Mục Lục Toán Số Học Lớp 6 Tập 1! Mở đầu chương trình toán số học lớp 6 tập 1, các bạn sẽ được hệ thống hóa kiến thức ở tiểu học như: tập hợp và phần tử của tập hợp, tập hợp số tự nhiên, ghi số tự nhiên, phép cộng và phép nhân, phép trừ và phép chia...

Sau đó tìm hiểu số nguyên, làm quen với số nguyên âm, tập hợp các số nguyên âm, biết thứ tự trong tập hợp các số nguyên âm, từ đó cộng hai số nguyên cùng dấu và khác dấu....

Chương I: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên

» Bài 1: Tập Hợp. Phần Tử Của Tập Hợp

» Bài 2: Tập Hợp Các Số Tự Nhiên

» Bài 3: Ghi Số Tự Nhiên

» Bài 4: Số Phần Tử Của Một Tập Hợp. Tập Hợp Con

» Bài 5: Phép Cộng Và Phép Nhân

» Bài 6: Phép Trừ Và Phép Chia

» Bài 7: Lũy Thừa Với Số Mũ Tự Nhiên. Nhân Hai Lũy Thừa Cùng Cơ Số

» Bài 8: Chia Hai Lũy Thừa Cùng Cơ Số

» Bài 9: Thứ Tự Thực Hiện Các Phép Tính

» Bài 10: Tính Chất Chia Hết Của Một Tổng

» Bài 11: Dấu Hiệu Chia Hết Cho 2, Cho 5

» Bài 12: Dấu Hiệu Chia Hết Cho 3, Cho 9

» Bài 13: Ước Và Bội

» Bài 14: Số Nguyên Tố. Hợp Số. Bảng Số Nguyên Tố

» Bài 15: Phân Tích Một Số Ra Thừa Số Nguyên Tố

» Bài 16: Ước Chung Và Bội Chung

» Bài 17: Ước Chung Lớn Nhất

» Bài 18: Bội Chung Nhỏ Nhất

» Ôn Tập Chương I: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên

Chương II: Số Nguyên

» Bài 1: Làm Quen Với Số Nguyên Âm

» Bài 2: Tập Hợp Các Số Nguyên

» Bài 3: Thứ Tự Trong Tập Hợp Các Số Nguyên

» Bài 4: Cộng Hai Số Nguyên Cùng Dấu

» Bài 5: Cộng Hai Số Nguyên Khác Dấu

» Bài 6: Tính Chất Của Phép Cộng Các Số Nguyên

» Bài 7: Phép Trừ Hai Số Nguyên

» Bài 8: Quy Tắc Dấu Ngoặc

» Bài 9: Quy Tắc Chuyển Vế

» Bài 10: Nhân Hai Số Nguyên Khác Dấu

» Bài 11: Nhân Hai Số Nguyên Cùng Dấu

» Bài 12: Tính Chất Của Phép Nhân

» Bài 13: Bội Và Ước Của Một Số Nguyên

» Ôn Tập Chương II: Số Nguyên

Để không phải bỡ ngỡ trước chương trình số học lớp 6 tập 1, các bạn nên xem qua mục lục ở trên, soạn bài trước ở nhà để nắm bắt kiến thức một cách tốt nhất.
Bạn đang xem: Mục lục toán lớp 6

Chương I: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên

Hoc Tap Hay Leave a Comment


Chương I: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên - Số Học Lớp 6 - Tập 1Mở đầu chương trình toán học lớp 6 phần số học, các bạn sẽ được ôn tập và bổ túc về số tự nhiên với các nội dung về tập hợp, các phép toán về số tự nhiên, nhân chia hai lũy thừa cùng cơ số, các dấu hiệu chia hết, số nguyên tố và hợp số hay các bài toán về ước và bội, Ước Chung Lớn Nhất (UCLN) và Bội Chung Nhỏ … about Chương I: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên


Bài 1: Tập Hợp. Phần Tử Của Tập Hợp

Hoc Tap Hay Leave a Comment


Chương I: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên - Số Học Lớp 6 - Tập 1Bài 1: Tập Hợp. Phần Tử Của Tập HợpNội dung bài 1 tập hợp, phần tử của tập hợp chương 1 số học lớp 6 tập 1. Bài học giúp bạn làm quen với khái niệm tập hợp thông qua các ví dụ. Biết viết tập hợp bằng hai cách: liệt kê các phần tử của tập hợp và chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó. Từ đó … about Bài 1: Tập Hợp. Phần Tử Của Tập Hợp


Bài Tập 5 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Hoc Tap Hay Leave a Comment


Chương I: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên - Số Học Lớp 6 - Tập 1Giải Bài Tập SGK: Bài 1 Tập Hợp. Phần Tử Của Tập HợpBài Tập 5 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 - Tập 1a. Một năm gồm 4 quý. Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm.b. Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có 30 ngày.Lời Giải Bài Tập 5 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 - Tập 1Câu a: Một năm gồm bốn quý. Viết … about Bài Tập 5 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1


Bài Tập 4 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Hoc Tap Hay Leave a Comment


Chương I: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên - Số Học Lớp 6 - Tập 1Giải Bài Tập SGK: Bài 1 Tập Hợp. Phần Tử Của Tập HợpBài Tập 4 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 - Tập 1Nhìn vào các hình 3, 4 và 5, viết các tập hợp A, B, M, H.Lời Giải Bài Tập 4 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 - Tập 1Giải:- Hình 3: Nhận thấy tập hợp A bao gồm các phần tử 15 và 26.Do đó ta viết A = … about Bài Tập 4 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1


Bài Tập 3 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Hoc Tap Hay Leave a Comment


Chương I: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên - Số Học Lớp 6 - Tập 1Giải Bài Tập SGK: Bài 1 Tập Hợp. Phần Tử Của Tập HợpBài Tập 3 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 - Tập 1Cho hai tập hợp A = {a, b}; B = {b, x, y}. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:x \(\Box\) Ay \(\Box\) Bb \(\Box\) Ab \(\Box\) BLời Giải Bài Tập 3 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 - Tập 1Giải:A … about Bài Tập 3 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1


Bài Tập 2 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Hoc Tap Hay Leave a Comment


Chương I: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên - Số Học Lớp 6 - Tập 1Giải Bài Tập SGK: Bài 1 Tập Hợp. Phần Tử Của Tập HợpBài Tập 2 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 - Tập 1Viết tập hợp các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC".Lời Giải Bài Tập 2 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 - Tập 1Giải:Các chữ cái trong từ "TOÁN HỌC" gồm: T, O, A, N, H, O, C.Khi đó, tập hợp các chữ cái trong từ … about Bài Tập 2 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1


Bài Tập 1 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Hoc Tap Hay Leave a Comment


Chương I: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên - Số Học Lớp 6 - Tập 1Giải Bài Tập SGK: Bài 1 Tập Hợp. Phần Tử Của Tập HợpBài Tập 1 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 - Tập 1Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:12 \(\Box\) A16 \(\Box\) ALời Giải Bài Tập 1 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 - Tập … about Bài Tập 1 Trang 6 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1


Bài 2: Tập Hợp Các Số Tự Nhiên

Hoc Tap Hay Leave a Comment


Chương I: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên - Số Học Lớp 6 - Tập 1Bài 2: Tập Hợp Các Số Tự NhiênNội dung bài 2 tập hợp các số tự nhiên chương I số học lớp 6 tập 1. Bài học giúp bạn biết được tập hợp các số tự nhiên, nắm được các quy ước về thứ tự trong tập hợp số tự nhiên; biểu diễn số tự nhiên trên tia số; nắm được điểm biểu diễn số nhỏ hơn ở bên trái điểm biểu diễn số lớn … about Bài 2: Tập Hợp Các Số Tự Nhiên


Bài Tập 10 Trang 8 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Hoc Tap Hay Leave a Comment


Chương I: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên - Số Học Lớp 6 - Tập 1Giải Bài Tập SGK: Bài 2 Tập Hợp Các Số Tự NhiênBài Tập 10 Trang 8 SGK Số Học Lớp 6 - Tập 1Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:.... , 4600 , ........ , .... , aLời Giải Bài Tập 10 Trang 8 SGK Số Học Lớp 6 - Tập 1Giải:Ta chú ý điền vào chỗ trống để … about Bài Tập 10 Trang 8 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1
Xem thêm: Đơn Vị Của Tốc Độ Trung Bình Là Gì Vật Lý 10, Vận Tốc Trung Bình Là Gì

Bài Tập 9 Trang 8 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1

Hoc Tap Hay Leave a Comment


Chương I: Ôn Tập Và Bổ Túc Về Số Tự Nhiên - Số Học Lớp 6 - Tập 1Giải Bài Tập SGK: Bài 2 Tập Hợp Các Số Tự NhiênBài Tập 9 Trang 8 SGK Số Học Lớp 6 - Tập 1Điền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần:...,8a,...Lời Giải Bài Tập 9 Trang 8 SGK Số Học Lớp 6 - Tập 1Giải:Ta có dãy số tự nhiên liên tiếp tăng dần thì số liền … about Bài Tập 9 Trang 8 SGK Số Học Lớp 6 – Tập 1