Bước 1. Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đường thẳng đó nhằm tìm hoành độ giao điểm.Bạn sẽ xem: Nếu hai tuyến phố thẳng và cắt nhau tại một điểm bên trên trục hoành thì hoành độ giao điểm đó là

Bước 2. Cầm hoành độ giao điểm vừa tìm kiếm được vào một trong những hai phương trình đường thẳng ta tìm được tung độ giao điểm.

Bạn đang xem: Nếu hai đường thẳng và cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao điểm đó là

Bạn đang xem: Nếu hai tuyến phố thẳng và giảm nhau trên một điểm bên trên trục hoành thì hoành độ giao đặc điểm này là

Lời giải của GV briz15.com

Giao điểm của con đường thẳng (d) với trục tung gồm hoành độ (x = 0). Nắm (x = 0) vào phương trình (y = 2x + 6) ta được (y = 2.0 + 6 = 6).

Đáp án đề xuất chọn là: c


*

*

*

*

*

Cho hai tuyến phố thẳng $d_1:y = 2x - 2$ và $d_2:y = 3 - 4x$. Tung độ giao điểm của $d_1;d_2$ bao gồm tọa độ là

Cho hàm số $y = left( 1 - m ight)x + m$ . Xác định $m$ để đồ thị hàm số giảm trục hoành tại điểm bao gồm hoành độ $x = - 3$

Cho hàm số $y = mx - 2$ bao gồm đồ thị là mặt đường thẳng $d_1$ cùng hàm số $y = dfrac12x + 1$ bao gồm đồ thị là con đường thẳng $d_2$. Xác định $m$ để hai tuyến phố thẳng $d_1$ cùng $d_2$ cắt nhau trên một điểm có hoành độ $x = - 4$.

Xem thêm: " Hoàng Đức Nhân Là Ai ? Chi Tiết Về Cái Tên Hoàng Đức Nhân Giang Hồ Mạng

Với giá trị nào của m thì trang bị thị hàm số (y = - 2x + m + 2) và (y = 5x + 5 - 2m) cắt nhau trên một điểm bên trên trục tung?

Cho bố đường thẳng(d_1:y = - 2x;d_2:y = - 3x - 1;)

(d_3:y = x + 3.) xác định nào dưới đó là đúng?

Với cực hiếm nào của m thì cha đường thẳng (d_1:y = x;d_2:y = 4 - 3x) với (d_3:y = mx - 3) đồng quy?

Cho đường thẳng (d:y = - 2x - 4) . Call $A,B$ theo lần lượt là giao điểm của $d$ với trục hoành với trục tung. Tính diện tích tam giác $OAB.$

Cho đường thẳng (d_1:y = - x + 2) cùng $d_2:y = 5 - 4x$. Call $A,B$ lần lượt là giao điểm của $d_1$ cùng với $d_2$ và $d_1$ với trục hoành. Tổng hoành độ giao điểm của $A$ và $B$ là

Gọi (d_1) là thiết bị thị hàm số (y = mx + 1) và (d_2) là thứ thị hàm số (y = dfrac12x - 2.)

Xác định quý hiếm của $m$ nhằm $Mleft( 2; - 1 ight)$ là giao điểm của $d_1$ với $d_2$.

Với cực hiếm nào của m thì ba đường thẳng (d_1:y = left( m + 2 ight)x - 3;)