hz, vật B có tần số 500 Hz. Vậy vật B phát ra âm ……(13)……….vật A, vật A dao động……(14)………vật B 


 

 
*
 Có hai đồ gia dụng A với B giao động phát ra âm. Hiểu được trong thời hạn 1p40s trang bị A triển khai 3000 dao động, còn thiết bị B tiến hành được 3600 dao độnga/ tính tần số xấp xỉ của thứ A và vật Bb/vật nào phát ra âm cao hơn?