+ Với các kim nhiều loại khác, chỉ gồm muối H2PO4- tan; những muối PO43- và HPO42- mọi không tung hoặc ít tan.

Bạn đang xem: Muối nào tan trong nước


Cho 31,9 gam hỗn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO chức năng hết với teo dư, nấu nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X. Cho X chức năng với hỗn hợp HCl dư, nhận được V lít khí H2 (đktc). V có giá trị là


Cho những phát biểu sau:

(a) Nước cứng bao gồm chứa bên cạnh đó anion HCO3- cùng SO42- hoặc Cl- là nước cứng toàn phần.

(b) Thạch cao nung (CaSO4.2H2O) được dùng làm bó bột, đúc tượng.

(c) trộn nước cứng đi qua chất thương lượng cation, những ion Ca2+, Mg2+ sẽ ảnh hưởng hấp thụ cùng được hội đàm ion H+ hoặc Na+.

(d) Nhôm bị bị động bởi hỗn hợp axit HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 đặc, nguội.

(e) các kim loại Na, K, Ca, bố đều có cấu trúc mạng tinh thể lập phương trung tâm khối.

Số phát biểu sai


Cho các phát biểu sau:

(a) khi thuỷ phân trọn vẹn hỗn hợp bao gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ nhận được một nhiều loại monosaccarit duy nhất.

(b) trộn lẫn lòng trắng trứng, dung dịch NaOH và bao gồm một không nhiều CuSO4 thấy xuất hiện greed color đặc trưng.

(c) cao su lưu hóa có cấu trúc mạch polime phân nhánh.

(d) trong cơ thể, chất khủng bị oxi hóa chậm cho CO2 cùng H2O và hỗ trợ năng lượng đến cơ thể.

(e) Etyl fomat là chất mùi thơm, ko độc, được sử dụng làm hóa học tạo mùi hương trong công nghiệp thực phẩm.

(g) hóa học X bao gồm công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu hỗn hợp brom. Tên thường gọi của X là amoni acrylat.

Số tuyên bố đúng là


A. 5.


B.2.


C.3.


D.4.


Câu 6:


Có 4 ống nghiệm, từng ống đựng một chất khí khác nhau, chúng được úp ngược trong số chậu nước X, Y, Z, T. Kết quả các thí điểm được mô tả bằng hình vẽ sau:

*

Hãy cho thấy khí ngơi nghỉ chậu làm sao tan trong nước các nhất?


A. T.


B.X.


C.Y.


D.Z.


Bình luận


comment
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại briz15.com


*

link
thông tin briz15.com
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã tài năng khoản? Đăng nhập


briz15.com

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


cùng với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


briz15.com

Bằng cách đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Xem thêm: Tội Cưỡng Bức, Lôi Kéo Người Khác Sử Dụng Trái Phép Chất Ma Túy Bị Phạt Tù Từ


Quên mật khẩu


Nhập showroom email chúng ta đăng ký để mang lại mật khẩu
mang lại mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


briz15.com

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản sử dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn vui vẻ để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
briz15.com