Câu hỏi :

Nếu cường độ chiếc điện trong dây tròn tăng gấp đôi và 2 lần bán kính dây tăng 2 lần thì chạm màn hình từ tại chổ chính giữa vòng dây


*