CHI TIẾT VỀ 5 KHỐI ĐA DIỆN ĐỀU

Bài viết sẽ trình bày cho các bạn các nội dung gồm:

*

1. Khối nhiều diện đều loại $3;3$ (khối tứ diện đều)

• mỗi mặt là một trong những tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh chung của đúng 3 mặt

• tất cả số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) thứu tự là $D=4,M=4,C=6.$

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối tứ diện hầu hết cạnh $a$ là $S=4left( fraca^2sqrt34 ight)=sqrt3a^2.$

• Thể tích của khối tứ diện hồ hết cạnh $a$ là $V=fracsqrt2a^312.$

• có 6 khía cạnh phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của từng cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của nhì cạnh đối diện)

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp $R=fracasqrt64.$

2. Khối đa diện đều loại $3;4$ (khối bát diện phần lớn hay khối tám khía cạnh đều)

• mỗi mặt là 1 trong những tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh chung của đúng 4 mặt

• có số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) thứu tự là $D=6,M=8,C=12.$

• Diện tích toàn bộ các khía cạnh của khối chén diện những cạnh $a$ là $S=2sqrt3a^2.$

• gồm 9 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối bát diện phần lớn cạnh $a$ là $V=fraca^3sqrt23.$

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fracasqrt22.$

3. Khối nhiều diện đều một số loại $4;3$ (khối lập phương)

• từng mặt là một trong những hình vuông

• từng đỉnh là đỉnh phổ biến của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số cạnh (C) lần lượt là $D=8,M=6,C=12.$

• diện tích của tất cả các khía cạnh khối lập phương là $S=6a^2.$

• bao gồm 9 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh $a$ là $V=a^3.$

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fracasqrt32.$

4.


Bạn đang xem: Mười hai mặt đều


Xem thêm: Phân Phối Chương Trình Toán Lớp 7 Hk2, Phân Phối Chương Trình Cá Nhân Môn: Toán 7

Khối nhiều diện đều một số loại $5;3$ (khối thập nhị diện mọi hay khối mười hai mặt đều)

• mỗi mặt là 1 ngũ giác phần nhiều • mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của bố mặt

• Số đỉnh (Đ); Số mặt (M); Số canh (C) theo lần lượt là $D=20,M=12,C=30.$

• Diện tích toàn bộ các phương diện của khối 12 mặt đông đảo là $S=3sqrt25+10sqrt5a^2.$

• bao gồm 15 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt gần như cạnh $a$ là $V=fraca^3(15+7sqrt5)4.$

• bán kính mặt mong ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt15+sqrt3)4.$

5. Khối nhiều diện nhiều loại $3;5$ (khối nhị thập diện phần nhiều hay khối nhì mươi phương diện đều)

• mỗi mặt là 1 trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh phổ biến của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); Số khía cạnh (M); Số cạnh (C) thứu tự là $D=12,M=20,C=30.$

• diện tích của toàn bộ các khía cạnh khối trăng tròn mặt hầu hết là $S=5sqrt3a^2.$

• bao gồm 15 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối 20 mặt những cạnh $a$ là $V=frac5(3+sqrt5)a^312.$

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là $R=fraca(sqrt10+2sqrt5)4.$

Gồm 4 khoá luyện thi tốt nhất và khá đầy đủ nhất cân xứng với nhu yếu và năng lượng của từng đối tượng người tiêu dùng thí sinh:

Bốn khoá học X trong góiCOMBO X 2020có nội dung hoàn toàn khác nhau và bao gồm mục đich hỗ trợ cho nhau góp thí sinh tối đa hoá điểm số.

Quý thầy cô giáo, quý bố mẹ và những em học sinh hoàn toàn có thể muaCombogồm cả 4 khoá học cùng lúc hoặc nhấn vào từng khoá học để mua lẻ từng khoá phù hợp với năng lực và nhu cầu phiên bản thân.