Câu 513353: Cho sơ vật phản ứng: Na3PO4 + CaCl2 ⟶ Ca3(PO4)2 + NaCl. Thông số cân bằng các chất lần lượt là:

A.

Bạn đang xem: Hỏi đáp 24/7

3:1:2:6.

B. 2:3:1:6.

C. 2:3:6:1.

D. 3:2:1:6.


Dựa vào nguyên tắc cân bằng phương trình hóa học:

Bước 1: xác minh số lượng nguyên tử của các nguyên tố ở nhì vế.

Bước 2: làm chẵn số lượng nguyên tử của từng nguyên tố hóa học ở nhì vế.

Bước 3: thăng bằng phương trình hóa học.


Giải đưa ra tiết:

PTHH: 2Na3PO4 + 3CaCl2 → Ca3(PO4)2 + 6NaCl.

Xem thêm: Sinh Ngày 11 Tháng 4 Là Cung Gì ? Tính Cách, Tình Yêu, Sự Nghiệp

Hệ số cân nặng bằng các chất theo lần lượt là: 2:3:1:6.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát